Konkurs | Smart City Forum

Konkurs

Konkurs Smart City Awards

Ceremonia wręczenia nagród odbedzie się 28 maja 2024 r.

Podczas wieczornej Gali pierwszego dnia Smart City Forum niezależna Kapituła Konkursowa, SMART CITY AWARDS składająca się z uznanych autorytetów w branży, nagrodzi laureatów Konkursu Smart City Awards.

Konkurs Smart City Awards ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Kategorie Konkursowe

Człowiek Roku

Nagroda przyznawana przedstawicielom JST oraz firm, których działania mają realny wpływ na zmiany dokonujące się w samorządach.

Smart City powyżej 300 tys. mieszkańców

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Smart City od 100 tys. do 300 tys. mieszkańców

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Smart City od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Smart City do 30 tys.

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Dostawca rozwiązań Smart City*

Nagroda przyznawana firmom wyróżniającym się na rynku i kreującym rozwój koncepcji Smart City

Smart City Solution*

Nagroda przyznawana za najlepsze wdrożenie z obszaru Smart City

*W tej kategorii Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania więcej niż jednej nagrody

Zapraszamy do zgłoszenie swojej kandydatury w Konkursie Smart City Awards

Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii: 1495 zł + 23% VAT
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 2 lub więcej kategoriach: 995 zł + 23% VAT za każdą kategorię

Należy wybrać kategorię, w jakiej chcą Państwo się zgłosić i załączyć uzasadnienie (maksymalnie 2000 znaków).

*Zgłoszenie w konkursie nie zapewnia uczestnictwa w kongresie.

Smart City do 30 tys. Mieszkańców

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Dostawca rozwiązań Smart City*

Nagroda przyznawana firmom wyróżniającym się na rynku i kreującym rozwój koncepcji Smart City

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Smart City od 30 tys. Mieszkańców do
100 tys. Mieszkańców

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Człowiek Roku

Nagroda przyznawana przedstawicielom JST oraz firm, których działania mają realny wpływ na zmiany dokonujące się w samorządach

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Smart City od 100 do 300 tys. Mieszkańców

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Smart City Solution*

Nagroda przyznawana za najlepsze wdrożenie z obszaru Smart City

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Smart City powyżej 300 tys. Mieszkańców

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Człowiek RokuDostawca rozwiązań Smart City*Smart City Solution*Smart City do 30 tys. MieszkańcówSmart City od 30 tys. Mieszkańców do 100 tys. MieszkańcówSmart City od 100 do 300 tys. MieszkańcówSmart City powyżej 300 tys. Mieszkańców

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane firmy

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są
inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś
się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

*W tej kategorii Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania więcej niż jednej nagrody
Regulamin Konkursu Smart City Awards
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 22.04.2024 r.


Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej