Program Jesień 2023 | Smart City Forum

Program Jesień 2023

Program 17. SMART CITY FORUM

Dzień I – 20 listopada 2023 r.

9:00 – 9:30 Rejestracja Gości

9:30 – 9:45 Otwarcie Konferencji

 • Maciej Bluj, Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018

BLOK INAUGURACYJNY PREZYDENTKI W SAMORZĄDZIE 

9:45 – 10:50 Prezydentki w samorządzie

Debata inauguracyjna

 • Perspektywy rozwojowe dla miast – jak będzie wyglądało miasto przyszłości do 2030
  • Smart planowanie i strategie
  • Jak transformować nasze miasta w miasta inteligentne
 • Polityka społeczna i równościowa
  • Zabezpieczenie praw kobiet na szczeblu samorządowym – czy jest możliwe?
  • Bezpieczeństwo cyfrowo wykluczonych – edukacja społeczeństwa, cyfrowy asystent
  • Ageing – działania samorządu
 • Budowa „dashboardów” w miastach – zaangażowanie miast w przejrzystość i odpowiedzialność za równość oraz równe szanse pracy i awansu
 • Aktywny obywatel – jak aktywizować ludzi do udziału w życiu społecznym i włączać do kształtowania rozwoju miasta
  • Jak wykorzystywać potencjał i angażować młodych ludzi do życia społecznego

Prelegenci:

 • Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy
 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
 • Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin 
 • Beata Klimek, Prezydentka Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydentka Miasta Świdnicy
 • Sabina Nowosielska, Prezydentka Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Małgorzata Giela, Sekretarz Miasta Zabrze

Moderatorka: 

 • Aleksandra Karasińska, Redaktorka Naczelna, Forbes Women Polska

BLOK ENERGETYKA – OŚWIETLENIE – OSZCZĘDNOŚCI

10:50 – 11:05 Jak najwięcej zaoszczędzić na projekcie modernizacji oświetlenia? Kluczowe etapy projektu i efekty wdrożenia systemu sterowania, na przykładzie miasta Kutna

Fire Chat 1+1

Prelegenci:

 • Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta Miasta Kutno
 • Anna Miller, Manager ds. Marketingu, w obszarze systemów i usług dla klientów Sektora Publicznego w regionie CEE, Signify Poland

11:05 – 12:00 Energetyka – Oświetlenie – Oszczędności

Debata

 • Poprawa efektywności energetycznej – gdzie szukać największych oszczędności?
  • optymalizacja zużycia energii – inwestycje w technologie generujące oszczędności
 • Program “Rozświetlamy Polskę” – perspektywy samorządów
 • Finansowanie transformacji energetycznej
 • Jak sprostać potrzebom modernizacji oświetlenia w mieście
  • uwarunkowania prawne i prawo własności – jak prowadzić projekt przy infrastrukturze, która jest własnością spółek energetycznych
  • system sterowania oświetleniem w modelu zarządzania danymi miasta
 • Monitorowanie wykorzystania energii i mediów – analityka danych, wyzwania formalne i technologiczne 
 • Systemy monitoringu środowiska i jakości powietrza

Prelegenci:

 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydentka Miasta Świdnicy
 • dr Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. Jakości Życia
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
 • Paweł Osiewała, Prezydent Miasta Sieradza, Wiceprezes Związku Miast Polskich
 • Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
 • Krzysztof Iwaniuk, Wójt Gminy Terespol, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 • Maciej Witczak, Prezes Zarządu, Oświetlenie Uliczne i Drogowe
 • Maciej Jeziorski, Dyrektor Sektora Publicznego CEE, Signify Poland

Moderator: 

 • Wojciech Jakóbik, Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

12:00 -12:40 PRZERWA NETWORKINGOWA

BLOK SMART TECHNOLOGIE

12:40 – 13:40 Smart technologie

Debata

 • Najnowsze technologie – jakie niosą szanse, a jakie zagrożenia
  • Banki danych o mieście – jako platforma informacyjna
  • Sztuczna inteligencja i platformy cyfrowe
 • Jakie formy współpracy/sojuszy miast są potrzebne, aby poprawić skuteczność działań w zakresie danych
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe urzędów – zagrożenie dla miast w cyberprzestrzeni
  • Jak korzystać z outsourcingu bezpiecznie
 • Wideoweryfikacja i video analityka
 • Przyszłość dronów w mieście

Prelegenci:

 • dr Bartosz Bartoszewicz , Wiceprezydent Gdyni ds. Jakości Życia
 • Robert Bednarski, Dyrektora ds. Smart City, Urząd Miejski Wrocławia
 • Magdalena Jadziewicz-Kasak, Zastępczyni Dyrektora, Biuro Informatyki, Urząd m.st. Warszawy 
 • Jerzy Żanowski, Dyrektor Zarządzający, Kapsch
 • Cezary Kisiel, Dyrektor ds. Sektora JST, Limitless Technologies

Moderator:

 • dr hab. inż. Aleksander Orłowski, Katedra Zarządzania WZiE, Politechnika Gdańska

13:40 – 13:55 Tylko zyski, żadne straty. Jak nowoczesne systemy kontroli biletów mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów miasta?

Case study

 • Tomasz Szczepaniak, Kierownik Projektu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi
 • Paweł Nestorowski, Dyrektor Handlowy, SYSTEmEG

13:55 – 14:05 Definicja bezpieczeństwa według Dahua Technology

Case study

 • Maciej Pietrzak, Technical Manager, Dahua Technology Poland

BLOK MOBILNOŚĆ W SMART CITY

14:05 – 14:15 Trendy w mobilności – sterowanie ruchem uwzględniające zanieczyszczenie korytarzy transportowych

Case study

 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex

14:15 – 14:25 BikeWatch jako recepta na poprawę bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych

Case study

 • Rafał Topolewski, Prezes Zarządu, Primario Grande

14:25 – 14:35 Analityka wideo we współpracy z technologiami pojazdów połączonych –  case study

Case study

 • Przemysław Staśkowiak, Solution Consultant, Kapsch

14:35 – 15:30 Mobilność w smart city

Debata

 • Plan zrównoważonej mobilności – bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznej
 • Efektywne metody i trendy zarządzania infrastrukturą drogową – standardy utrzymania oraz modernizacji
 • Transport i komunikacja – jaki środek transportu jest przyszłością polskich miast?
 • Analiza geoprzestrzenna – nowe technologie w transporcie
  • transport zbiorowy bez kierowcy – fikcja, czy niedaleka przyszłość
  • trendy w mobilności – sterowanie ruchem uwzględniające zanieczyszczenie tuneli transportowych
 • Ekologiczne formy transportu do szkół i budynków publicznych – transport zbiorowy, a wykluczenie transportowe

Prelegenci:

 • Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika
 • Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka
 • Radomir Matczak, Prezes Zarządu InnoBaltica
 • Mirosława Kaźmierowska, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Projekt Parking – Stadtraum Group

Moderator:

 • Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

15:30 – 15:40 Multimedialna wiata przystankowa jako element infrastruktury Smart City

 • Piotr Wróblewski, CTO, Applink

15:40 – 16:10 LUNCH

Dzień II – 21 listopada 2023 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja Gości

9:00 – 9:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji

BLOK ENERGIA W INTELIGENTNYM MIEŚCIE

9:10 – 10:10 Energia w inteligentnym mieście

Debata

 • Integracja procesów i logistyka współdzielenia – w jakim kierunku zmierzamy
 • Spółdzielnie energetyczne i klastry energii
 • Transformacja ciepła systemowego – inwestycje realizowane w miastach
 • Ochrona infrastruktury krytycznej i decentralizacja źródeł energii – perspektywa miasta
  • Bezpieczeństwo energetyczne lokalnych społeczności
  • Jak sprostać konieczności przyłączenia zielonej generacji do sieci
 • Finansowanie inwestycyjne i partnerstwo publiczno-prywatne – fundusze strukturalne i programy w ramach ofert banków
 • ESG – czy jest już standardem w nowoczesnym mieście?
  • Ścieżka zielonej transformacji
 • Woda w energetyce – alternatywne źródła energii

Prelegenci:

 • dr Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna
 • Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwic 
 • Piotr Borawski, Zastępca Prezydentki Gdańska ds. Przedsiębiorczości i Ochrony Klimatu
 • Beata Wiszniewska, Regulacje i Rzecznictwo, Polska Grupa Biogazowa

Moderator:

 • Joanna Korgul, Redaktor Naczelna, Świat OZE

10:10 – 10:30 Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na podstawie „Ciepłowni Przyszłości” w Lidzbarku Warmińskim

Case study

 • Michał Skorupa, CEO, Elektrotermex 
 • Zenon Chrostowski, Dyrektor Handlowy, Elektrotermex
 • dr inż. Tomasz Walczak, CTO, Euros Energy

AGILE MANAGEMENT W MIEŚCIE

10:30 – 10:50 Smart Cities – Smart Schools

Case study

 • Mariusz Truszkowski

10:50 – 11:40 Agile Management w mieście

Debata

 • Zwinne miasto – ograniczenia organizacyjne
  • Standaryzacja i strategia cyfryzacji urzędów
  • Jak skracać procesy decyzyjne i usprawniać działania
  • Jak zapewnić ciągłość procesów przy zmianie władzy
 • Smartny budżet na trudne czasy – planowanie i alternatywne źródła finansowania
 • Ekspert na rynku pracy – wyzwania HR’owe w samorządach
  • Działania na rzecz bardziej strategicznej i efektywnej kadry
  • Jak utrzymać wykwalifikowanych specjalistów
  • Jak budować interdyscyplinarne zespoły projektowe – rola CDO, CIO, CRO, PDO

Prelegenci:

 • Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa 
 • Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
 • Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City, Urząd Miasta Poznań
 • Monika Kamińska, Dyrektor Biura ds. Smart City, Urząd Miasta Białystok
 • Tadeusz Osowski, Ekspert d/s Transformacji Cyfrowej, Unia Metropolii Polskich
 • Mariusz Truszkowski, Smart Cities – Smart Schools

Moderator:

 • dr Sebastian Grabowski, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. Smart City, Gospodarz kanału MiastoMiasto

11:40 – 12:10 PRZERWA NETWORKINGOWA

BLOK URBANISTYKA – MIASTO ZACZYNA SIĘ OD PLANOWANIA

12:10 – 12:20  Narzędzia wspomagające planowanie przestrzenne w miastach pod kątem potrzeb transportowych

Case study

 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex

12:20 – 12:30 Geologia dla Smart City: dostęp do danych geologicznych

Case study

 • dr Edyta Majer, Kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej, Państwowy Instytut Geologiczny

12:30 – 13:30 Urbanistyka – miasto zaczyna się od planowania

Debata

 • Przestrzeń publiczna i architektura regeneracyjna – jak podnosić jakość i ilość zieleni w mieście
 • Jak ze zmianą prawa zmieni się podejście do planowania – problemy i wyzwania związane z planowaniem przestrzennym
  • Prototypowanie – jak wykorzystać potencjały Digital Twin’a
  • Mixed-use – zapewnienie wymiernych korzyści dla mieszkańców
 • Resilience city – jak wykorzystać dane do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatyczne
 • Koncepcja “miasta gąbki” – utrzymywanie powierzchni biologiczne czynnej i retencjonowanie wody
 • Niezależność i efektywność energetyczna budynków – magazyny energii i niskoemisyjna przyszłość
 • Recykling w architekturze miejskiej

Prelegenci:

 • dr Edyta Majer, Kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytomia
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
 • prof. arch. Maciej Borsa, Wiceprezes, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Dariusz Malinowski, CEO, MalinowskiDesign Urban & Landscape

Moderator:

 • Szymon Ciupa, Ekspert Smart City i GIS

BLOK TURYSTYKA I PROMOCJA MIAST

13:30 – 13:40 Zarządzanie turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Case study

 • Bartłomiej Barski, Prezes Zarządu, Sopocka Organizacja Turystyczna

13:40 – 13:50 Turystyka oparta na wiedzy – jak dane pozyskiwane dzięki technologii pomagają projektować strategie promocyjne miast

Case study

 • Radosław Michalski, Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia

13:50 – 14:50 Turystyka i promocja miast

Debata

 • Recepta na sukces miast – jak zwiększać konkurencyjność regionu i zatrzymać migrację
 • Platformy cyfrowe – jak ułatwiać dostęp do produktów i usług turystycznych
 • Wszystkie twarze turystyki, zwiedzamy polskie ziemie
  • Strategie rozwoju w obliczu kryzysu
  • Miejska polityka turystyczna
 • Zarządzanie turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Stosowanie proekologicznych rozwiązań w usługach turystycznych
 • Promocja zdrowia

Prelegenci:

 • Elżbieta Kantor, Dyrektor Wydziału Turystyki, Urząd Miasta Kraków
 • Radosław Michalski, Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia
 • Bartłomiej Barski, Prezes Zarządu, Sopocka Organizacja Turystyczna
 • dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Moderator:

 • Kamil Czyż, Dyrektor Marki Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Rzeszów

14:50 -15:20 LUNCH

Aktualizacja 22.10.2023

*) udział osób w trakcie potwierdzania
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Forum.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej