Konkurs | Smart City Forum

Konkurs

Konkurs Smart City Awards

Ceremonia wręczenia nagród odbedzie się 28 maja 2024 r.

Podczas wieczornej Gali pierwszego dnia Smart City Forum niezależna Kapituła Konkursowa, SMART CITY AWARDS składająca się z uznanych autorytetów w branży, nagrodzi laureatów Konkursu Smart City Awards.

Konkurs Smart City Awards ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Kategorie Konkursowe

Człowiek Roku

Nagroda przyznawana przedstawicielom JST oraz firm, których działania mają realny wpływ na zmiany dokonujące się w samorządach.

Smart City powyżej 300 tys. mieszkańców kategoria bezpłatna

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Smart City od 100 tys. do 300 tys. mieszkańców kategoria bezpłatna

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Smart City od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców kategoria bezpłatna

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Smart City do 30 tys. kategoria bezpłatna

Nagroda przyznawana miastom za rozwój idei Smart City

Dostawca rozwiązań Smart City*

Nagroda przyznawana firmom wyróżniającym się na rynku i kreującym rozwój koncepcji Smart City

Smart City Solution*

Nagroda przyznawana za najlepsze wdrożenie z obszaru Smart City

*W tej kategorii Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania więcej niż jednej nagrody

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej