Program | Smart City Forum

Program

Dzień I – 28 maja 2024 r.

 

9:00 – 9:30 Rejestracja Gości

9:30 – 9:45 Otwarcie Konferencji

BLOK INAUGURACYJNY KOMPAS DLA SAMORZĄDÓW – JAK ZAPLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ MIASTA

9:45 – 10:50 KOMPAS DLA SAMORZĄDÓW – JAK ZAPLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ MIASTA

Debata

 • Nadchodzące wyzwania cyfrowe dla samorządów – perspektywa do roku 2030
 • Smartne pokolenie młodych – budowanie komunikacji z pokoleniem Z
  • narzędzia sprzyjające włączeniu społecznemu i współpracy
  • platformy partycypacyjne – zaangażowanie w procesy podejmowania decyzji miejskich
  • wykorzystanie potencjału młodych do integracji cyfrowo wykluczonych
 • Edukacja i budowanie kompetencji – jak miasto może efektywnie wspierać uczniów w nowoczesnych formach edukacji 
  • nowe technologie, platformy oraz infrastruktura miejska służąca edukacji
 • Lepszy start – polityka mieszkaniowa dla młodych

BLOK ZERO EMISYJNA STRATEGIA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

10:50 – 11:40 Zero emisyjna strategia mobilności miejskiej

Debata

 • Cele i priorytety w elektromobilności do 2030
  • transport zbiorowy, infrastruktura ogólnodostępna, miejska flota i współpraca z operatorami
 • Budowania Low Emission Zone
  •  komunikacja i dialog ze społecznością
 • Multimodalność w transporcie miejskim z włączeniem aspektów transportu indywidualnego
  • tworzenie ekosystemu
  • polska strategia rowerowa – jak wspierać alternatywne formy transportu
 • Czujniki, kamery, algorytmy – czyli systemy AI’owe do monitorowania i zarządzania ruchem drogowym
 • Polityka parkingowa w miastach – inteligentne systemy zarządzania ruchem i parkingiem
 • Cashlessowa mobilność i usługi miejskie 
  • integracja aplikacji mobilnych, inteligentne biletomaty  oraz platformy do planowania tras
  • elektroniczne etykiety na pojazdy

11:40 – 11:50 Case study

Case study

11:50 – 12:00 Data Driven Traffic Management – zarządzanie ruchem w oparciu o dane

Case study

12:00 – 12:10 Case study

Case study

12:10 – 12:20 AI w komunikacji miejskiej

Case study

12:20 – 12:30 Infrastruktura Dróg Przyszłości

Case study

12:40 – 13:40 PRZERWA NETWORKINGOWA

BLOK CZYSTE MIASTO DLA MIESZKAŃCÓW

13:40 – 14:30 Czyste miasto dla mieszkańców

Debata

 • ESG w miastach – napędzanie działań w kierunku zielonej transformacji
 • Poprawa jakości powietrza i walka ze zmianami klimatu w kontekście miejskim 
  • monitorowanie jakości powietrza i zanieczyszczeń
 • Plany przyspieszenia przejścia do środowiska zbudowanego na obiegu zamkniętym
  • recykling w architekturze miejskiej
  • rola architektury jako narzędzia kształtowania klimatu
 • Uchwały dotyczące krajobrazu
 • Jak zbudować sprawny ciąg komunikacyjny i informacyjny – obudowy zniszczeń bo nawałnicach wywołanych zmianami klimatycznymi
 • Blue economy – w jaki sposób cyfryzacja, technologia, innowacje i dane mogą chronić i regenerować przybrzeżną różnorodność biologiczną i ekosystemy wodne w miastach i wokół nich?

14:30 – 14:40 Case study

Case study

14:40 – 14:50 Uchwały dotyczące krajobrazu, wpływ na przychody reklamowe dla miast i szanse na integrację z systemami Smart City

Case study

BLOK DANE DLA MIASTA – HIPERPERSONALIZACJA MIESZKAŃCA I DOSTOSOWANIE USŁUG MIEJSKICH

14:50 – 15:00 Case study

Case study

15:00 – 15:10 Case study

Case study

15:00 – 15:50 Dane dla miasta – hiperpersonalizacja mieszkańca i dostosowanie usług miejskich

Debata

 • Decyzje oparte na danych – gromadzenie, analiza i wykorzystywanie danych 
  • potencjał przewidywania zachowań i potrzeb społecznych na podstawie danych
  • pozyskiwanie danych z infrastruktury oświetleniowej
 • Korzyści z otwartych danych i transparentność informacji – współpraca i świadomość mieszkańców
 • Dane w służbie – poprawa jakości życia mieszkańców
  • potencjał i zastosowanie IoT do monitorowania i zarządzania infrastrukturą miejską
  • nowe technologie mapowania miasta
 • Personalizowane usługi miejskie – badanie potrzeb mieszkańca
 • Zastosowania ML w zarządzaniu inteligentnymi miastami

15:50 LUNCH

Dzień II – 29 maja 2024 r.

9:00 – 9:30 Rejestracja Gości

9:30 – 9:40 Otwarcie drugiego dnia konferencji

BLOK INWESTYCJE MIEJSKIE

9:40 – 10:30 Inwestycje miejskie

Debata

 • Inwestycje, inwestycje… – jak miasta mogą przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu 
 • KPO i przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarki
  • plan działania dostosowany do specyficznych potrzeb miasta – jak efektywnie skorzystać z finansowania
 • “Rozświetlamy Polskę” – utrzymywanie ciągłości projektów przy zmianie władzy
  • partnerstwa publiczno-prywatne w celu realizacji projektów 
 • Potencjał inwestycyjny i przełomowe technologie

10:30 – 10:40 Polska w trakcie i po programie „Rozświetlamy Polskę” – modularna elastyczność w podejściu do produktu i do projektu.

Case study

10:40 – 10:50 Formy finansowania rozwoju / Międzynarodowa współpraca finansowa – jak miasta mogą współpracować na arenie międzynarodowej w celu pozyskiwania funduszy na projekty Smart City

Case study

BLOK TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Omówienie konkretnych przykładów miast, które odniosły sukces w zakresie rozwoju inteligentnych rozwiązań – wnioski i lekcje wyniesione z tych projektów

10:50 – 11:40 Technologie dla zrównoważonego rozwoju

5 x case study

 • Predykcyjna konserwacja infrastruktury za pomocą AI –  minimalizacja kosztów napraw i utrzymania 
 • Poprawa życia w miastach dzięki IoT – efektywne zarządzanie energią
 • Mapowanie miasta i cyfrowy bliźniak
 • Systemy bezpieczeństwa publicznego – AI do monitorowania kamienic i miejsc publicznych, wykrywanie incydentów i wypadków oraz identyfikacja podejrzanych osób
 • Zarządzanie odpadami –  najnowsze technologie

11:40 – 12:20 PRZERWA NETWORKINGOWA

BLOK ENERGETYKA I OSZCZĘDNOŚCI

12:20 – 13:20 Energetyka i oszczędności

Debata

 • Strategia na nadchodzący wzrost kosztów energii
 • Efektywność energetyczna – płynne i wydajne dostawy energii do miast
  • transformacja energetyki miejskiej
  • potencjał grup zakupowych energii
  • jak skutecznie eliminować ślad węglowy
 • Modernizacja sieci ciepłowniczych
 • Energetyka i ekologia – efektywne zarządzanie energią w miastach
  • opłaty emisyjne i systemy motywacyjne
  • przyszłość zielonych budynków
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii w mieście

BLOK PLATFORMY I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA E-URZĘDU

13:20 – 14:20 Platformy i nowoczesne rozwiązania dla e-urzędu

Debata

 • Platforma e-Government i usługi zdalne – jak integrować usługi i systemy e-urzędu w celu uproszczenia procesów administracyjnych
  • jak za pomocą technologii automatyzować procesy
  • potencjał Blockchain w zabezpieczaniu ważnych transakcji i procesów
 • Zintegrowane systemy płatności – jak usprawnić usługi płatności online, opłacanie podatków, opłaty za usługi komunalne
 • Jak skutecznie wykorzystać portale miejskie do komunikacji z mieszkańcami
  • dostęp do usług i informacji na urządzeniach mobilnych
 • Elektroniczne karty obywatelskie jako jednolity nośnik informacji – potencjał, best practices
 • Cyberbezpieczny urząd  – jak dbać o dane mieszkańców i systemy administracji publicznej

14:20 LUNCH

Aktualizacja 23.02.2024

*) udział osób w trakcie potwierdzania
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Forum.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej