Współpraca | Smart City Forum

Współpraca

Smart City Forum, jest platformą dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, umożliwiającą efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Udział w tworzeniu agendy Wydarzenia przez prezydentów i wiceprezydentów kilkudziesięciu polskich miast, reprezentantów sektorów IT, budownictwa, wykonawców, środowiska naukowego i innych gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny. Smart City Forum umożliwia Partnerowi zaprezentowanie swoich rozwiązań gronu decydentów, dokładne poznanie potrzeb rynkowych oraz bezpośrednie dotarcie do swoich klientów.

Poprzednia edycja Wydarzenia zgromadziła prawie 600 osób zainteresowanych rozwojem inteligentnych miast.

Korzyści reprezentacyjne:

 • Merytoryczny udział przedstawiciela Partnera w wydarzeniu » udział w wybranym, ustalonym z Organizatorem panelu dyskusyjnym » możliwość przygotowania prezentacji / case study w wybranej formule
 • Przystąpienie przedstawiciela Partnera do Rady Programowej kongresu oraz udział w jej zamkniętych posiedzeniach

Korzyści marketingowe:

 • Logotyp w materiałach wydarzenia: mailingi
 • Możliwość ekspozycji marki podczas wydarzenia:
  • główne ekrany, telewizory LCD
  • ścianki, stoiska, materiały, gadżety, hostessy

Korzyści medialne:

 • Możliwość umieszczenia materiału przygotowanego przez Partnera w newsroomie wydarzenia
 • Promocja w mediach społecznościowych
 • Dedykowane mailingi

Korzyści dodatkowe:

 • Match-making – system dedykowanego networkingu ze wskazanymi uczestnikami wydarzenia, z zaangażowaniem opiekuna ze strony organizatora

Kontakt w sprawie współpracy

Tomasz Petruk

Vice Director of Business Development Department
Senior Project Manager

tel: +48 22 379 29 18
kom: +48 883 784 084
e-mail: t.petruk@mmcpolska.pl

Zobacz relację partnerów poprzedniej edycji
Smart City Forum 16

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej