Informacje dla prelegentów | Smart City Forum

Informacje dla prelegentów

INFORMACJE

Prezentacja powinna być przesłana na adres Koordynatora Projektu
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wyświetlanie prezentacji, jeżeli nie została ona przesłana wcześniej i przygotowana według poniższych wytycznych.

Parametry prezentacji:

  • plik: powerpoint (jeżeli są jakieś specjalne czcionki to należy przesłać je wraz z prezentacją)
  • format: 16:9 – takie mamy ekrany na konferencji.
  • filmy w ppt – najlepiej jeśli będą zagnieżdżone w prezentacji a do tego osobno przesłane (odpowiednio opisane) – aby mogły być wyświetlone w przypadku jakichś problemów z odtworzeniem ich bezpośrednio z ppt.
  • czytelność prezentacji: kontrastowe kolory, duża czcionka, unikamy print screen ze stron www

Zdecydowanie prosimy o nieużywanie prezentacji w pdf, bo podczas ich odtwarzania na zewnętrznym monitorze, nie mamy ani podglądu kolejnych slajdów, ani ich numeracji.

Prosimy o nieumieszczanie hiperłączy w prezentacji – w trakcie realizacji wydarzenia, nie łączymy się z serwerem Państwa firmy, ani Internetem.

Filmy:
Format plików:
– mp4 (ok 15-20 mbps wystarczy),
– mov (kodek HAP, Photojpeg)
Rozdzielczość – najlepiej 1920×1080, 1280×720

Audio:
– .mp3 lub .wav

Grafiki:
– jpeg,
– eps,
Rozdzielczości 1920×1080 (większa i tak nie będzie wyświetlana na ekranach)

Jeżeli chcą Państwo puszczać prezentacje z własnego urządzenia, trzeba poinformować o tym wcześniej organizatora, przekazując szczegóły prezentacji (np: czy jest w prezentacji dźwięk, film) i informacje o urządzeniu (np.marka laptopa, rodzaj wejścia). Należy przyjść na próbę w wyznaczonym przez organizatora terminie .

Czas trwania wystąpienia:
Prosimy trzymać się wyznaczonych ram czasowych. Do Państwa dyspozycji, przed sceną, jest timer odliczający pozostały czas do końca wydarzenia – proszę zwracać na niego uwagę. Po przekroczeniu planowanego czasu organizator zastrzega, że może wyłączyć mikrofon w celu przeprowadzenia kongresu zgodnie z agendą.

WYSYŁKA LINKÓW NA JITSI DO POŁĄCZEŃ LIVE
Łączenie odbędzie się w wirtualnym pokoju. Każda debata i każde wystąpienia ma swój oddzielny pokój. Bardzo proszę o obecność w pokoju minimum 20 minut przed planowaną dyskusją, abyśmy sprawdzili czy wszystko działa poprawnie. Rekomendujemy używanie przeglądarki Google Chrome

Link do pokoju:

  • jeśli jest możliwość, proszę wejść w link w miejscu i z urządzenia, z którego docelowo będziemy się łączyć, aby sprawdzić oświetlenie i czy dane urządzenie obsłuży połączenie
  • włączamy mikrofon tylko na czas swojej wypowiedzi, trzymając spację w trakcie całej wypowiedzi
  • w czasie łączenia należy wyciszyć dźwięk na stronie platformy konferencyjnej, aby nie było pogłosu, a najlepiej wstrzymać transmisję, ponieważ spowalnia bardzo internet
  • rekomendujemy używanie słuchawek / słuchawek z mikrofonem, aby uniknąć pogłosu

Linki wysyłane są przez organizatora ok. 2 tygodnie przez wydarzeniem.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej