Program | Smart City Forum

Program

Dzień I – 28 maja 2024 r.

 

9:00 – 9:30 Rejestracja Gości

9:30 – 9:40 Przemówienie Przedstawiciela Miasta Wrocławia

 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia

9:40 – 9:50 Przemówienie Przewodniczącego Rady Programowej

 • Maciej Bluj, Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018

9:50 – 9:55 Przemówienie przedstawiciela Senatu

 • Grzegorz Schetyna, Senator RP

BLOK INAUGURACYJNY KOMPAS DLA SAMORZĄDÓW – JAK ZAPLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ MIASTA

9:55 – 10:50 Kompas dla samorządów – jak zaplanować przyszłość miasta

Debata inauguracyjna

 • Nadchodzące wyzwania cyfrowe dla samorządów – perspektywa do roku 2030
 • Smartne pokolenie młodych – budowanie komunikacji z pokoleniem Z
  • narzędzia sprzyjające włączeniu społecznemu i współpracy
  • platformy partycypacyjne – zaangażowanie w procesy podejmowania decyzji miejskich
  • wykorzystanie potencjału młodych do integracji cyfrowo wykluczonych
 • Edukacja i budowanie kompetencji – jak miasto może efektywnie wspierać uczniów w nowoczesnych formach edukacji 
  • nowe technologie, platformy oraz infrastruktura miejska służąca edukacji
 • Lepszy start – polityka mieszkaniowa dla młodych

Prelegenci:

 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • Agata Wojda, Prezydentka Miasta Kielce
 • Konrad Pokora, Prezydent Miasta Zduńska Wola
 • Jerzy Łużniak Prezydent Miasta Jelenia Góra

Moderator:

 • Rafał Kerger, Dziennikarz Ekonomiczny i Samorządowy

BLOK ZERO EMISYJNA STRATEGIA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

10:50 – 11:05 Wdrożenie systemu ITS w Chorzowie oraz uzyskane korzyści

Case study

 • Mariusz Kołkowski, Dyrektor ds. Rozwoju biznesu ITS, Sprint S.A.
 • Bogusław Bernad, Kierownik Działu Inżynierii Ruchu, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

11:05 – 12:05 Zero emisyjna strategia mobilności miejskiej

Debata

 • Cele i priorytety w elektromobilności do 2030
  • transport zbiorowy, infrastruktura ogólnodostępna, miejska flota i współpraca z operatorami
 • Budowania Low Emission Zone
  •  komunikacja i dialog ze społecznością
 • Multimodalność w transporcie miejskim z włączeniem aspektów transportu indywidualnego
  • tworzenie ekosystemu
  • polska strategia rowerowa – jak wspierać alternatywne formy transportu
 • Systemy sterowania ruchem, sygnalizacja świetlna oraz priorytety dla transportu publicznego
 • Czujniki, kamery, algorytmy – czyli systemy AI’owe do monitorowania i zarządzania ruchem drogowym
 • Polityka parkingowa w miastach – inteligentne systemy zarządzania ruchem i parkingiem
 • Cashlessowa mobilność i usługi miejskie 
  • integracja aplikacji mobilnych, inteligentne biletomaty  oraz platformy do planowania tras
  • elektroniczne etykiety na pojazdy
 • Dane ruchu drogowego – optymalizacja infrastruktury i usług transportowych

Prelegenci:

 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Waldemar Matukiewicz, Wiceprezes Zarządu, Sprint S.A. 
 • Dariusz Obcowski, Prezes Zarządu, Yunex Traffic 
 • Mirosława Kaźmierowska, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Stadtraum Group, Projekt Parking
 • Paweł Seluk, Head of Mobility & Rail Solutions, Hitachi 

Moderatorka:

 • Agata Wiśniewska-Mazur, Associate Director of Organization Development, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

12:05 – 12:15 AI w komunikacji miejskiej

Case study

 • Agnieszka Loder, Director of International Business Development, HaydenAI

12:15 – 12:25 Infrastruktura Dróg Przyszłości

Case study

 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex Traffic

12:25 – 12:35 Efektywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej z GRAND VERTICAL PARKING- automatyczny, pionowy parking

Case study

 • Marcin Karkut, Product Manager, Grupa GRAND

12:35 – 13:20 PRZERWA NETWORKINGOWA

BLOK CZYSTE MIASTO DLA MIESZKAŃCÓW

13:20 – 14:10 Czyste miasto dla mieszkańców

Debata

 • ESG w miastach – napędzanie działań w kierunku zielonej transformacji
 • Poprawa jakości powietrza i walka ze zmianami klimatu w kontekście miejskim 
  • monitorowanie jakości powietrza i zanieczyszczeń
 • Plany przyspieszenia przejścia do środowiska zbudowanego na obiegu zamkniętym
  • recykling w architekturze miejskiej
  • rola architektury jako narzędzia kształtowania klimatu
 • Uchwały dotyczące krajobrazu
 • Jak zbudować sprawny ciąg komunikacyjny i informacyjny – obudowy zniszczeń bo nawałnicach wywołanych zmianami klimatycznymi
 • Blue economy – w jaki sposób cyfryzacja, technologia, innowacje i dane mogą chronić i regenerować przybrzeżną różnorodność biologiczną i ekosystemy wodne w miastach i wokół nich?

Prelegenci:

 • Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika 
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
 • Tomasz Jaworski, Prezes Zarządu, Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • Hana Kvartová, Regional Director, SAS Central Europe  
 • Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i ESG, T-Mobile Polska
 • Ariel Wojciechowski, Ekspert ds. relacji partnerskich i programu InPost Green City, InPost 

Modarator:

 • Maciej Bluj, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018

14:10 – 14:20 Jak technologia wspiera ESG w miastach?

Case study

 • Piotr Biały, Dyrektor Sprzedaży Rynku Smart City & IoT, T-Mobile Business Solutions

14:20 – 14:35 Zielona transformacja – wspólny cel Wrocławia i InPost Green City

Case study

 • Katarzyna Sokołowska, Departament Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miejski Wrocławia
 • Paula Rapiej-Kaczmarczyk, Starsza Specjalistka ds. relacji partnerskich i programu InPost Green City, InPost

14:35 – 14:45 Uchwały dotyczące krajobrazu, wpływ na przychody reklamowe dla miast i szanse na integrację z systemami Smart City

Case study

 • Paweł Orłowski, Prezes Zarządu, Synergic

BLOK DANE DLA MIASTA – HIPERPERSONALIZACJA MIESZKAŃCA I DOSTOSOWANIE USŁUG MIEJSKICH

14:45 – 14:55 Strategiczna rola platform analitycznych i AI w efektywnym zarządzaniu miastem przez dane

Case study

 • Paweł Sokołowski, Senior Account Executive, SAS Polska

14:55 – 15:15 Case study

Case study

 • Wojciech Dec, Business Solution Manager, COMARCH
 • Michał Kramarz, Head of Investors Service Department, Urząd Miasta Opole

15:15 – 15:25 Case study

Case study

 • Przemysław Staśkowiak, Solution Consultant EMENA, Kapsch TrafficCom AG

15:25 – 16:15 Dane dla miasta – hiperpersonalizacja mieszkańca i dostosowanie usług miejskich

Debata

 • Decyzje oparte na danych – gromadzenie, analiza i wykorzystywanie danych 
  • potencjał przewidywania zachowań i potrzeb społecznych na podstawie danych
 • Korzyści z otwartych danych i transparentność informacji – współpraca i świadomość mieszkańców
 • Dane w służbie – poprawa jakości życia mieszkańców
  • potencjał i zastosowanie IoT do monitorowania i zarządzania infrastrukturą miejską
  • nowe technologie mapowania miasta
 • Personalizowane usługi miejskie – badanie potrzeb mieszkańca
 • Zastosowania ML w zarządzaniu inteligentnymi miastami

Prelegenci:

 • Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City, Urząd Miasta Poznań
 • Anna Dwurnik, Główny Specjalista, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City, Urząd Miasta Kielce 
 • Krzysztof Jałoszyński, p.o. Dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska,Urząd Miasta Sopotu
 • Paweł Witkowski, Dyrektor Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (CIUWO)
 • Monika Rutyna, Ekspert Systemu Informacji Przestrzennej, Urząd Miasta Bolesławiec
 • Maciej Zezyk, Area Sales Manager Poland, Kapsch Telematic Services 

Moderator:

 • Szymon Ciupa, Ekspert Smart City i GIS

16:15 LUNCH

Dzień II – 29 maja 2024 r.

9:00 – 9:30 Rejestracja Gości

9:30 – 9:50 Wystąpienie Ministra Cyfryzacji

 • dr Krzysztof Gawkowski, Wicepremier, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

BLOK INWESTYCJE MIEJSKIE

9:50 – 10:40 Inwestycje miejskie

Debata

 • Inwestycje, inwestycje… – jak miasta mogą przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu
 • KPO i przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarki i
  • plan działania dostosowany do specyficznych potrzeb miasta – jak efektywnie skorzystać z finansowania
  • czy Polska zdąży skorzystać ze środków z KPO
 • “Rozświetlamy Polskę” – fakty i wnioski na temat wdrożeń 
 • Partnerstwa publiczno-prywatne w celu realizacji projektów 
 • Potencjał inwestycyjny i przełomowe technologie

Prelegenci: 

  • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
  • Piotr Grzybowski, Prezes Zarząd, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Wiceprezydent Miasta Częstochowy w latach 2020-2024
  • Radosław Wnuk, Dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji, Urząd Miasta Chełm
  • Maciej Jeziorski, Dyrektor Sektora Publicznego CEE, Signify Poland 
  • Maciej Witczak, Prezes Zarządu Oświetlenie Uliczne i Drogowe 
  • Bartosz Mysiorski, Prezes Fundacji Centrum PPP
  • Marta Kittel, Partner, Radca Prawny, Ekspert ds.wydatkowania środków publicznych, KJW Kittel Jura Jaźwiński

Moderator:

 • Rafał Kerger, Dziennikarz Ekonomiczny i Samorządowy

10:40 – 10:55 Polska w trakcie i po programie „Rozświetlamy Polskę” – modularna elastyczność w podejściu do produktu i do projektu.

Case study

 • Michał Macewicz, Dyrektor Sprzedaży ds. Opraw Ulicznych I Drogowych, Lena Lighting
 • Maciej Lewandowski, Business Development Manager, Lena Lighting

BLOK TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Omówienie konkretnych przykładów miast, które odniosły sukces w zakresie rozwoju inteligentnych rozwiązań – wnioski i lekcje wyniesione z tych projektów

10:55 – 11:30 Technologie dla zrównoważonego rozwoju

Debata

 • Projektowanie i rozwój rozwiązań technologicznych w miastach – best practices
 • Jak wspierać przedsiębiorczości i innowacyjność regionów
 • Dialog i współpraca – identyfikacja problemów i potrzeb mieszkańców 

Prelegenci:

 • Justyna Lichosik, Dyrektorka, Kielecki Park Technologiczny 
 • Małgorzata Michalska, Zastępca Dyrektora Centrum Innowacji Miejskich, UrbanLab Rzeszów
 • Radosław Michalski, Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia
 • dr Bartosz Piziak, Kierownik Laboratorium Innowacji Miejskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Moderatorka:

 • Olga Dzieciątkowska, Koordynatorka Poznań City Lab

 

Best Practices
2 x case study

11:30 – 11:45 Nowe technologie w IoT odpowiedzią na wyzwania zielonej transformacji

Case study

 • Magdalena Raczko, Kierownik Zespołu Usług M2M i IoT, Polkomtel
 • Karol Szeszycki, Menedżer Produktu, Apator Rector

11:45 – 11:55 Miasto z własną siecią 5G: rozwój dzięki transformacji cyfrowej

Case study

 • Paweł Niedzielski, Dyrektor ds. Sprzedaży, Nokia Solutions and Networks

11:55 – 12:40 PRZERWA NETWORKINGOWA

BLOK ENERGETYKA I OSZCZĘDNOŚCI

12:40 – 13:30 Energetyka i oszczędności

Debata

 • Strategia na nadchodzący wzrost kosztów energii
 • Efektywność energetyczna – płynne i wydajne dostawy energii do miast
  • transformacja energetyki miejskiej
  • potencjał grup zakupowych energii
  • jak skutecznie eliminować ślad węglowy
 • Modernizacja sieci ciepłowniczych
 • Energetyka i ekologia – efektywne zarządzanie energią w miastach
  • opłaty emisyjne i systemy motywacyjne
  • przyszłość zielonych budynków
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii w mieście
 • Wykorzystanie instrumentów do rozwoju OZE dla budownictwa wielorodzinnego

Prelegenci:

 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
 • Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanok
 • Krzysztof Szaliński, Prezes Zarządu, PEC-Gliwice Sp. z o.o.
 • Michał Marona, Country Manager, SolarEdge Polska
 • Sławomir Stępień, Expert – Biuro akwizycji i rozwoju ESG, VeloBank

Moderatorka:

 • Anita Cieślicka, Dyrektorka Programu Miasta, Forum Energii

13:30 – 13:40 Monitoring i optymalizacja zużycia zasobów w organizmie dużego miasta

Case study

 • Krzysztof Waszkiewicz, Head of Digital Business Development, Hitachi 

BLOK PLATFORMY I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA E-URZĘDU

13:40 – 14:30 Platformy i nowoczesne rozwiązania dla e-urzędu

Debata

 • Platforma e-Government i usługi zdalne – jak integrować usługi i systemy e-urzędu w celu uproszczenia procesów administracyjnych
  • jak za pomocą technologii automatyzować procesy
  • potencjał Blockchain w zabezpieczaniu ważnych transakcji i procesów
 • Zintegrowane systemy płatności – jak usprawnić usługi płatności online, opłacanie podatków, opłaty za usługi komunalne
 • Jak skutecznie wykorzystać portale miejskie do komunikacji z mieszkańcami
  • dostęp do usług i informacji na urządzeniach mobilnych
 • Elektroniczne karty obywatelskie jako jednolity nośnik informacji – potencjał, best practices
 • Cyberbezpieczny urząd  – jak dbać o dane mieszkańców i systemy administracji publicznej

Prelegenci:

 • Bartosz Dominiak, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Cyfryzacji 
 • Robert Bednarski, Dyrektora ds. Smart City, Urząd Miejski Wrocławia
 • Paweł Schmidt, Dyrektor Centrum Obsługi Informatycznej, Urząd Miasta Krakowa 
 • Zbigniew Wiśniewski, Vice President, Fundacja Polska Bezgotówkowa 
 • Cezary Kisiel, Dyrektor ds. Sektora JST, Limitless Technologies

Moderator:

 • dr Sebastian Grabowski, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. Smart City, Gospodarz kanału MiastoMiasto

14:30 LUNCH

Aktualizacja 26.04.2024

*) udział osób w trakcie potwierdzania
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Forum.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej