Nominacje | Smart City Forum

Nominacje

Nominowani do Konkursu Smart City wraz z uzasadnieniami

KATEGORIA Człowiek Roku

Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha

Za poprawę jakości życia, w każdej dziedzinie, aktywizując przy tym mieszkańców do współuczestniczenia w urządzaniu miasta Wałbrzych

dr Roman Szełemej jest Prezydentem Wałbrzycha od 2011 roku. Zastał to miasto w dekoniunkturze, pogrążone w nieładzie i bez perspektyw. W ciągu 8 lat wprowadził je na ścieżkę stabilnego rozwoju z koncepcją na przyszłość. W wyniku tego sukcesu w zeszłorocznych wyborach uzyskał poparcie na poziomie 84 %. Wałbrzych jawi się więc dziś, jako coraz atrakcyjniejsze miasto, nadrabiające zapóźnienia historyczne, ale i czerpiące z najnowszych technologii IT, które wprowadzają je faktycznie w XXI wiek. Dzięki temu Wałbrzyszanie odzyskali dumę z zamieszkiwania tutaj. Tym samym są coraz szczęśliwsi, żyjąc w inteligentnym, przyjaznym mieście. Wytyczając kierunki rozwoju – Prezydent postawił na poprawę jakości życia, praktycznie w każdej dziedzinie, aktywizując przy tym mieszkańców do współuczestniczenia w „urządzaniu miasta”. Czyni to nieprzerwanie przez wszystkie lata poprzez cykliczne spotkania z mieszkańcami jak i poprzez wspieranie inicjatyw społecznych. Znakiem rozpoznawczym Wałbrzycha stała się umiejętność pozyskiwania wszelakich funduszy oraz wykorzystywanie funduszy partycypacyjnych, które służą poprawie jakości życia i atrakcyjności turystycznej. W swoim działaniu Prezydent jest nie tylko zwolennikiem nowoczesnych technologii IT, ale też dialogu i wspierania przedsiębiorczości. Jest pomysłodawcą i współtwórcą powstania miejskiego obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej. On też został wybrany liderem Porozumienia Sudeckiego, które skupia ponad 100 jednostek samorządowych walczących o objęcie południowej części województwa dolnośląskiego specjalnym programem operacyjnym dającym możliwość zrównoważonego rozwoju miast południowej części regionu. Inicjatywa ta daje możliwość współpracy i współzawodnictwa w „wyścigu na pomysły”, a tym samym wzmaga cywilizacyjny impuls. W 2019 roku Wałbrzych zaistniał też na mapie Inteligentnych Miast Polski. Dowodem na to jest tegoroczne zgłoszenie konkursowe SC 100-500. Wskazano w nim, zrealizowane twarde projekty SC (których tutaj nie przytaczam z uwagi na ograniczenia tekstowe), a których inspiratorem i orędownikiem był Prezydent. Ponadto z inicjatywy Prezydenta przyjęto kierunki rozwijania i unowocześniania bazy oświatowej, budowy nowych żłobków, ścieżek rowerowych, rewitalizację większości dzielnic i parków miejskich, tworząc bogatą ofertę turystyczno-rekreacyjną do spędzania wolnego czasu. Jedną z najważniejszych strategii rozwoju miasta jest ekologia. Realizowana jest z myślą o tym i przyszłych pokoleniach. Prezydent był pomysłodawcą wielu prekursorskich programów w skali kraju, jak np. STOP-PLASTIK, poparty akcją edukacyjną, czy szeroko zakrojonymi działaniami propagującymi ochronę planety Ziemia. W 2019 roku posadzono w mieście kilkanaście tysięcy drzew i bluszczy, założono łąki kwietne. Otwarto Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów które są najnowocześniejszymi w Polsce. Po 20 latach doprowadzono do rozpoczęcia budowy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Całkowity koszt projektu, to 397 480 381 zł, w tym, dofinansowanie UE 296 792 459 zł. Na pierwszy miejscu w działaniach Prezydenta jak widać jest Człowiek. Skutkiem konsekwentnych starań o poprawę życia najuboższych mieszkańców Wałbrzycha oddano do użytku 20 lokali socjalnych, rozpoczęto budowę Domu Pomocy Społecznej i otwarto Dom Pobytu Dziennego dla Seniora. Wyremontowano 60 kamienic Starego Miasta, Palmiarnię oraz rozpoczęto budowę Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Prezydent stawiając sobie wysoko poprzeczkę, daje przykład swoją pracowitością, kreatywnością, wszechstronnością i wizjonerstwem na to, że mamy wpływ na otaczający nas świat. To wizjonerstwo cechujące Go szczególnie, podobnie jak dr. Judyma, marzącego o szklanych domach. Cecha ta czyni z Niego wyjątkowego człowieka, skutecznego gospodarza miasta, który myśli nie tylko o tym ale i o przyszłych pokoleniach. Dzięki powyższym staraniom Prezydenta Romana Szełemeja Wałbrzych osiągnął sukces i przestał być synonimem upadku miasta na przełomie wieków.

Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce

Za ukierunkowanie działań dla rozwoju inteligentnego miasta poprzez konsekwentną realizację strategii rozwoju smart city, w oparciu o wspólną z mieszkańcami wizję innowacyjnego rozwoju Kielc

W 2019 roku Prezydent Bogdan Wenta sfinalizował trwające od kilku lat prace nad opracowaniem założeń Ramowej Strategii Smart City 2030+Kielce, analizując przy współudziale mieszkańców w ramach ankiet elektronicznych, poszczególne obszary funkcjonowania miasta takie jak; Społeczeństwo, Środowisko i ład przestrzenny, Gospodarka i innowacje, Bezpieczeństwo, Infrastruktura i transport, Cyfrowe Kielce. Do komunikacji społecznej wykorzystuje utworzoną przez Urząd Miasta platformę komunikacji i współpracy w relacjach władz samorządowych ze społecznością lokalną- Idea Kielce -pozwalającą w jeszcze szerszym stopniu na współuczestniczenie społeczności w zintegrowanym zarządzaniu miastem, a także pozyskiwaniu rozwiązań smart city w ramach Hackathonów ze start-upami. Obecne inicjatywy Prezydenta zmierzają w kierunku poprawy wymiany danych i pobudzaniu współpracy między interesariuszami oraz integracji działań ze społecznością lokalną, budując potencjał społeczny dla podnoszenia jakości życia w mieście.

Dawid Zieliński, Założyciel i Prezes Zarządu Columbus Energy

Inspirujący i odpowiedzialny lider dynamicznie rozwijającej się organizacji Columbus Energy

założyciel i prezes Zarządu Columbus Energy, lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Ukończył studia inżynierskie z elektrotechniki na AGH w Krakowie. Na co dzień przedsiębiorca, wizjoner oraz osoba aktywnie działająca na rzecz ekologii, energetyki rozproszonej i zrównoważonego rozwoju. Od 2007 roku zdobywał doświadczenie menedżerskie, pracując dla Heiderlberg Technology Centre, Air BP, czy też MARS Polska. W 2009 skupił się na odnawialnych źródłach energii. Od 6 lat z sukcesem rozwija Columbus Energy – spółkę, której zaufało już ponad 8 000 rodzin i firm. Kapitalizacja Spółki to ponad 900 000 000 zł. Dawid Zieliński to człowiek pełen dobrej energii i pasji. Każdego dnia przekraczając swoje granice, pokazuje, że chcieć to móc. Inspirujący i odpowiedzialny lider dynamicznie rozwijającej się organizacji Columbus Energy.

KATEGORIA Smart City do 100 tys. Mieszkańców

Miasto Jaworzno

Za konsekwentne wdrażanie zrównoważonej polityki mobilności miejskiej

w szczególności wizji zero, które dało impuls rozwojowy dla holistycznych zmian w całym mieście. Miasto Jaworzno dzięki konsekwentnej pracy wyciągnęło się z kryzysu (w tym demograficznego) i staje się synonimem miasta wysokiej jakości życia.

Miasto Serock

Za kompleksowe wdrożenie rozwiązań smart city wokół mobilności na terenie miasta i okolic

podwyższających atrakcyjność miejscowości dla mieszkańców i turystów. Władze miasta rozwinęły w 2019 roku działania wpisujące Serock w trend smart city. Inicjatywa #mobilnySerock zachęca do przyjaznej formy podróżowania po gminie. Z serockiego rynku i plaży miejskiej oraz kilku innych lokalizacji można podróżować wypożyczonym skuterem lub rowerem miejskim. W mieście swoją strefę car sharingu ma również firma Panek. Można tu wypożyczyć i zostawić auto. Mieszkańcy i turyści odwiedzający Serock mogą też korzystać z inteligentnych ławek solarnych –głównie przy plaży miejskiej i serockim rynku. Ławki o nowoczesnym wyglądzie ze stali i hartowanego szkła są mobilnymi urządzeniami multimedialnymi.Do zasilania ławek wykorzystywane są panele słoneczne, a zgromadzona w nich energia może służyć do naładowania drobnego sprzętu elektronicznego jak smartfony czy tablety – przy pomocy metody indukcyjnej lub portów USB. Dodatkowo urządzenia umożliwiają bezprzewodowy dostęp do darmowego Internetu. Turyści czy mieszkańcy podczas przemieszczania się po mieście mają dzięki temu stały dostęp do Internetu, w tym do aplikacji mobilności miejskiej. Powyższe rozwiązanie stanowi przykład wykorzystania nowoczesnych technologii smart city dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru.

Gmina i Miasto Śrem

Za skuteczną realizację koncepcji smart city jako gminy nowoczesnej, bezpiecznej co za tym idzie przyjaznej dla mieszkańców

Śrem jest samorządem, który od 2016 r. oferuje mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską na 17 liniach. Przez uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej, liczba podróżujących autobusami miejskimi zwiększyła się o 100 % co sprzyja ograniczeniu ruchu samochodów w mieście. Informacja o odjazdach autobusów dla podróżnych dostarczana jest między innymi przez aplikację mobilną. Przy głównych drogach rowerowych funkcjonują bezpłatne stacje naprawy rowerów. W Śremie funkcjonuje bezpłatny system rowerów miejskich w formule 4G. W 2019 roku mieszkańcy Śremu przejechali łącznie 15.500 km. Stacje rowerowe dostępne są między innymi na węzłach przesiadkowych, gdzie można swobodnie zaparkować samochód, rower i wsiąść się do bezpłatnej komunikacji miejskiej. O liczbie wolnych miejsc parkingowych na węzłach przesiadkowych informują interaktywne pylony zlokalizowane w wielu punktach miasta. Węzły przesiadkowe umożliwiają zatankowanie pojazdów z napędem elektrycznym przez elektryczne szybkie stacje ładowania. Pracę Straży Miejskiej wspiera nowoczesny system monitoringu miejskiego opartego o miejską sieć światłowodową. System analizy obrazu dokonuje zapisu tablic rejestracyjnych wszystkich pojazdów przejeżdżających ulicami Śremu. Spora liczba przejść dla pieszych w Śremie wyposażona jest w dodatkowy system doświetlania oparty na nowoczesnych oprawach LED. Część przejść posiada inteligentny system rozpoznania pieszych automatycznie zwiększający intensywność oświetlenia w przypadku wykrycia ruchu. System gospodarowania odpadami w gminie Śrem jest wspierany przez aplikację mobilną Ecoharmonogram przypominającą przez telefon mieszkańcom o terminach wywozu śmieci, zasadach segregacji oraz płatnościach. Od 2019 roku w gminie Śrem na bieżąco jest monitorowa czystość powietrza. Czujniki smogowe zostały zamontowane w 13 miejscach gminy. Dostęp do wyników pomiarów ma każdy mieszkaniec gminy przez urządzenia mobilne, panele informacyjne oraz ekrany w szkołach. Ponadto placówki oświatowe realizują program edukacyjny dot. ochrony czystego powietrza. Narzędziem wspierającym zarządzanie gminą Śremu jest System Informacji Przestrzennej sip.srem.pl. elektroniczna platforma umożliwia mieszkańcom oraz zainteresowanym dostęp do danych przestrzennych oraz załatwienie spraw związanych z nieruchomościami oraz urbanistyką bez wychodzenia z domu. W gminie Śrem oferowane są usługi komunalne przy wsparciu nowoczesnych technologii. Odczyt zużycia wody odbywa łącznością bezprzewodową się bez ingerencji mieszkańców.

KATEGORIA Smart City od 100 do 500 tys. Mieszkańców

Miasto Gdańsk

Za innowacyjny projekt z zakresu zrównoważonej mobilności polegający na testach autonomicznego busa jako alternatywy w transporcie miejskim

Gdańsk to pierwsze miasto w Polsce, które testowało pojazd bez kierowcy w transporcie publicznym. Autonomiczne pojazdy w transporcie miejskim stworzą całkowicie nowe modele mobilności miejskiej, w tym usługi publicznego transport na żądanie i mobilność ostatniej mili. Testy tych pojazdów są bardzo skomplikowane technologicznie i wymagają dokładnych map oraz czujników i oprogramowania. Miasto wraz z dostawcą pojazdu ponoszą też pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu, dlatego nadal niewiele miast na świecie decyduje się na takie pionierskie testy. Autonomiczny bus woził pasażerów w 2019 roku na zamkniętej trasie do gdańskiego ZOO. Doświadczenia z Gdańska posłużą za bazę dla rozwoju pojazdów autonomicznych na całym świecie.

Miasto Gdynia

Za rozwój nowych technologii w kierunku smart z zachowaniem dobra mieszkańców

miasto, które podejmuje systemowe działania w zakresie wdrażania idei smart city jako narzędzia poprawiającego jakość życia mieszkańców. W 2019 roku miasto Gdynia uruchomiła Urban Lab w Laboratorium Innowacji Społecznych, które misją jest poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość życia. Miasto Gdynia stawia również na wykorzystanie danych w zarządzaniu miastem. W 2019 roku miasto otrzymało platynowy certyfikat ISO37120 WCCD, a także wdrożyło takie rozwiązania jak oparte na danych cyfrowych takie jak portal edukacyjny e-GIO, który w innowacyjny sposób udostępnia dane i wskaźniki dotyczące gdyńskich szkół czy inteligentny system zarządzania infrastrukturą drogową. Warto zaznaczyć, że idea smart city jest również silnie wspierana od strony struktury organizacyjnej urzędu – w Urzędzie Miasta działa Samodzielny Referat ds. Jakości Życia i Integracji Systemów Zarządzania, a w Kolegium Prezydenta miasta wchodzi m.in. zastępca prezydenta ds. jakości życia oraz zastępca prezydenta ds. innowacji.

Miasto Lublin

Za zwiększanie dostępności oraz transparentności narzędzi cyfrowych co jest wyrazem realizowania rzeczywistej strategii rozwoju miasta zgodnie z paradygmatem Human Smart Cities

Dane geoprzestrzenne spełniają coraz większą role w procesach związanych z zarządzaniem miastem i podejmowaniem strategicznych decyzji. Obecnie jednym z najnowszych trendów są modele 3D, które wspierają działania miast w zakresie planowania i zagospodarowania obszarów miejskich, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, a także mają szerokie zastosowanie w procesie partycypacyjnym. W 2019 r. Urząd we współpracy z firmą SHH Sp. z o.o., przystąpił do rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie pokazywania danych 3D. Powstanie geoportal 3D, który będzie udostępniał trójwymiarowe wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu, warstw zieleni i zjawisk przestrzennych, czy to poprzez modele 3D, chmurę punktów czy też model siatkowy (mesh). Przyczyni się to do możliwości tworzenia wieloaspektowych analiz 3D i opartych na nich opracowań tematycznych. Jednostki miejskie, mieszkańcy, pracownie architektoniczne i inwestorzy będą mogli korzystać z wielu funkcjonalności platformy, w tym z analiz urbanistycznych dzięki specjalnie dedykowanym tym celom narzędziom. Model 3D oparto na międzynarodowym standardzie CityGML 2.0, w którym również zostały wykonane modele w ramach projektu CAPAP. Oficjalne udostępnienie portalu dla interesariuszy nastąpi na przełomie lutego i marca br. Innowacyjność rozwiązania polega na zapewnieniu ciągłej aktualizacji obiektów modelu zgodnie ze stanem Ewidencji Gruntów i Budynków oraz postępem prac inwentaryzacyjnych (fotogrametria, dane LIDAR itp.). Model 3D dla Lublina jest kolejnym działaniem, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności cyfrowej dla mieszkańców. Stanowi on doskonałe uzupełnienie pozostałych projektów Miasta m.in. rozbudowy e-usług, otwarcia Contact Centre, czy stworzenia portalu Open Data. Zwiększanie dostępności oraz transparentności za pośrednictwem narzędzi cyfrowych w Lublinie jest wyrazem realizowania rzeczywistej strategii rozwoju zgodnie z paradygmatem Human Smart Cities.

Gmina – Miasto Rzeszów – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Za budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Rzeszowie o mocy 1 200 kW

Wartość całkowita zadania: 8,2 mln zł brutto, (dofinansowanie UE 83%), Okres realizacji: sierpień 2019r. – grudzień 2019r., W 2019 roku MPWiK Sp. z o.o. zrealizował zadanie pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”. Zakres zadania obejmował budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW, składającą się m.in. z: 4 000 szt. modułów fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych wbijanych w grunt w konfiguracji wschód zachód, (co zapewnia pełniejszą dostępność energii w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych kosztem południowego szczytu produkcji energii a tym samym optymalniejsze jej wykorzystanie), 58 falowników przetwarzających prąd stały na przemienny, wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej z dwoma transformatorami o mocy 1250 kVA każdy, oraz systemu nadrzędnego (SCADA) zapewniającego bezpieczeństwo w/w systemu poprzez nadzór nad procesem technologicznym produkcji energii i optymalizację pracy urządzeń, a także archiwizację oraz analizę danych dotyczących ich pracy. CELEM projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody oraz redukcja emisji Co2. Planowany łączny uzysk energii wyniesie 966 MWh/rok, co przyczyni się do redukcji emisji Co2 o 740 ton/rok. Energia elektryczna wytworzona przez instalacje będzie w 100% wykorzystana na prowadzenie działalności wodno – ściekowej na potrzeby ZUW. Przy zwiększonej produkcji instalacji fotowoltaicznej energia elektryczna zużyta zostanie m.in. do zwiększenia wydajności pomp tłocznych w celu zmagazynowania energii w postaci słupa wody w zbiornikach retencyjnych – do wykorzystania w godzinach nocnych w celu zaopatrzenia Miasta w wodę Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 83%. Oprócz ww instalacji MPWiK Sp. z o.o. eksploatuje wybudowaną w 2016r. instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW, składającą się 3 220 paneli, wytwarzającą energię odnawialną na potrzeby Oczyszczalni Ścieków oraz instalację 14,9 kW produkującą energię na potrzeby budynku biurowego. Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla MPWiK Sp. z o.o. pozwala ograniczyć emisję CO2 łącznie o 1 427 ton rocznie.

Miasto Rzeszów

Za projekt Innowacyjna Edukacja edu.erzeszow.pl, którego celem jest rozwój metod i sposobów nauczania uczniów i nauczycieli poprzez wprowadzenie współczesnych rozwiązań informatycznych we wszystkich szkołach

dzięki czemu ok. 3 600 nauczycieli i ok. 30 000 uczniów publicznych szkół w Rzeszowie uzyskało bezpłatny dostęp do wszystkich narzędzi MS Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszych pakietów MS Office na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach. Istotną częścią projektu jest cykl zajęć praktycznych Baw się i koduj z Minceraftem, polegających na organizowaniu we wszystkich szkołach podstawowych w Rzeszowie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla dzieci, polegających na nauce programowania z wykorzystaniem platformy Minecraft Education Edition, czyli współczesnego narzędzia, wykorzystującego popularną grę w procesie nauczania. Po przeprowadzonych szkoleniach dla kilkudziesięciu nauczycieli informatyki nabyli oni praktyczne umiejętności jak wykorzystywać Minecraft na zajęciach w szkole i przy pomocy tej gry uczyć dzieci programowania, czyli kluczowej, niełatwej do opanowania umiejętności w nowoczesnym świecie. Stąd pomysł nauki programowania w atrakcyjny dla dzieci sposób, w oparciu o popularna grę i innowacyjne połączenie świetnej zabawy z rozwojem kreatywności i logicznego, twórczego myślenia. Umiejscowienie gry w trójwymiarowym modelu Rzeszowa to także rozwijanie orientacji przestrzennej i nabycie umiejętności planowania przestrzennego, realizowania się w wirtualnym świecie, co ułatwi młodzieży odnalezienie się na rynku pracy w nadchodzącym przemyśle 4.0. 17.06.2019 w ratuszu reprezentanci 50 szkół podstawowych rozpoczęli rywalizację w programowaniu w Minecraft. Odbył się cykl warsztatów, podczas których najmłodsi mogli zrealizować swe najśmielsze pomysły z zakresu Smart City, gdyż Minecraft otwiera nieograniczone możliwości dla twórczo myślącego ucznia. Można zbudować w nim wszystko, co podpowie wyobraźnia. Łącząc to z umiejętnością programowania dzieci tworzą mini-symulacje Rzeszowa z przyszłości, własne projekty rozwoju komunikacji, architektury, programują wirtualnych miejskich pomocników na przestrzennej mapie odwzorowującej centrum miasta. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał również pamiątkowy upominek od Microsoft.

Miasto Rzeszów

Za realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rzeszów na lata 2011-2032

został przyjęty uchwałą Nr VIII/136/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. wraz z późń. zmianami. Podstawą do opracowania Programu była przeprowadzona w roku 2010 na terenie miasta Rzeszowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W ramach realizacji Programu od 2011 roku na terenie miasta wykonywane są prace związane z demontażem azbestu z budynków oraz odbiorem odpadów azbestowych zgromadzonych luzem na posesji. Mieszkańcy nie ponoszą kosztów związanych z realizacją w/w prac. W ramach Programu w dniach 14 do 31 stycznia 2019 r. przeprowadzony został kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 10.06.2019 r. do 26.09.2019 r. Wykonawcą prac była spółka Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15. W 2019 r. zdemontowano z budynków i usunięto łącznie 202,33 Mg wyrobów azbestowych. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 95006,91 zł brutto. Całkowita ilość azbestu zebrana w latach 2011 -2019 wyniosła 2236,61 Mg. W 2020 r. planowana jest kontynuacja działań w ramach Programu usuwania azbestu. W terminie od 20 do 31 stycznia 2020 r. przeprowadzony został kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W ramach ostatniego naboru wpłynęło 91 wniosków. Realizacja działań w ramach Programu usuwania azbestu przyczynia się do: – spowodowania oczyszczenia miasta z zastosowanych, szczególnie w budownictwie, wyrobów zawierających azbest, -wyeliminowania negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców Rzeszowa, -stworzenia odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, -udzielenie pomocy mieszkańcom miasta szczególnie w sferze informacyjnej i finansowej w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Miasto – Gmina Wałbrzych

Za kompleksową modernizację miasta w kierunku smart w służbie poprawy jakości życia mieszkańców i turystów

Gmina Wałbrzych już od kilku lat stara się spełniać wymogi definiujące inteligentne miasto. Pierwszym etapem tego procesu było powołanie przez Prezydenta Miasta, Rady Programowej „Smart City”, która opracowała i konsekwentnie rozwija strategię pozwalającą na koordynację szeroko pojętych działań |
w obszarze nowych technologii i innowacji wspierających rozwój miasta. Wykorzystano do tego celu dorobek nauki, w tym technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT), badawcze i inne przy zaangażowaniu szerokiego grona interesariuszy w partnerstwie z władzami miasta. Działania te posłużyły i służą, diagnozowaniu problemów i wyzwań, które umożliwiają wielopłaszczyznowe spojrzenie na miasto oraz wykorzystanie efektu pracy zespołowej w różnorodnych prowadzonych lub planowanych działaniach. Celem do osiągnięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności. Jednocześnie koncentrujemy się na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń, wartościach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Jako priorytetowe i główne kierunki rozwoju przyjęto: społeczeństwo, ochronę środowiska i ład przestrzenny, infrastrukturę i transport, rozwój cyfryzacji przestrzeni i systemów miejskich, bezpieczeństwo oraz podnoszenie atrakcyjności turystycznej.
Właśnie poprzez n/w projekty i inicjatywy Wałbrzych dołączył do grona polskich inteligentnych miast.
I tak w ramach zadania inwestycyjnego o wartości 43 mln. zł o wsparciu UE w 85 % pn.” Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej” wybudowano:

  • System ITS w skład którego weszło Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego nadzorujące: – platformę integrującą-aplikację nadrzędną – 17 skrzyżowań objętych systemem obszarowego sterowania ruchem ulicznym wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego opartym na renomowanym i wdrażanym w wielu aglomeracjach na świecie systemem SCATS – system monitoringu wizyjnego CCTV na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem – system zarządzania komunikacją zbiorową – system informacji pasażerskiej w pojazdach – system kontroli przepływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym – 46 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – 5 tablic informujących o zajętości parkingów, kierujących do ok. 600 miejsc postojowych – zmodernizowany w całości tabor transportu publicznego, 56 niskopodłogowych autobusów spełniających normy Euro 5 i EEV – inteligentne zarządzanie oświetleniem miejskim – 146 kamer monitoringu wizyjnego – system informacji mobilnych i portal ITS – nowoczesne systemy płatności za parkingi i transport publiczny za pomocą kart i smartfonów.
  • Modernizacja oświetlenia miejskiego – wymieniono wszystkie lampy, ok. 9000 oświetlenia miejskiego na ledowe – system zarządzania oświetleniem miejskim wraz ze sterownikami CPAnet – oświetlenie nadążne na ścieżkach rowerowych w parkach i miejscach rekreacyjnych.
  • Modernizacja procesów zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych – nowoczesna linia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – nowoczesny Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów (PSZOK) – system monitorujący napełnienie wielkogabarytowych pojemników na śmieci ich lokalizacji oraz automatyczne planowanie trasy zbiórki – popularyzacja ograniczenia produkcji odpadów i gospodarki obiegu zamkniętego – popularyzacja zasady 3 R (ograniczaj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi) – całkowity zakaz używania i wnoszenia do obiektów gminnych opakowań plastykowych – przygotowanie uchwały Rady Miasta dot. całkowitego zakazu sprzedaży toreb foliowych.
  • Samorządowy Informator SMS – o zagrożeniach – o przerwach w dostawie mediów – elektroniczny odczyt wodomierzy – o zmianach meteorologicznych – portal NaprawmyTo.
  • Rewitalizacja i infrastruktura – kalkulator efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem dla inwestycji termomodernizacyjnych – program komunikacji społecznej i promocji procesu rewitalizacji miasta – modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa ładu przestrzennego (walka z graffiti, portal NaprawmyTo, mała architektura miejska) – budowa 14 budynków komunalnych z 285 mieszkaniami – budowa 2 centrów przesiadkowych komunikacji miejskiej – budowa 33 km ścieżek rowerowych – 30 km wyremontowanych ulic miejskich – modernizacja i budowa parkingów o pow. 20.000 m2.
  • Kapitał ludzki i rozwój e-usług publicznych – system e-poka, e-puap, obejmuje 24 usługi publiczne – system e-szkoła, obejmuje 27 szkół samorządowych – system e-bilet, zintegrowany system dystrybucji biletów do placówek kulturalnych – hackathony – City-Lab – wspieranie inicjatyw organizacji pracy dla „osób wykluczonych społecznie” (bezdomni, alkoholicy, narkomani, przemoc domowa): Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek” ,Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie”, Przedsiębiorstwo Społeczne 7 Niebo. Aktualnie podmiot ten uczestniczy w akcji Wałbrzych bez plastiku. W ramach zamówienia wyprodukowanych będzie na zlecenie UM, 20 000 toreb wielokrotnego użytku dystrybuowanych bezpłatnie wśród mieszkańców.

KATEGORIA Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców (oraz związek miast)

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Za wdrożenie otwartego systemu zgodnego z filozofią smart City 4.0 współpracującego z innowacyjną platformą dla transportu publicznego w ramach Śląskiej Karty Miejskiej

Smart city 4.0 to pojęcie bazujące na otwartości systemów technologii miejskich i jej interaktywności ze wszystkimi interesariuszami życia miejskiego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wdrażając otwartą platformę transportu publicznego i Ślaską Kartę Miejską dąży do zbudowania całościowego rozwiązania w zakresie mobilności w miastach aglomeracji, zaspokajającej potrzeby lokalnej administracji i obywateli w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego życia w mieście, dostarczania wiedzy na temat mobilności i solidnego procesu planowania rozwiązań w zakresie mobilności. Platforma transportu miejskiego zapewnia zintegrowaną możliwość koordynowania danych, aplikacji i usług na wielu poziomach bazując na otwartym kodzie dla wielu użytkowników czy dostawców technologii i pozwalając na pewien stopień gotowości na przyszłe zmiany rozwiązania i rozwój wraz z potrzebami miejskimi. System jest uniwersalną platformą usług miejskich, którą można nieustannie rozwijać zgodnie z najnowszym trendami i potrzebami użytkowników. Pozwala na otwarte włączanie aplikacji i usług czyli API , innowacyjny Metrobilet i wdrożenie systemu poboru opłat w modelu MTT (Mas Transit Transaction) w mieście Tychy, umożliwiające opłaty kartami zbliżeniowymi EMV. Można oczekiwać, że wzajemne połączenie tych systemów zmieni procesy transportowe Metropoli Śląskiej- od projektowania procesów logistycznych po ich optymalizację online w odniesieniu do wybranej funkcji celu i najnowszych informacji z infrastruktury transportowej w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego życia w aglomeracji.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Za wdrożenie największego w Polsce systemu płatności EMV w transporcie publicznym z zastosowaniem taryfy odległościowej w oparciu o uniwersalny autokomputer z MS Windows IoT w mieście Tychy

Jest to największy jak dotąd system płatności kartami płatniczymi EMV w Polsce uruchomiony produkcyjnie i pracujący w taryfie odległościowej. Dotychczas w Polsce wszystkie inne systemy korzystały głównie z modelu „Known Fare” gdzie można opłacić kartą EMV ale za jedynie za konkretny bilet o stałej wartości, a karta jest niezwłocznie obciążana. W projekcie w Tychach oprócz możliwości zakupienia dowolnego biletu o stałej cenie, dzięki standardowi MTT (Mass Transit Transaction) funkcjonuje rozwiązanie Check in/Check out (Ci-Co) pozwalające uzależnić koszt przejazdu od ilości faktycznie przejechanych przystanków lub kilometrów (tzw. taryfa odległościowa realizująca postulat pay-as-you-go) uznawana za jedyną sprawiedliwą taryfę w transporcie publicznym. Wystarczy odbić kartę płatniczą przy wejściu i wyjściu z pojazdu. Funkcjonowanie systemu polega na tym, że odbijając kartę w kasowniku (tzw. tapnięcia) system zbiera tylko o nich informację i potrafi powiązać je z przemierzaną trasą w tym również przesiadki. Dodatkowym i zasadniczym wyróżnikiem projektu jest to iż kasowniki łączą się z systemem poprzez uniwersalny autokomputer bazujący na architekturze x86-64 z MS Windows IoT Enterprise, do którego można dołączać kasowniki dowolnych producentów udostępniających SDK. Dzięki temu GZM rozpoczęło proces uniezależniania się od producentów infrastruktury autobusowej o zamkniętej architekturze.

Miasto Poznań

Za tworzenie ekologicznej, bezpiecznej, przyjaznej oraz nowoczesnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów

W 2019 r. opracowano model Smart City Poznań, dzięki któremu miasto staje się coraz bardziej bezpiecznym i wygodnym miejscem zamieszkania, pracy, nauki i wypoczynku. W modelu zostały zaprezentowane projekty smart i sposób ich wdrażania. Zależy nam, żeby budować nowoczesne, atrakcyjne i ekologiczne miasto, m.in. prowadząc działania prośrodowiskowe. Poznań dba o transport publiczny i konsekwentnie stawia na jego rozwój i modernizację taboru. Wpisuje się to w działania ograniczające emisję CO2 do atmosfery. Miasto dysponuje 21 nowoczesnymi i przyjaznymi środowisku autobusami elektrycznymi, kursującymi po liniach, których przystanki końcowe są wyposażone w pantografy ładujące. Poznań otrzymał także dofinansowanie na zakup kolejnych 37 autobusów. O jakość powietrza w mieście dbają też drony. Ich zastosowanie do monitoringu powietrza jest częścią projektu „Skończmy ze smogiem w Poznaniu”, który zwyciężył w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. Dzięki dronom udało się dokonać analizy obszaru, na którym znajduje się 22 556 budynków. Poznań w ostatnich latach realizuje program Kawka BIS, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych. Poznaniacy mogą starać się o dofinansowanie do likwidacji pieców i kotłów oraz zastępowanie ich ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, instalacjami fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi. Miasto przeznaczyło dotychczas 14 mln na realizację tego programu. Akcja „Trzymaj ciepło”, czyli bezpłatne badania termowizyjne budynków, wspiera Kawkę BIS. W trakcie 10 sezonów przebadano 5 tys. budynków jednorodzinnych i 200 kamienic. Optymalizujemy też dostawy ciepła do miejskich obiektów użyteczności publicznej, prowadzimy pilotaż w 6 poznańskich szkołach. Dbamy także o pszczoły i otwieramy kolejne miejskie pasieki. Zależy nam, żeby Smart City Poznań był miejscem przyjaznym, najlepszym dla nas wszystkich.

Miasto Warszawa

Za konsekwentne wdrażanie rozwiązań smart city, dla dobra miasta i jego mieszkańców

zarówno na poziomie polityk np. w zakresie mobilności, prawa miejscowego np. wdrożenie uchwały krajobrazowej, cyfryzacji np. system e-kontroli SPP oraz wdrożenie data driven – management np. ISO37120, działania Biura Cyfryzacji. Za zakup dronów do wali ze smogiem, za wprowadzenie sheringowych rozwiązań w mieście, wprowadzenie aplikacji Warszawa 19115 – miasto czynne całą dobę, która przez cały czas jest modernizowana, teraz np. o tematy ekologiczne Segreguj na 5.

KATEGORIA Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution

Aquanet S.A

Inteligentny system Water Quality Smart Monitoring System

Inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa jakości i dystrybucji wody w mieście Poznań. Podstawowym celem firmy Aquanet S.A. w zarządzania gospodarką wodną jest zapewnienie bezpieczeństwa jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pogłębiające się deficyty wody i świadomość potrzeby jej oszczędzania skłania do budowania nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem jakości i dystrybucji wody do odbiorców, co oznacza: a) Zwiększenie bezpieczeństwo jakości wody dystrybuowanej do klientów b) Skrócenie trwania zdarzeń generujących przerwy w dostawach wody do odbiorców c) Minimalizacja starty wody d) Ograniczenie energii zużytej do produkcji wody Inteligentny system „WATER QUALITY SMART MONITORING SYSTEM” przynosi korzyści i rozwiązania w zakresie zarządzania ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody. Znajdą one swoje odzwierciedlenie w trzech modułach umiejscowionych na każdym etapie technologicznym, a zarządzanych przez jeden spójny system:
Moduł 1: Ujmowanie – ochrona Ujęć przed skażeniami wody z rzeki. Firma AQUANET SA Poznań jako pierwsza i jedyna w Polsce, a piąta w Europie, zainstalowała dwa systemy Microtox CTM do ochrony ujęć przed skażeniami wody, są to Ujęcia Dębina (SUW Poznań) i Krajkowo (SUW Mosina). W Poznaniu urządzenia pracują na wodzie powierzchniowej (inne pracują na wodach podziemnych lub wstępnie uzdatnionych). Dzięki bardzo szerokiemu spektrum wykrywania skażeń jest systemem bardzo wczesnego ostrzegania przed skażeniami powodowanymi obecnością co najmniej jednej z kilkunastu tysięcy znanych substancji chemicznych. Umożliwia dokonanie pomiaru w regulowanym czasie ochraniając wodociąg przed poważnymi skażeniami. Urządzenie działa w oparciu o bakterie wykorzystujące zjawisko luminescencji, polegające na wytwarzaniu światła w trakcie normalnego metabolizmu. Podczas narażenia takich bakterii na działanie substancji toksycznych, ilość emitowanego światła spada. Im większa toksyczność próbki, tym niższy poziom emitowanego światła. Potwierdzono w badaniach naukowych reakcję testową Microtox na ponad 2700 substancji i związków chemicznych. Jest to najlepiej poznany system bioindykacyjny na świecie. Zamontowane urządzenia stanowią pierwsza barierę zabezpieczającą ujęcie wody i umożliwiają podjęcie działań prewencyjnych dających pewność bezpieczeństwa wody.
Moduł 2: Uzdatnianie – technologia recyrkulacji wód popłucznych w układzie oczyszczania wód podziemnych na SUW Mosina. Aquanet S.A. jako jedyne wodociągi w Polsce jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego zawracania (przekierowania wód popłucznych) po płukaniu filtrów pospiesznych do rurociągu lewarowego wód surowych za pomocą nowo zaprojektowanej pompowni wraz z niezbędną armaturą. W chwili obecnej wody popłuczne, po oczyszczeniu płyną grawitacyjne do kanału przelewowego na terenie SUW, skąd trafiają do Kanału Mosińskiego. Po dokonaniu inwestycji wody popłuczne po podczyszczeniu, będą grawitacyjne odprowadzone do nowej pompowni skąd tłocznie przepompowane do rurociągu lewarowego wód surowych na terenie SUW. Wdrożenie tego projektu umożliwi ponowne wykorzystanie wód popłucznych w układzie co zmniejszy ilość wody odprowadzanej do kanału. Łączne oszczędności z tyt. realizacji tej inwestycji będą wynosiły ok. 231tys. zł/rok. Szybki zwrot inwestycji związany jest głównie z oszczędnościami z tyt. zużycia energii elektrycznej na pompowanie wody surowej oraz opłatami środowiskowymi, które stanowią ok. 70 % oszczędności.
Moduł 3: Dystrybucja – ,,Teko” system wykrywania i lokalizacji rozszczelnień rurociągów przesyłowych (SWiLRR). Firma Aquanet S.A Poznań jako jedyna w Polsce zamontowała system wykrywania i lokalizacji rozszczelnień na zasadzie monitorowaniu zmian ciśnienia w rurociągach przesyłowych wywołanych propagacją fal ciśnienia powstałych wskutek wystąpienia wycieku (rozszczelnienia). System dostarcza informację o miejscu wystąpieniu awarii i intensywności wycieku, a w efekcie generuje maksymalne skrócenie wypływu wody z rurociągów minimalizuje negatywne skutki związane z wyciekiem zarówno dla odbiorców jak i systemu dystrybucji. Docelowo system ma współpracować z układem sterowania przepustnicami na magistralach wodociągowych i umożliwiać ich zdalne zamykanie. System daje możliwość monitorowania magistral wodociągowych pod kątem natychmiastowego ostrzegania o powstałej awarii (rozszczelnieniu) oraz jej lokalizacji. Teko lokalizuje wycieki z dokładnością o ok ±150-200 m a informacja o rozszczelnieniu pojawia się max w przeciągu kilku sekund (prędkość rozchodzenia się fali ok ~1,0 – 1,4 km/s. co znacząco minimalizuje ilość utraconej wody. Systemem nadzoru są objęte wszystkie magistrale > DN 800 mm Poznańskiego Systemu Wodociągowego.

COLUMBUS ENERGY S.A.

Instalacje fotowoltaiczne jako wydajna technologia pozyskiwania energii ze słońca w walce o czyste powietrze”

Instalacje fotowoltaiczne od ponad 5 lat są kompleksowym rozwiązaniem w zakresie fotowoltaiki dla gospodarstw domowych, biznesu i długoterminowych inwestycji w farmy fotowoltaiczne realizowanym przez Columbus Energy. Instalacje fotowoltaiczne to wydajna technologia pozyskiwania energii ze słońca oraz ekologiczna przyszłość naszego kraju. Fotowoltaika to troska o poprawę jakości życia zwykłych ludzi, czyli sposób na obniżenie rachunków za prąd oraz czyste powietrze. Nasze instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie na osiągnięcie darmowego i czystego prądu ze Słońca, które wyznaczają standardy jakości oraz stawiają na nowoczesną technologię. Każdy poszczególny etap realizacji instalacji objęty jest troską – począwszy od indywidualnego opracowanego projektu, pozyskania finansowania, aż po montaż, podłączenie do sieci i serwis instalacji. Nasze rozwiązanie to ponadto inwestycja w rozwój biznesu, która zwiększa atrakcyjność nieruchomości komercyjnej, jest rozwojową inwestycją pozwalającą zmniejszyć koszty operacyjne. Pracę instalacji można kontrolować dzięki aplikacji mobilnej, która zapewnia komfort dla inwestorów i użytkowników. Dostarczamy gotowe rozwiązania pod klucz zgodnie z wartościami: #tempo #talent #troska #technologia.

Smart Factor sp. z o.o.

System e-kontroli Strefy Płatnego Parkowania w Warszawie

za wykorzystanie innowacyjnej technologii dla w realizacji zadania miejskiego oraz uszczelnienie systemu poboru opłat. W pierwszym miesiącu działania systemu liczba uiszczanych opłat za parkowanie wzrosła o 12%, a 2 samochody wyposażone w system wystawiły ponad 12000 dokumentów opłat dodatkowych. Warto docenić również odwagę ZDM, który nie boi się sięgać po nowatorskie rozwiązania wspierające wdrażanie polityki zrównoważonej mobilności.

SiDLY

Opaska telemedyczna SiDLY Care – jako element inteligentnego systemu teleopieki, stanowiącego coraz częściej wykorzystywaną technologię w obszarze smart city

Seniorzy, osoby samotne, wymagające ciągłego monitoringu – to tylko część użytkowników technologii SiDLY. Niewinnie wyglądająca opaska telemedyczna SiDLY Care stanowi element inteligentnego systemu teleopieki, stanowiącego coraz częściej wykorzystywaną technologię w obszarze smart city.
SiDLY jest polskim startupem telemedycznym, zajmującym się tworzeniem i wdrażaniem inteligentnych systemów teleopieki do samorządów. Projekt powstał z osobistej potrzeby życiowej założycielki, której babcia była chora na demencję. System teleopieki SiDLY jest odpowiedzią na potrzeby samorządów związane z realizacją polityki społecznej w obszarze wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem (w Polsce ponad 9,3 mln seniorów i ta liczba stale rośnie), niewystarczającą liczbą lekarzy geriatrów (417), brakiem dostępności opiekunów dla osób samotnych. Urządzenie jest pierwszą w Europie certyfikowaną medycznie opaską telemedyczną (kl. 2a). Przy wykorzystaniu autorskich algorytmów oraz sieci neuronowych zespół stworzył system oparty na urządzeniu wearable i zdalnym monitoringu parametrów życiowych. System SiDLY składa się z: platformy telemedycznej, urządzenia medycznego w formie opaski na rękę, aplikacji iOS i Android. Moduły opaski telemedycznej SiDLY pozwalają m.in. na wykrywanie upadków, wezwanie pomocy poprzez przycisk SOS, zlokalizowanie użytkownika, przypominanie o zażyciu leków i zarządzenie lekami, stałe monitorowanie pracy serca i temperatury, ustawienie dziennych aktywności ale posiadają także wiele innych możliwości wykorzystywanych w procesie opieki nad seniorami. Wszystkie parametry mierzone przez opaskę są na bieżąco wysyłanego do centrum ratunkowego SiDLY, w którym ratownik podejmuje natychmiastową reakcję. Telecentrum SiDLY, tylko w czwartym kwartale 2019 roku, wysłało 57 karetek ratujących zdrowie i życie seniorów, opaski wykonały ponad 6 300 000 badań weryfikujących stan zdrowia użytkowników. System teleopieki SiDLY został wdrożony już w 16 państwach na świecie, w tym m.in. jest częścią idei smart city w Tallinie. Współpracujemy z 60 samorządami w całej Polsce, a pod naszą teleopieką jest przeszło 4 tys. osób w Polsce. Usługa teleopieki SiDLY to oszczędność dla miasta, ale przede wszystkim efektywny sposób realizacji polityki społecznej, która stanowić będzie coraz większe wyzwanie dla miast. Ułatwiamy codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, którzy wymagają zdalnej opieki. Usługa teleopieki SiDLY w przestrzeni miejskiej to m.in.: – skrócenie czasu reakcji na nieprawidłowości w parametrach medycznych i upadku nawet do 4 sekund (co roku w Polsce upada ponad milion seniorów – to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji), – odciążenie Zespołu Ratownictwa Medycznego – sprawnie przekazujemy wachlarz kompleksowych informacji nt. zgłoszenia alarmowego, jakie zarejestrował w systemie ratownik z telecentrum SIDLY, dzięki czemu ZRM szybciej wykonuje niezbędną pierwszą diagnostykę, – dokładne zlokalizowanie miejsca pobytu seniora (wbudowany GPS w opaskę) co oszczędza czas i ogranicza stres osób interweniujących, – stała, zdalna dostępność seniora do opieki medycznej, dzięki której nie ma konieczności realizowania codziennych wizyt lekarskich u pacjenta, co pozytywnie wpływa na emisję paliwa do otoczenia, – skrócenie procesu hospitalizacji, który stanowi jeden z najwyższych kosztów w procesach medycznych, – zwiększenie efektywności procesu rekonwalescencji, – zwiększenie atrakcyjności samorządu, jako miejsca przyjaznego dla mieszkańców, którzy czują się zaopiekowani, To, jak ważna jest rola telemedycyny w rozwoju smart city, wskazuje również fakt, iż Telemedycyna jest wskazywana aż w 4 Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach. W pełni przemyślany system teleopieki SiDLY jest ogromną wartością dla idei tworzenia miast inteligentnych, gotowych na intuicyjne, technologiczne rozwiązania na miarę dzisiejszych czasów. Słuszne jest stwierdzenie, że sprawdzony i skuteczny system teleopieki jest pozytywnym bodźcem, motywującym osoby starsze do większej aktywności i wiary w swoje możliwości. Poprawia jakość życia seniorów, wpływa na ich komfort psychiczny, a tym samym likwiduje bariery, które towarzyszą seniorom w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej.

SkyCash Poland S.A.

Aplikacja SkyCash jako wygodne rozwiązanie płatnicze odpowiadające na potrzeby mieszkańców

SkyCash Poland S.A. działa na rynku od 2010 roku rozwijając swoje autorskie systemy płatności związane z podróżowaniem po mieście. Aplikacja SkyCash to wygodne rozwiązanie, odpowiadające na potrzeby mieszkańców zarówno dużych aglomeracji miejskich, jak i mniejszych miast. SkyCash jako jedyny na rynku oferuje multimodalne rozwiązania, dostosowując swoje usługi do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Dzięki aplikacji SkyCash, użytkownicy zyskują dostęp do wygodnego opłacania parkowania w płatnych strefach parkowania w mieście oraz szybkiego i łatwego zakupu biletów komunikacji miejskiej lub sieci kolejowych połączeń podmiejskich. SkyCash oferuje swoje usługi w ponad 150 miastach w Polsce, co czyni aplikację rozwiązaniem wyjątkowo uniwersalnym. Portfolio usług uzupełnia dodatkowo możliwość wykupienia ubezpieczeń komunikacyjnych oraz dostęp do rozrywki. SkyCash to kompleksowe rozwiązanie dla każdego, ułatwiające codzienne życie w mieście.

Solaris Bus & Coach S.A.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie e-mobility w kierunku bezemisyjnego transportu

Solaris Bus & Coach S.A. to producent oferujący niezwykle szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie e-mobility. Wykorzystując innowacyjne rozwiązanie i nowoczesną myśl inżynieryjną, w sposób realny wpływa na ograniczenie emisji w transporcie miejskim. Tym samym jest idealnym partnerem w procesie transformacji transportu publicznego na bezemisyjny w polskich miastach. Do grona klientów, którzy na pierwszym miejscu stawiają troskę o środowisko i dla swoich aglomeracji wybierają proekologiczne rozwiązania, dołączają kolejni przewoźnicy. Pierwsze Solarisy Urbino electric w Polsce zostały dostarczone w 2015 roku. Dziś po ulicach 18 polskich miastach jeździ już 136 elektrycznych Solarisów, a kolejne 10 samorządów przygotowuje się do odbiorów. Autobusy elektryczne marki Solaris to w pełni bezemisyjne, niezwykle ciche, nowoczesne pojazdy. Ich bogate wyposażenie wpływa na wygodę podróżnych, jak również – poprzez takie rozwiązania, jak systemy monitoringu, wejście z niskiej podłogi oraz inteligentne systemy wsparcia kierowcy – pomaga podnosić komfort życia i bezpieczeństwo w mieście. Solaris oferuje swoim przewoźnikom autobus elektryczny w pełni dopasowany do ich potrzeb. W zależności od klimatu, obłożenia linii, a nawet ukształtowania terenu, elektryczne Urbino produkowane jest w różnej specyfikacji. Solaris oferuje opcje m.in. w obszarze długości pojazdu, jego wyposażenia, rodzaju baterii, ale także sposobów ładowania. Dostępne są trzy rodzaje baterii, które mogą być ładowane na dwa różne sposoby: poprzez pantograf lub gniazdo plug-in. Aby obsługa eksploatacyjna pojazdów zeroemisyjnych była zorganizowana w możliwie optymalny sposób, Solaris oferuje szczególne rozwiązanie. eSConnect to firmowy rozbudowany system monitoringu i zarządzania flotą autobusów. eSConnect umożliwia ciągły dostęp do bieżących danych pojazdu, pozwalając tym samym na sprawne i racjonalne zarządzanie flotą pojazdów bezemisyjnych, lepszą operacyjność autobusów i optymalne ich wykorzystanie.

Państwowy Instytut Badwczy NASK, ATENDE S. A.. OmniChip Sp. z o.o.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa jako program informacyjny na rzecz czystego powietrza

realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Konsorcjum firm Atende S.A. poprzez spółkę zależną OmniChip Sp. z o.o. jest partnerem projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Konsorcjum realizuje na rzecz NASK PIB pilotaż w oparciu o miernik „Akadi”, który stworzyła spółka OmniChip z Grupy ATENDE. Konsorcjum w ramach pilotażu uruchomiło 10 kompletów urządzeń niezbędnych do jego przeprowadzenia w ponad 10-ciu szkołach publicznych uczestniczących w Projekcie oraz zapewnia wsparcie w udostępnieniu danych do systemu NASK ESA, w celu ich prezentacji na stronie projektu. Efektywność pomiarów Akadi została potwierdzona przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Najważniejszym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „Rosa” Stanisław Rosa

Wielofunkcyjna kolumna oświetleniowa Karin EV

Kolumna oświetleniowa Karin EV jest produktem, który łączy w sobie funkcje klasycznego parkingowego słupka oświetleniowego z nowoczesną stacją inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych.
W zależności od konfiguracji moc punktu ładowania może wynosić od 3,7 do 22 kW. Obsługa punktu odbywa się poprzez dedykowaną aplikację na telefon komórkowy łączącą użytkownika ze stacją oraz systemem operatora. Dzięki pełnej zgodności z otwartym protokołem OCPP, stacje można podłączyć do większości dostępnych na rynku systemów zarządzania, dedykowanych do ogólnodostępnej infrastruktury ładowarek pojazdów elektrycznych. Komunikacja z systemem zarządzania w zależności od potrzeby może odbywać się poprzez sieć ethernet lub WIFI bądź sieć operatorów komórkowych (2G, 3G bądź LTE). Zabudowany wokół gniazda ładowania moduł RGB, pozwala na sygnalizację aktualnego status ładowarki. Ponadto kolumna wyposażona jest w wydajną oprawę oświetleniową sterowaną za pomocą zegara astronomicznego, umożliwiającego zaprogramowanie różnych scenariuszy świecenia i tym samym zachowanie ciągłości zasilania całej kolumny. Korpusy kolumn Karin EV wykonywane są z anodowanego aluminium, które zapewnia zarówno wysokie walory estetyczne, odporność na warunki atmosferyczne, jak i pełną ekologiczność. Istnieje możliwość zamówienia stacji w jednym z dziesięciu kolorów anodowania. Poza oczywistymi korzyściami użytkowymi oraz estetycznymi, dodatkową zaletą jest oszczędność kosztów, które należało by ponieść przy budowie oddzielnej infrastruktury oświetleniowej i ładowania. Instalacja jest również dzięki temu, że w smukłej obudowie słupka zostały zabudowane wszystkie wymagane zabezpieczenia elektryczne oraz licznik energii zgodny z dyrektywą MID. Kolumna oświetleniowa Karin EV idealnie sprawdzi się w każdym zakątku miasta, zarówno w miejscach takich jak sieci handlowe, hotele, restauracje, parkingi miejskie, wypożyczalnie pojazdów czy posesje prywatne.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej