Program | Smart City Forum

Program

Program 17. SMART CITY FORUM

Dzień I – 20 listopada 2023 r.

9:30 – 9:50 Rejestracja Gości

9:30 – 9:50 Otwarcie Konferencji

BLOK INAUGURACYJNY PREZYDENTKI W SAMORZĄDZIE PREZYDENTKI W SAMORZĄDZIE

9:50 – 10:50 Prezydentki w samorządzie

Debata inauguracyjna

 • Perspektywy rozwojowe dla miast – jak będzie wyglądało miasto przyszłości do 2030
  • Smart planowanie i strategie
  • Jak transformować nasze miasta w miasta inteligentne
 • Polityka społeczna i równościowa
  • Zabezpieczenie praw kobiet na szczeblu samorządowym – czy jest możliwe?
  • Bezpieczeństwo cyfrowo wykluczonych – edukacja społeczeństwa, cyfrowy asystent
  • Ageing – działania samorządu
 • Budowa „dashboardów” w miastach – zaangażowanie miast w przejrzystość i odpowiedzialność za równość oraz równe szanse pracy i awansu
 • Aktywny obywatel – jak aktywizować ludzi do udziału w życiu społecznym i włączać do kształtowania rozwoju miasta
  • Jak wykorzystywać potencjał i angażować młodych ludzi do życia społecznego

BLOK ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

10:50 – 11:20 Jak najwięcej zaoszczędzić na projekcie modernizacji oświetlenia? Wpływ wykorzystania systemów sterowania na oszczędności przy różnych scenariuszach inwestycji

Debata 2+1

11:20 – 12:00 Rozświetlamy Polskę

 

 • Poprawa efektywności energetycznej – transformacja ścieżki współpracy z biznesem
  • Optymalizacja zużycia energii – inwestycje w technologie generujące oszczędności
 • Program „Rozświetlamy Polskę” – dla kogo jest szansa?
  • Uwarunkowania prawne i prawo własności – jak działać przy infrastrukturze, która jest własnością skarbu Państwa
  • Jak budować inteligentną przestrzeń za pomocą światła – wpływ modernizacji na oszczędności, możliwości zastosowania w mieście
  • Certyfikacja opraw oświetleniowych – wpływ światła na środowisko i zdrowie publiczne
 • Monitorowanie wykorzystania energii i mediów – analityka danych, bariery formalne i technologiczne
 • Ładowanie samochodów, rowerów i hulajnóg wykorzystując infrastrukturę oświetleniową
 • Systemy monitoringu środowiska i jakości powietrza

12:00 -12:30 PRZERWA

BLOK SMART TECHNOLOGIE

12:30 – 13:20 Smart technologie

Debata

 • Najnowsze technologie – jakie niosą szanse, a jakie zagrożenia
  • Banki danych o mieście – jako platforma informacyjna
  • Sztuczna inteligencja i platformy cyfrowe
 • Jakie formy współpracy/sojuszy miast są potrzebne, aby poprawić skuteczność działań w zakresie danych
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe urzędów – zagrożenie dla miast w cyberprzestrzeni
  • Jak korzystać z outsourcingu bezpiecznie
  • Wideoweryfikacja i video analityka
 • Przyszłość dronów w mieście

13:20 – 13:35 Case study

Case study

13:35 – 13:50 Case study

Case study

13:50 – 14:05 Case study

Case study

BLOK MOBILNOŚĆ W SMART CITY

14:05 – 14:20 Trendy w mobilności – sterowanie ruchem uwzględniające zanieczyszczenie korytarzy transportowych

Case study

 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex

14:20 – 14:35 Case study

Case study

14:35 – 15:30 Mobilność w smart city

Debata:

 • Plan zrównoważonej mobilności – bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznej
 • Efektywne metody i trendy zarządzania infrastrukturą drogową – standardy utrzymania oraz modernizacji
 • Transport i komunikacja – jaki środek transportu jest przyszłością polskich miast?
 • Analiza geoprzestrzenna – nowe technologie w transporcie
  • Transport zbiorowy bez kierowcy – fikcja, czy niedaleka przyszłość
  • Trendy w mobilności – sterowanie ruchem uwzględniające zanieczyszczenie tuneli transportowych
 • Ekologiczne formy transportu do szkół i budynków publicznych – transport zbiorowy, a wykluczenie transportowe

15:30 – 16:00 LUNCH

Dzień II – 21 listopada 2023 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja Gości

9:00 – 9:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji

BLOK ENERGIA W INTELIGENTNYM MIEŚCIE

9:10 – 10:10 Energia w inteligentnym mieście

Debata:

 • Integracja procesów i logistyka współdzielenia – w jakim kierunku zmierzamy
 • Spółdzielnie energetyczne i klastry energii
 • Transformacja ciepła systemowego – inwestycje realizowane w miastach
 • Ochrona infrastruktury krytycznej i decentralizacja źródeł energii – perspektywa miasta
  • Bezpieczeństwo energetyczne lokalnych społeczności
  • Jak sprostać konieczności przyłączenia zielonej generacji do sieci
 • Finansowanie inwestycyjne i partnerstwo publiczno-prywatne – fundusze strukturalne i programy w ramach ofert banków
 • ESG – czy jest już standardem w nowoczesnym mieście?
  • Ścieżka zielonej transformacji
 • Woda w energetyce – alternatywne źródła energii

10:10 – 10:25 Case study

Case study

10:25 – 10:40 Case study

Case study

BLOK AGILE MANAGEMENT W MIEŚCIE

10:40 – 10:55 Case study

Case study

10:55 – 11:40 Agile Management w mieście

Case study

 • Zwinne miasto – ograniczenia organizacyjne
  • Standaryzacja i strategia cyfryzacji urzędów
  • Jak skracać procesy decyzyjne i usprawniać działania
  • Jak zapewnić ciągłość procesów przy zmianie władzy
 • Smartny budżet na trudne czasy – planowanie i alternatywne źródła finansowania
 • Ekspert na rynku pracy – wyzwania HR’owe w samorządach
  • Działania na rzecz bardziej strategicznej i efektywnej kadry
  • Jak utrzymać wykwalifikowanych specjalistów
  • Jak budować interdyscyplinarne zespoły projektowe – rola CDO, CIO, CRO, PDO
  • Czy istnieje konieczność poznania i stosowania metodyki wdrażania innowacji, np. Bloomberga?

11:40 – 12:10 PRZERWA

BLOK URBANISTYKA – MIASTO ZACZYNA SIĘ OD PLANOWANIA

12:10 – 12:25 Case study

Case study

12:25 – 12:40 Case study

Case study

12:40 – 13:40 Urbanistyka – miasto zaczyna się od planowania

Case study

 • Przestrzeń publiczna i architektura regeneracyjna – jak podnosić jakość i ilość zieleni w mieście
 • Jak ze zmianą prawa zmieni się podejście do planowania – problemy i wyzwania związane z planowaniem przestrzennym
  • Prototypowanie – jak wykorzystać potencjały Digital Twin’a
  • Mixed-use – zapewnienie wymiernych korzyści dla mieszkańców
 • Resilience city – jak wykorzystać dane do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatyczne
 • Koncepcja “miasta gąbki” – utrzymywanie powierzchni biologiczne czynnej i retencjonowanie wody
 • Niezależność i efektywność energetyczna budynków – magazyny energii i niskoemisyjna przyszłość

BLOK TURYSTYKA I PROMOCJA MIAST

13:40 – 14:00 Case study

Case study

14:00 – 14:10 Case study

Case study

14:30 – 15:00 Turystyka i promocja miast

Debata

 • Recepta na sukces miast – jak zwiększać konkurencyjność regionu i zatrzymać migrację
 • Platformy cyfrowe – jak ułatwiać dostęp do produktów i usług turystycznych
 • Wszystkie twarze turystyki, zwiedzamy polskie ziemie
  • Strategie rozwoju w obliczu kryzysu
  • Miejska polityka turystyczna
 • Zarządzanie turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Stosowanie proekologicznych rozwiązań w usługach turystycznych

15:00 -15:30 LUNCH

Aktualizacja 24.09.2023

*) udział osób w trakcie potwierdzania
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Forum.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej