Program | Smart City Forum

Program

Program 16. SMART CITY FORUM

Dzień I – 31 maja 2023 r.

9:00-9:30 Rejestracja

9:30-9:40 Uroczyste otwarcie

 • Jacek Sutryk, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej, Prezydent Miasta Wrocławia

Powitanie Gości

 • Maciej Bluj, Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018

9:40 – 10:40 SZCZYT WŁODARZY MIAST

9:40 – 10:40 Debata inauguracyjna:

 • Sytuacja gospodarcza z perspektywy samorządów
 • Wyzwania stojące przed koncepcją Smart City – wielopłaszczyznowe podejście do miasta
 • Ekonomia współdzielenia –  istotny głos samorządów w dobie kryzysu i nowe modele gospodarcze
 • Zadłużenia i nierówność regionalna – strategie finansowe i skuteczna realizacja projektów i zadań
  • przyszłość polityki regionalnej w Polsce – perspektywa do roku 2030
 • Edukacja, inspiracja i wychowanie przyszłych pokoleń w duchu innowacyjności

Prelegenci:

 • Jacek Sutryk, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej, Prezydent Miasta Wrocławia
 • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina
 • Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu
 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
 • Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce

Moderator:

 • Szymon Szadkowski, Redaktor, SuperBiznes

10:40 – 11:40 SMART CITY – WSPÓŁPRACA

10:40 – 10:50 Case study: „Lądek Zdrój – małe miasto może być Smart”

 • Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Miasta Lądek-Zdrój
 • Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo
 • Daria Drabik, Dyrektorka Komunikacji Smart City, Orange Polska

10:50 – 11:40 Debata:

 • Modele współpracy z biznesem stosowane w inteligentnych miastach
 • Budowanie strategii Smart City
  • Struktury i rozwiązania organizacyjne w samorządzie
 • Sturtup’y samorządowe – wymiana doświadczeń
 • Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych w zakresie smart city – nastawienie na innowacje
 • Pozanormatywne pozyskiwanie środków dla samorządów
 • E-government jako droga do sprostania wyzwaniom finansowym, środowiskowym i usługowym
  • tworzenie usług dostępnych i otwartość administracji
 • Automatyzacja i doskonalenie rozwiązań – w jakim kierunku zmierzamy?

Prelegenci:

 • Piotr Grzybowski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
 • Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy
 • Tomasz Stankiewicz, Dyrektor ds. Produktów Smar City, Orange Polska

Moderator:

 • Maciej Bluj, Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018

11:40 – 11:50 Speech: „Odbudowa ukraińskich miast. Innowacje i wyzwania smart dla Mariupola XXI wieku”

 • Vadym Boichenko, Mer Mariupola

11:50-12:20 Przerwa

12:20 – 14:15 OPEN DATA – PALIWO DO ROZWOJU NOWOCZESNYCH MIAST

12:20 – 12:30 Prezentacja: “Dlaczego coraz łatwiej zaparkować w Berlinie? Wykorzystanie samochodów skanujących do zaawansowanej analityki parkingowej”

 • Katarzyna Rybus, Wiceprezes Zarządu, DCX Innovations
 • Piotr Żukowski, Wiceprezes Zarządu, MCX Pro

12:30 – 12:45 Case study: „Własne miejskie aplikacje mobilne jako główne i wiarygodne źródła danych dla platform Big i Open Data”

 • Paweł Sokołowski, Client Executive Partner, Atos
 • Marek Okularczyk, Business Development Executive, LENOVO DCG
 • Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City, Urząd Miasta Poznań

12:45 – 12:55 Prezentacja: ”Otwarte dane, otwarte innowacje, otwarte technologie – droga do otwartego Smart City”

 • Tadeusz Osowski, Director of Smart City, Innovation and Digital Transformation, Limitless Technologies

12:55 – 13:05 Case study: „Smart City Kielce – czyli decyzje oparte na danych”

 • Anna Dwurnik, Główny Specjalista, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City, Urząd Miasta Kielce
 • Dominik Machalica, Sales BI Department Manager, BPX

13:05 – 13:15 Prezentacja: „Kapsch Mobility Data Platform”

 • Przemysław Staśkowiak, Solution Consultant, Kapsch

13:15 – 14:15 Debata:

 • Analiza danych miejskich –  planowanie rozwoju i maksymalizacja wartości informacji
  • analityka danych i videoanlityka – skoordynowanie wcześniejszej reakcji
 • Tworzenia nowych usług i aplikacji na bazie danych
 • Zastosowanie AI w mieście
 • Monitoring i video-analityka – jako źródło informacji co się dzieje w mieście
 • Edukacja zagrożeń i samoświadomość samorządów
  • jak zapobiegać wyciekom i utracie danych
  • sposoby zabezpieczeń i backup dla danych
 • Perspektywa obywatela – etyka wykorzystywania danych i RODO

Prelegenci:

 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydentka Miasta Świdnicy
 • Robert Solnica, Head of Sales Department Market Holding & Power Industry, T-Mobile Polska
 • Pawel Schmidt, Chief Information Officer, Urząd Miasta Krakowa
 • Oleg Polovynko, Chief Information Officer, Kyiv
 • Artur Drobiecki, VP Sales, Limitless Technologies

Moderator:

 • Szymon Ciupa, SmartCity Expert i GIS

14:15 – 15:35 EKO MIASTO I SMART ŚRODOWISKO

14:15 – 14:25 Prezentacja: „System biletowy Hitachi wspiera rozwój ekologicznych miast – rozwiązania Hitachi dla samorządów i mieszkańców”

 • Paweł Seluk, Dyrektor ds. Rozwiązań dla Mobilności i Kolei, Hitachi Europe

14:25 – 14:35 Prezentacja: „Jakość przestrzeni publicznej jako istotny komponent środowiska miejskiego. Technologia Smart Factor w walce ze smogiem wizualnym.”

 • Marcin Kulik, Specjalista ds. Kluczowych Klientów, Smart Factor

14:35 – 14:45 Prezentacja: “Dekarbonizacja floty z urbaniqe”

 • Levente Tóth, Założyciel&CEO, Urbaniqe
 • Szymon Papaj, Strateg ds. Rozwoju Biznesu, Urbaniqe

14:45 – 15:35 Debata:

 • Zrównoważone miasto dzisiaj i dla przyszłych pokoleń
  • Trendy technologiczne dla green cities –  inspirujące i innowacyjne rozwiązania
 • Potencjał otwartych danych – zastosowanie w eko mieście
 • Finansowanie zielonej transformacji
 • Smart building –  reurbanizacja, architektura i termomodernizacja
  • smart planowanie  – czy inteligentne miasta wymagają wyburzeń i przebudowy istniejącej infrastruktury?
 • Znaczenie terenów zielonych w centrach miast
  • edukacja przyszłych pokoleń
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego i korzyści z transformacji – gdzie jesteśmy?

Prelegenci:

 • Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze
 • Maciej Riemer, Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi
 • Jakub Bator, Członek Zarządu ds. Produkcji, Krakowski Holding Komunalny
 • Paweł Sokołowski, Client Executive Partner, Atos
 • Ariel Wojciechowski, Ekspert ds. relacji partnerskich i programu InPost Green City, InPost
 • Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Rozwoju, Fortum

Moderator:

 • Krzysztof Kieszkowski, Prezes, Fundacja Odzyskaj Środowisko

15:35 Lunch

Dzień II – 1 czerwca 2023 r.

8:30-9:00 Rejestracja

9:00-9:10 Otwarcie II dnia

9:10 – 10:20 TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA SMART CITY

9:10 – 10:00 Debata:

 • Kryzys energetyczny 2022/2023 – efekty ekonomiczne i energetyczne
  • grupowe zakupy energii
  • usługi doradcze z zakresu optymalizacji parametrów zużycia energii elektrycznej
 • Optymalizacji układów pomiarowych –
 • Neutralności klimatyczna miast do 2050 r. – Europejski Zielony Ład
 • Strategia oszczędności na przyszłość  – jak przyśpieszyć budowę OZE
  • energetyka obywatelska
  • efektywnie zarządzanie śladem węglowym
 • Magazynowanie i banki energii – infrastruktura i technologiczne rozwiązania
  • OZE w mieście – zwiększenie funkcjonalności instalacji fotowoltaicznych za pomocą aut elektrycznych
 • Smart-lighting i zarządzanie infrastrukturą

Prelegenci:

 • Mariusz Śpiewok, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Urząd Miasta Gliwice
 • Mikołaj Kostka, Pierwszy Zastępca Prezydentki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 • Maciej Witczak, Prezes Zarządu, Oświetlenie Uliczne i Drogowe
 • Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Rozwoju, Fortum
 • Maciej Jeziorski, Dyrektor Sektora Publicznego CEE, Signify Poland

Moderatorka:

 • dr Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji

10:00 – 10:10 Prezentacja: „The Interact platform as the foundation of the Green City”

 • Jakub Guźniczak, Ekspert Smart City, Signify Poland

10:10 – 10:20 Case study: „Efektywność energetyczna – zarządzanie energią w budynkach miejskich w chmurze imperius® na przykładzie zrealizowanych wdrożeń”

 • Bartosz Marciniak, Członek Zarządu, Smarte

10:20 – 11:20 WODA W MIEŚCIE

10:20 – 10:30 Prezentacja: “Wczesne wykrywanie zagrożeń dzięki zdalnemu monitoringowi jakości wody”

 • Robert Solnica, Head of Sales Department Market Holding & Power Industry, T-Mobile Polska
 • Robert Bednarski, Dyrektor ds. Smart City, Urząd Miasta Wrocław

10:30 – 11:20 Debata:

 • Smart opomiarowanie i zdalny monitoring pracy sieci ciepłowniczych i wodociągowych
  • zdalny odczyt – droga od spółek komunalnych do zarządcy lokali
  • dostępność dedykowanych rozwiązań w mieście
 • Analiza i monitoring czystość wód
 • Zarządzanie gospodarka wodną
 • Technologie uzdatniania wody – jakość wody w polskich miastach

Prelegenci:

 • Marek Cebula, Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
 • Witold Ziomek, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocław
 • Magdalena Raczko, Kierownik Sprzedaży w Departamencie Wsparcia Biznesowego Polkomtel
 • Robert Solnica, Head of Sales Department Market Holding & Power Industry, T-Mobile Polska

Moderator:

 • Damian Simiński, Redaktor naczelny, Wodociągowiec.pl

11:20-11:50 Przerwa

11:50 – 12:40 MAŁE MIASTA I GMINY – STRATEGIA BYCIA SMART

11:50 – 12:40 Debata:

 • Smart City 4.0 – jak wykorzystać społeczność, zaangażowanie i głos mieszkańców
 • Adaptacja smart rozwiązań i generowanie oszczędności  w mniejszych gminach – bariery i rozwiązania
  • poszukiwanie , nie oczywistych źródeł przychodu
 • Model otwartych innowacji – finansowanie i pozyskiwanie środków
 • Inwestycje w rozwój infrastruktury teleinformatycznej
 • Suburbia – jaka strategia dla przedmieścia i dla kogo korzyści
  • współpraca gmin podmiejskich z aglomeracjami
 • Inteligentne rolnictwo – koncepcje rozwoju (Smart Rural)

Prelegenci:

 • Anita Białek, Zastępczyni Wójta Gminy Kije
 • Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Miasta Lądek-Zdrój
 • Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
 • Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Komercyjnych, Nexera

Moderator:

 • Szymon Ciupa, Redaktor SmartCity Expert i GIS

12:40 – 14:00 TRANSPORT DO PRZYSZŁOŚCI

12:40 – 12:50 Prezentacja: „Transport publiczny skrojony na miarę potrzeb w Rybniku”

 • Ewelina Włoch, Naczelnik w Wydziale Cyfryzacji i Smart City, Urząd Miasta Rybnika

12:50 – 13:05 Case study: „Dobre praktyki w zakresie wdrażania systemów ITS w Polsce”

 • Dominik Weder, Specjalista ds. Smart City, Sprint S.A.

13:05 – 14:00 Debata:

 • Ekologiczne formy transportu – kluczowe aspekty
  • płynność ruchu i komfort przemieszczania
  • eksploatacja i utrzymanie systemów transportu
  • mikro mobilność jako integracja sieci transportu
 • Jak efektywnie zarządzać transportem i ruchem ulicznym w dużych aglomeracjach miejskich – best pracitces
 • Digital twin i IoT w transporcie
 • Wyzwania związane z inwestycjami w infrastrukturę ładowania aut elektrycznych i autobusów
 • Wodór – paliwo przyszłości polskich miast
 • Transport, smart parking i mobilne płatności
  • ujednolicenie i standaryzacja płatności
  • e-kontrola – regulacja stref płatnego parkowania
  • atrakcyjna turystyka – udogodnienia dla turystów odwiedzających polskie miasta
 • Zachowanie bezpieczeństwa pojazdów – kontrola niestandardowych zachowań kierowców

Prelegenci:

 • Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola
 • Łukasz Kosobucki, Prezes Spółki, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.
 • Grzegorz Kwitek, Członek Zarząd, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Joanna Erdman, Prezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Tomasz Turczynowicz, CEO, Smart Factor
 • Tomasz Wojtkiewicz, Chief Executive Officer, Nextbike

Moderatorka:

 • Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego

14:00 – 15:05 CYFROWY OBYWATEL – CZŁOWIEK W MIEŚCIE

14:00 – 14:10 Prezentacja: „Urban Lab – jako narzędzie do współpracy z użytkownikami miasta”

 • Tomasz Skoczylas, Dyrektor Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab, Urząd Miejski Rzeszowa

14:10 – 14:20 Prezentacja: “Decidim wspiera cyfrową demokrację – warszawskie wdrożenie platformy open source code”

 • Marcin Adamski, Naczelnik Wydziału Projektów Smart City w Biurze Informatyki, Urząd m.st. Warszawy
 • Krzysztof Wittels, Główny Specjalista, Urząd m.st. Warszawy

14:20 – 15:05 Debata:

 

 • Bezpieczeństwo płatności dla seniorów i dzieci – edukacja
 • Przegląd budżetów partycypacyjnych – inspiracje i najciekawsze pomysły mieszkańców
 • Rola Urban-labów i inkubatorów przedsiębiorczości miejskiej
 • Opieka zdrowotna i opieka senioralna – rola samorządów w zapewnieniu dostępu do telemedycyny i teleopieki

Prelegenci:

 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
 • Robert Bednarski, Dyrektor ds. Smart City, Urząd Miasta Wrocław
 • Wojciech Ciesielski, Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Łódź
 • Sławomir Świder, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. IT
 • prof. Jacek Cichoń, Kierownik Katedry Podstaw Informatyki, Politechnika Wrocławska

Moderator:

 • dr Sebastian Grabowski, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. Smart City, Gospodarz kanału MiastoMiasto

15:05 Lunch

Aktualizacja 31.05.2023

*) udział osób w trakcie potwierdzania
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Forum.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej