Kapituła Konkursu | Smart City Forum

Kapituła Konkursu

Kapituła Konkursu Smart City Awards

Maciej Bluj

Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018

Witold Abramowicz

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Szymon Ciupa

Ekspert Smart City i GIS

Jan Czajkowski

Współprzewodniczący Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich

Bartosz Dominiak

Dyrektor Generalny, Ministerstwo Cyfryzacji

Adam Jędrzejewski

Founder & CEO, Stowarzyszenie Mobilne Miasto

Julia Kozak

Partner, THINK TANK

Tomasz Kulisiewicz

Ekspert, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

Bożena Lublińska-Kasprzak

Ekspert ds. przedsiębiorczości i innowacji, Członek Rady Uczelni w SGH, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2009-2016

Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Tadeusz Osowski

Ekspert ds. Transformacji Cyfrowej, Unia Metropolii Polskich

Aneta Pernak

Wiceprezes Zarządu, MM Conferences

Agata Rzędowska

Dziennikarka, autorka podcastów, jedyna polska jurorka konkursu Women's World Car of the Year

Marek Wąsowski

Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Politechnika Wrocławska

Maciej Witczak

Prezes Zarządu, Oświetlenie Uliczne i Drogowe

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej