Nominacje | Smart City Forum

Nominacje

Nominowani do Konkursu Smart City Awards 2023 wraz z uzasadnieniami

KATEGORIA Smart City powyżej 300 tys. Mieszkańców

Warszawa

Wdrożenie rozwiązania opartego na platformie Decidim .

Warszawa na szeroką skalę wdraża rozwiązania oparte na platformie Decidim – przełomowym w zakresie udostępniania danych rozwiązaniu z Barcelony. Mieszkańcom Warszawy udostępniono już platformę budżetu obywatelskiego (bo.um.warszawa.pl), a ostatnio konsultacji społecznych (nowe-konsultacje.um.warszawa.pl). Wkrótce powstanie też serwis wspierający wolontariat.
Warszawa postawiła na konsolidację usług partycypacyjnych w oparciu o platformę Decidim. Ro rozwiązanie używane obecnie przez setki miast z całego świata. Barcelona została nagrodzona tytułem Europejskiej Stolicy Demokracji m.in. za wdrożenie i upowszechnianie tego projektu. Decidim jest platformą opartą na oprogramowaniu open-source, co oznacza, że można z niego korzystać za darmo, a miasta i organizacje dzielą się swoimi modyfikacjami, wzbogacając wspólną bazę na GitHubie – platformie do współpracy nad oprogramowaniem. Obecnie z platformy korzystają m.in. Nowy Jork, Helsinki, Komisja Europejska, a także… Warszawa!
W pierwszym roku działania nowej platformy budżetu obywatelskiego w Warszawie zgłoszono ponad 1700 projektów, a około 90 tysięcy osób głosowało na projekty przez Internet – to 99% z ogółu głosujących. Nasz przykład pokazuje nie tylko lokalne poszerzanie partycypacji w postaci wygodnego, prostego w obsłudze systemu, ale też możliwości dla innych miast, jakie płyną z naszego wdrożenia. Dzięki publikacji kodu, inne miasta mogą szybciej wprowadzać zmiany, unikać błędów, skrócić czas wdrożenia i oddać w ręce mieszkańców sprawdzone narzędzie w postaci platformy.
W “Polityce cyfrowej transformacji m.st. Warszawy” opisaliśmy nasze długofalowe działania w obszarze rozwoju cyfrowego. Jednym z nich jest zwiększanie zaangażowania użytkowników we współdecydowanie o rozwoju miasta przez zastosowanie technologii cyfrowych. Nasze wdrożenia, oparte o platformę Decidim, są praktycznym przykładem realizacji naszych strategicznych założeń.

Miasto Stołeczne Warszawa wdraża również kompleksowe zmiany w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwija transport publiczny i infrastrukturę transportową (drogowową, rowerową), ale również wykorzystuje dane w procesach podejmowania wymagających decyzji m.in. w obszarze polityki parkingowej.

Poznań

Aplikacja Smart City Poznań, której filarem jest komunikacja na linii miasto-mieszkaniec-miasto.

Poznański Model Smart City stworzony w 2019 r. sukcesywnie wdrażany umacnia stolicę Wielkopolski w drodze do miasta zrównoważonego, bezpiecznego, stabilnego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu, by osiągnąć Cel 11 ONZ.
Poznań operuje na najwyższych poziomach etapów gotowości miasta wskazanych przez prof. Aleksandra Orłowskiego w książce „Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City”.
Zespół Smart City na czele z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Smart City koncentruje się na rozwiązywaniu wyzwań lokalnych za pomocą innowacyjnych rozwiązań, analizuje i rekomenduje projekty oraz monitoruje wdrażanie Modelu. Do zwiększenia efektywności przygotowane zostały struktury: Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa czy współpraca ze spółką miejską WCWI, której powierzona została część kompetencji miasta we współkreowaniu smart city.
Nadrzędnym celem Zespołu jest przeciwdziałanie silosom, utrudniającym realizację inicjatyw. Odpowiedzią na to wyzwanie są interdyscyplinarne działania Zespołu, współpraca całego ekosystemu miejskich jednostek organizacyjnych oraz wydziałów urzędu miasta, a także aktywna postawa społeczności miejskiej.
Przykładem takiego projektu jest miejska aplikacja Smart City Poznań, której filarem jest komunikacja na linii miasto-mieszkaniec-miasto. Użytkownicy zgłaszają sprawy, którymi powinny zająć się służby miejskie, otrzymują powiadomienia z najświeższymi informacjami miejskimi, mogą sprawdzić interesujące wydarzenia kulturalne czy umówić wizytę w urzędzie. Nowością jest dostęp do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz Społeczna Inwentaryzacja Reklam – zgłaszane są reklamy, których legalność powinna zostać zweryfikowana. Przez aplikację mieszkańcy połączą się z miejską infolinią wykorzystującą innowacyjne technologie i rozwiązania AI – chatboty i voiceboty, wspierające w zarezerwowaniu wizyty czy uzyskaniu odpowiedzi na mniej skomplikowane tematy urzędowe, bez konieczności rozmowy z konsultantem.
To jedne z wielu możliwości jakie zapewnia aplikacja, stająca się hubem miejskich usług i rozwiązań. Aktywizowany jest cały ekosystem miejski, wykorzystujący połączenia z biznesem, organizacjami pozarządowymi czy światem akademickim. Aplikacja stała się platformą współpracy burzącą silosy wewnątrz organizacji.

Gdańsk

Rozwijanie zbioru „Otwartych danych” dostępny na stronie.

„Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku od 2018 roku nieustannie rozwija zbiór „Otwartych danych” dostępny na stronie. Skorzystanie z nich nie wymaga żadnej rejestracji, jest w pełni dostępne dla każdego zainteresowanego. Dane w większości pochodzą z trójmiejskiego systemu Zarządzania Transportem Zbiorowym (SIP-TRISTAR), będącego w posiadaniu ZTM w Gdańsku. Dzięki informacjom spływającym z pojazdów dyspozytorzy Centrali Ruchu mają w każdej chwili pełen obraz sytuacji komunikacyjnej na mieście.

Z dobrodziejstw danych SIP-TRISTAR korzystają również pasażerowie. Do ich dyspozycji jest zarówno ponad 200 szt. tablic SIP z szacowanymi czasu przyjazdu danego pojazdu zamontowanych na wybranych przystankach, jak również wirtualne tablice online dla wszystkich przystanków. Są one dostępne na stronie internetowej ZTM w Gdańsku. Dodatkowo, aby dotrzeć do większej liczby użytkowników transportu zbiorowego, dane z SIP-TRISTAR trafiły na platformę Otwartego Gdańska (ztm.gda.pl\otwarty_ztm).

Większość danych przygotowana jest w formacie JSON, będącym uniwersalnym standardem używanym do tworzenia aplikacji. Dane są na 3*** poziomie otwartości, możliwe do maszynowego przetwarzania i zgodne z zaleceniami Ministerstwa Cyfryzacji. Zbiór podzieliliśmy na dwie kategorie. Zasoby wolnozmienne (jak np. rozkłady jazdy, GTFS-static) są akutalizowane raz na dobę. Zasoby dynamiczne są aktualizowane kilka razy na minutę, bowiem dotyczą danych szybko zmieniających się. Do tej grupy zaliczamy GTFS-RT, pozycję GPS pojazdów, czy estymacje odjazdów pojazdów z przystanków, pomocne do zbudowania tablic online, o których wspomniano wyżej. Dane wolnozmienne są pobierane średniomiesięcznie kilkaset tysięcy razy, natomiast dynamiczne – kilkadziesiąt milionów.

Wykorzystując Otwarte dane w czerwcu 2021 r. ZTM w Gdańsku stworzył własną interaktywną mapę Tram&Bus Online. Aplikacja dostępna jest pod adresem: mapa.ztm.gda.pl (w wersji desktopowej i wersji na urządzenia mobilne -PWA). Mapa daje możliwość sprawdzenia m.in. bieżącej lokalizacji pojazdów, trasy przejazdu, wyposażenie pojazdu (np. rampa dla wózków). Użytkownik może wybrać „ulubiony” przystanek, sprawdzić najbliższe odjazdy na wirtualnej tablicy, czy zobaczyć wszystkie pojazdy na interesującej go linii. Daje to pasażerom możliwość podejmowania świadomych decyzji, w zależności od zmieniających się warunków na drogach.

Zarówno Otwarte dane, jak i mapa są autorskimi projektami ZTM w Gdańsku. Ich innowacyjność wyznacza trendy, którymi warto, aby podążały inne miasta w Polsce. Otwieranie danych stwarza przestrzeń dla programistów, mogących na równych zasadach przygotowywać aplikacje. Mapa natomiast jest zaspokojeniem potrzeb pasażerów szukających rzetelnej informacji o komunikacji zbiorowej „z pierwszej ręki”, o czym świadczą rosnące statystyki odwiedzin. Za miesiąc marzec br. odnotowano 350.000 odsłon.

KATEGORIA Smart City od 100 do 300 tys. Mieszkańców

Kielce

Miejski System Informacji Przestrzennej pozwalający na kompleksowe wsparcie procesów – konsekwentne, wieloletnie działania w obszarze wdrażania zarządzania zrównoważonym rozwojem w oparciu o dane.

Miasto Kielce za konsekwentne, wieloletnie działania w obszarze wdrażania zarządzania zrównoważonym rozwojem w oparciu o dane z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informacyjnych przy angażowaniu społeczności lokalnej. Miasto Kielce wdrożyło szereg innowacyjnych rozwiązań począwszy od Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej pozwalającego na kompleksowe wsparcie procesów np. inwestycyjnych, środowiskowych, przez portal Idea Kielce służący udostępnianiu informacji, danych oraz partycypacji społecznej aż po jeden z pierwszych w Polsce systemów klasy Business Inteligence wraz z opracowaniem dashboardów menadżerskich. Poza wdrażaniem narzędzi cyfrowych miasto wdraża rozwiązania organizacyjne m.in. jedno z pierwszych w Polsce Biur Smart City oraz edukacyjne – szkolenia dla dzieci, młodzieży, studentów ale również seniorów z zakresu wykorzystania geoportalu i danych. Więcej:
https://idea.kielce.eu/ oraz https://smartcity.kielce.eu/hsc.html

Dąbrowa Górnicza

Wypracowanie projektu nowego centrum miasta na terenach starej fabryki – cały proces opierał się na formule społecznych konsultacji.

W Dąbrowie Górniczej wypracowano projekt nowego centrum miasta na terenach starej fabryki. Cały proces opierał się na formule społecznych konsultacji – prowadzono szereg działań informacyjnych, edukacyjnych i animacyjnych, co umożliwiło wypracowanie koncepcji zagospodarowania zabudowań byłej fabryki i otwartej przestrzeni publicznej dopasowanej do potrzeb mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. W ciągu najbliższych lat w mieście ma powstać zupełnie nowa przestrzeń publiczna. Na co dzień stanie się naturalnym miejscem do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Rybnik

Autobusy wodorowe i zero emisyjny transport.

Rybnik za ambicje, by być w czołówce i pokazywać główne trendy rozwojowe. Rybnik to miasto które staje na czele promowania nowej formy transportu, zmienia jakość komunikacji publicznej, stawia na nowoczesne rozwiązania. Zainteresowanie paliwami alternatywnymi to odpowiedź Rybnika na trendy ogólnoświatowe, wskazujące na ekologiczne podejście w różnych aspektach życia. 20 autobusów wodorowych, które wyjadą na rybnickie drogi, to wyraz odpowiedzialnego myślenia o przyszłości. Inwestując w przyszłość, przekształcając ROW – Rybnicki Okręg Węglowy – w Rybnicki Okręg Wodorowy. Autobusami wodorowymi Rybnik daje jasny sygnał, że ta technologia jest obecna w życiu i może być przyszłością.

KATEGORIA Smart City od 30 do 100 tys. Mieszkańców

Siemianowice Śląskie

Bank Danych o Mieście (BDoM) jako całościowa platforma agregacji i ekspozycji danych miejskich, które służą monitorowaniu w procesie rozwoju lokalnego gminy.

Bank Danych o Mieście (BDoM) to jedyna, całościowa platforma agregacji i ekspozycji danych miejskich, które służą monitorowaniu w procesie rozwoju lokalnego gminy. Powstał w ramach projektu pn. „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” realizowanego w ramach POPT 2014-2020. BDoM to narzędzie zapewniające skorelowany poziom partycypacji społecznej, informatyzacji i przekazywania danych oraz monitorowania wskaźników finansowo-społeczno-gospodarczych w mieście. Dzięki wykorzystaniu dotychczas stosowanych wewnętrznych systemów gromadzenia danych, informacje po przetworzeniu trafiają do Banku i są bezpośrednio udostępniane mieszkańcom. Bank to narzędzie współpracy wielu komórek organizacyjnych i jednostek publicznych. To narzędzie w pełni odpowiadające na potrzeby w zakresie informacji o stanie miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców czy pozostałych partnerów społecznych. BDoM to także równy dostęp do informacji publicznej, ponieważ dzięki narzędziu eliminowany jest brak możliwości uczestniczenia w życiu publicznym przez mieszkańców. To nowy kanał dostępu do współdecydowania i informowania o tym co dzieje się w mieście. Dzięki odpowiedniemu filtrowaniu danych jesteśmy w stanie przewidzieć zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach i żłobkach, czy na przykład zweryfikować tonaże odpadów selektywnie zbieranych albo dostępność łóżek w szpitalu miejskim. Przedsiębiorca jest w stanie oszacować potencjalną grupę odbiorców swoich produktów i dopasować do niej wielkość produkcji. Kluczowe jest stałe aktualizowanie danych, aby zapewnić możliwie jak największą aktualność prezentowanych zbiorów. Udostępnienie Banku społeczności było kolejnym krokiem do otwartości miasta na współpracę z mieszkańcami.

Przemyśl

Kompleksowe podejście do transformacji cyfrowej miasta.

Miasto Przemyśl za kompleksowe podejście do transformacji cyfrowej miasta, wdrażanie zintegrowanych rozwiązań informatycznych i smart city, które pokazują jak wiele można osiągnąć dzięki zaangażowaniu zmotywowanego zespołu.

Sopot

Wykorzystanie teledetekcji i AI do budowania systemu zarzadzania przestrzenią miejską w Sopocie.

Budowanie systemu zarzadzania przestrzenia miejska w Sopocie (etap – zieleń wysoka) z wykorzystaniem teledetekcji i AI
W roku 2022 zespół smart zainicjowała budowę systemu zarzadzania zielenią w obszarze miasta Sopotu. Projekt podzielony był na dwie części: fotogrametryczną i teledetekcyjną.
Część 1 obejmowała stworzenie ortofotomapy prawdziwej uzupełnionej fotoplanami ukośnymi, które umożliwiają nam zobaczenie miasta z czterech dodatkowych perspektyw, a także danymi 3D – tj. skaning laserowy / model 3D mesh, pozwala uzyskać nam niemalże pełną informację nt. przestrzeni miasta. Warto nadmienić, że skaning laserowy ma zdolność penetracji roślinności, dzięki czemu opracowany przy użyciu tej technologii Numeryczny Model Terenu niezwykle precyzyjnie odzwierciedla rzeźbę terenu.
Druga część oparta była o dane zebrane podczas ubiegłorocznych lotów miały na celu przede wszystkim do weryfikacji deklaracji podatkowych oraz do zbudowania systemu do zarządzania zielenią w Sopocie. Podczas letnich lotów (czyli w czasie pełnej wegetacji roślin) poza zdjęciami lotniczymi i skaningiem laserowym, wykonany był dodatkowo skaning hiperspektralny, pozwalający określić ich dokładna lokalizacje oraz ocenić kondycję drzew i gatunek. Mapa gatunków i mapa kondycji obejmują obszar całego Miasta. Pozyskane dane zasiliły utworzoną w ramach projektu bazę danych drzew. Wizualizacja tej bazy jest mapa pni drzew opracowana dla wskazanych obszarów terenów zurbanizowanych. W ramach projektu przeprowadzono podstawową ocenę stanu 500 drzew w przestrzeni miejskiej.
Zebrane dane uzupełnią wiedzę o sopockich drzewach. Na tej podstawie będzie można m.in. wydać rekomendacje dotyczące pielęgnacji drzew, prowadzenia zapisu historii zabiegów. W bazie znajdzie się również rejestr wydanych pozwoleń na wycinkę zieleni wraz z dokumentacją elektroniczną.
Wizualizacja danych z bazy jest dostępna w serwisie webowym. Dzięki temu każdy użytkownik miasta może z niej skorzystać, chociażby w celu określenia obszarów zwiększonego pylenia pewnych gatunków drzew.
Kolejnym krokiem w projekcie będzie rozbudowa bazy o e-usługę na poziomie co najmniej 4.0, dotyczącą wydawania pozwoleń na wycinkę drzew.

KATEGORIA Smart City do 30 tys. Mieszkańców

Pruszcz Gdański

System zarządzania reklamami i wykonanie skanowania 3D miasta wraz z inwentaryzacją reklam.

Pruszcz Gdański za wdrożenie systemu zarządzania reklamami i wykonanie skanowania 3D miasta wraz z inwentaryzacją reklam z wykorzystaniem innowacyjnej technolgii w celu zwalczania chaosu reklamowego w mieście i porządkowania zarządzania miastem. Więcej: https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/pruszcz-gdanski/kategoria/aktualnosci/pruszcz-gdanski-znamy-wyniki-inwentaryzacji

Ustka

Analiza Big Data wizyt turystów.

Ustka jako innowacyjne miasto, otwarta jest na możliwości jakie daje technologia np. analityka big data. W okresie grudzień 2021 do grudzień 2022 T-Mobile, na zlecenie miasta, przeprowadził analizę wizyt turystów, które są istotne dla każdej miejscowości turystycznej. Dane od operatora to realne statystyki oparte o jego infrastrukturę i miliardy zdarzeń geolokalizacyjnych.
W ramach analizy określona została liczba turystów oraz ich struktura pochodzenia. Miasto zyskało możliwość dokładnego określenia liczby odwiedzających w okresie wakacji oraz tzw. długich weekendów. Ciekawostką była informacja o zagranicznych gościach. Na najdłuższe pobyty w Ustce decydowali się obywatele byłych Republik Radzieckich, Skandynawii i Północnej Ameryki. Przeprowadzona analiza pokazała ogólną liczbę turystów zarówno krajowych i zagranicznych odwiedzających Ustkę. Ponad to dane o przemieszczeniach z kart Sim operatora komórkowego T-Mobile pokazało jaki udział osób odwiedzających jest z Ukrainy w kontekście wzrostu ruchu migracyjnego po wybuchu wojny w lutym 2022r.
Analiza Big Data zawierała następujące kategorie informacji:
1. Ogólna liczba turystów
2. Turyści z Polski
3. Turyści z Zagranicy
4. Wzrost liczby osób z Ukrainy
5. Długość pobytu
6. Przebywający z dalszych części Polski
7. Profil behawioralny odwiedzających

Na podstawie danych Big Data miasto optymalizuje działania związane z polityką migracyjną ale również podejmuje decyzje o inwestycjach związanych z budową infrastruktury, dodatkowego transportu ( wsparcie w okresie wakacyjnym) oraz optymalizacji bazy hotelowej.

Ladek Zdroj

Gmina Lądek-Zdrój udowadnia, że małe może być Smart – inteligentne rozwiązania wprowadzono niemal we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta.

Gmina Lądek-Zdrój udowadnia, że małe może być Smart i na pewno może być przykładem dla miejscowości z całej Polski – zarówno małych jak i tych największych. Inteligentne rozwiązania wprowadzono niemal we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta, zwiększając komfort mieszkańców oraz turystów, w trosce o ekologię i bezpieczeństwo.

1. Wymiana 100% oświetlenia miasta Lądek-Zdrój i 9 wsi – na inteligentne i energooszczędne oświetlenie. Modernizacja przeprowadzana we współpracy z firmą Orange, z wykorzystaniem systemu Smart Light, który umożliwia pełne sterowane zarówno pojedynczymi oprawami, jak i grupami opraw. Szacuje się, że oszczędności z tytułu wymiany lamp na energooszczędne, w pełnym spektrum zarządzania, pozwolą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o ponad 60% w porównaniu do tradycyjnych systemów oświetlenia sodowego i rtęciowego. Modernizacja dotyczy ponad 1200 punktów oświetleniowych (oprawy, słupy, wysięgniki, linie kablowe oraz uruchomienie inteligentnego systemu sterownia).
2. EKO PRZEDSZKOLE GMINNE Z ODDZIAŁEM ŻOŁBKOWYM – 9 odwiertów geotermalnych 100 metrowych, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i c.w.u., panele słoneczne, rekuperacja, chłodzenie w lecie, ogrzewanie zimą.
3. GMINNA FARMA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 10 MW (11,06 ha). Wykonano I etap – 1 MW z instalacją gotową pod magazyny energii – Produkcja prądu na własne potrzeby. Powołano pierwszą w Polsce Lądecką Spółdzielnię Energetyczną – która będzie operatorem elektrowni. Zasilenie w prąd: szkoły, przedszkole, opieka społeczna, ratusz, centrum kultury, oczyszczalnia i instytucje komunalne, świetlice wiejskie, ochotnicza straż pożarna, oświetlenie nocne. Zgodnie z umową spółdzielnia płacić będzie tylko za dystrybucję energii elektrycznej.
4. WYKONANO GMINNY ODWIERT GEOTERMALNY LZT-1 – na głębokość 2.500 m. Stwierdzone wodę o wydajności ok. 120 m3/h o temp. 59,8 st. C – trwa przygotowanie do badań zasobów i pomiarów. Przygotowane do pozyskania ciepła na potrzeby ogrzewania części zdrojowej (gotowa sieć c.o. do podłączenia) oraz na potrzeby planowanych Złotych Term – pełna samowystarczalnośc energetyczna obiektu.
5. KUPINONO od PKP – ZNISZCZONY I ZDREGRADOWANY ZABYTKOWY BUDYNEK DWORCA PKP z 1897 r. – Gmina wykonała pełny remont – rewitalizację i utworzyła prężnie działający Inkubator Przedsiębiorczości dla lokalnych firm i przedsiębiorców – zainstalowano najnowsze systemy energooszczędnego ogrzewania, rekuperacji, wentylacji i światłowodowa pełna sieć internetowa i monitoring 4K.
6. Wykonano gminną sieć światłowodową – przy wykorzystaniu połączeń z DSS – Dolnośląską Siecią Szkieletową. Łącznie do szkół, urzędów, instytucji samorządowych i gminnych – rozprowadzono ponad 10 km światłowodu, 52 punkty kamerowe monitoringu – kamery 4K i 12 punktów dostępowych (wewnętrzna sieć bezprzewodowa 5G). Jesteśmy na etapie przekazania systemu dostępu do kamer oraz 65” SMART TV do podglądu dla posterunku policji w Lądku-Zdroju
7. Jedne z pierwszych w Polsce stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.
8. Sukcesywna wymiana całego gminnego sprzętu komunalnego na elektryczne – bez emisyjne i bez hałasu (kosiarki, zamiatarki, dmuchawy, piły, tabor transportowy itd.)
9. Od 5 lat gmina posiada zainstalowane czujniki jakości powietrza. Pełne modelowanie online 24h. 6 szt. w różnych miejscach gminy i miasta. Aktualny stan powietrza udostępniony non-stop na serwisie www.ladek.pl. Automatyczny alarm na telefon Straży miejskiej i Burmistrza w sytuacji zbliżania się do granicy 85% normy zanieczyszczenia
10. Wymiana wszystkich 52 komputerów w Urzędzie na nowoczesne systemy All in One – z wbudowanymi kamerami i głośnikami przystosowane do pracy zdalnej, połączone w sieci światłowodowe. Podłączone do serwerowni – gdzie znajdują się serwery (11 szt.) oraz macierze dyskowe (2 szt.) i firewall do zabezpieczenia sieci i danych oraz www i poczty elektronicznej.
11. Kamery internetowe 4K 3 szt. pokazujące walory gminy. Rynek, Park Zdrojowy – oraz widok z szczytu góry Trojak – autonomiczna kamera – z własnym zasilaniem solarnym i siecią 5G www.kamera.ladek.pl
12. Budowa gminnego parkingu pod wyciągiem narciarskim oraz w rynku – wraz z systemem elektronicznej rezerwacji i informacji na tablicach wyświetlanych o ilości wolnych miejsc, oraz systemem płatności.
13. Elektroniczne mapy tras pieszych i rowerowych do pobrania w aplikacji na smartfony, wraz z systemem lokalizacji. Podgląd tras w układzie poziomym i pionowym (przekrój) wysokości względne, długości, przewyższenia.
14. Czysta energia – budowa infrastruktury dla wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Klastra Energii Ares – instalacja FV na Przedszkolu gminnym oraz świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach.
15. SIM SUDETY- budowa inteligentnego budynku mieszkalnego przy ulicy Rataja pod wynajem dla mieszkańców gminy Lądek-Zdrój – pod wynajem
16. Inteligentny system natychmiastowego powiadamiania strażaków OSP – 5 jednostek (ponad 200 osób) – na telefony komórkowe o akcjach, ćwiczeniach, wyjazdach itd. eRemiza
17. Dążenie do samowystarczalności energetycznej Gminy Lądek-Zdrój – połączonej z całkowitą dekarbonizacją i likwidacją niskiej emisji oraz smogu. Wymiana na panele na podczerwień oraz pompy ciepła 100% pieców na paliwa stałe i gaz.
18.Na Farmie Fotwowoltaicznej, na stacji PKP i w rynku będą tablice świetlne informujące o ilości wytworzonej energii elektrycznej przez Gminną Elektrownię Fotowoltaiczną
Ilości zmniejszenia CO2 i ilości uratowanych drzew i NIEspalonego węgla

Nowe Skalmierzyce

Wymiana opraw drogowych na terenie Gminy na energooszczędne oprawy LED.

Miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce, na Wysoczyźnie Kaliskiej, w Kaliskiem. Burmistrz Jerzy Walczak – wymiana w latach 2021-2022 357 szt. opraw drogowych na terenie Gminy na energooszczędne oprawy LED ze zdalnym inteligentnym systemem zarządzania.
Wymiana 357 szt. W ramach programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w edycji programu Sowa. Stosowanie we wszystkich nowych inwestycjach energooszczędnych oprawy LED ze zdalnym inteligentnym systemem zarządzania. Dodatkowo na terenie Gminy jest zamontowanych obecnie 714 szt. energooszczędne oprawy LED ze zdalnym systemem zarządzania.

Wieruszów

Modernizacji oświetlenia na terenie Gminy oraz Miasta.

Miasto w województwie łódzkim, na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad Prosną. W Wieruszowie realizowany był program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczący modernizacji oświetlenia na terenie Gminy oraz Miasta. Burmistrz: Rafał Przybył. Wymiana obejmowała 378 opraw + montaż dodatkowych opraw w ilości 93, wraz z wymianą 38 słupów latarni. Ponadto będzie teraz realizowana modernizacja oświetlenia w programie EKOLatarnia obejmująca wymianę 566 opraw i montaż dodatkowych 248 opraw. Dodatkowo Wieruszów aktywnie realizuje rok w rok rozbudowy oświetlenia na terenie swojego miasta.

Kleczew

Wymiana wszystkich starych 900 energochłonnych opraw na energooszczędne oprawy LED ze zdalnym inteligentnym systemem zarządzania.

Gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczewa Mariusz Musiałowski. W latach 2020-2022 kompleksowa modernizacja całej Gminy polegająca na wymianie wszystkich starych 900 energochłonnych opraw na energooszczędne oprawy LED ze zdalnym inteligentnym systemem zarządzania. Dodatkowo planowane jest wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem inteligentnej infrastruktury oświetleniowej.

Grabów powiat Łęczycki

Wymiana wszystkich opraw drogowych i modernizacja oświetlenia w programie EKOLatarnia

Wieś w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Grabów, w Kotlinie Kolskiej. Wójt Janusz Jagodziński – całościowa kompleksowa wymiana w latach 2022-2023 wszystkich opraw drogowych na terenie Gminy na energooszczędne oprawy LED ze zdalnym inteligentnym systemem zarządzania. Wymiana 105 szt. w ramach programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dodatkowo realizowana jest modernizacja oświetlenia w programie EKOLatarnia w ilości 365 szt. W ramach programu finansowanego przez NFOŚiGW Łodzi. Pozostała część majątku oświetleniowego ok. 440 szt. Modernizowane będzie ze środków Gminy tj. 750 000,00 zł wraz z współfinansowaniem środków z naszej Spółki – Oświetlenie Uliczne i Drogowe ok. 130 000,00 zł – realizacja do końca 2023 r.

Gmina Czermin

Udział w największej w Polsce grupie zakupowej energii elektrycznej.

Gmina wiejska w województwie wielkopolskim. Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj. W latach 2020-2022 modernizacja Gminy polegająca na wymianie, starych energochłonnych opraw energochłonnych opraw na energooszczędne oprawy LED ze zdalnym inteligentnym systemem zarządzania. Promotor nowoczesnych rozwiązań stosowanych przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Jeden z udziałowców największej w Polsce grupy zakupowej energii elektrycznej.

KATEGORIA Smart City Solution

Sieć czujników InPost do monitoringu i analizy jakości powietrza (InPost)

InPost jako firma opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz przyjętej Strategii ESG od lat podejmuje działania w obszarach ważnych z punktu widzenia zmian społeczno-środowiskowych. Niskoemisyjna i nowoczesna logistyka miejska jest priorytetem, realizowanym w polskich miastach m.in. dzięki Programowi InPost Green City. Miasta partnerskie Programu mogą korzystać z wielu inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Rozwijana jest m.in. sieć czujników powietrza na maszynach Paczkomat®, która obecnie liczy 1 030 czujników.
Dzięki rozwojowi sieci czujników InPost wspiera polskie miasta w rozwoju narzędzi do monitoringu i analizy jakości powietrza oraz przyczynia się do zwiększania świadomości mieszkańców w tym temacie. Klienci mogą sprawdzać jakość powietrza w aplikacji InPost, zaś miasta partnerskie w ramach współpracy przy Programie InPost Green City mogą otrzymać dostęp (API) do danych z czujników zamontowanych na maszynach Paczkomat® i wykorzystywać je we własnych działaniach. Z takiego rozwiązania skorzystały 4 polskie miasta: Wrocław, Kraków, Rzeszów oraz Łódź. Dodatkowo przedstawiciele miast Wrocławia i Krakowa uczestniczą aktywnie w procesie wyboru lokalizacji nowych czujników powietrza. W ramach współpracy z miastem Wrocław do końca 2023 roku zamontowanych zostanie kolejnych 46 czujników, dzięki czemu miasto będzie dysponować danymi ze 100 czujników, zaś miasto Kraków włączyło sieć czujników na maszynach Paczkomat® do prac nad monitoringiem jakości powietrza w ramach Strefy Czystego Transportu wykorzystując pomiary z 97 czujników powietrza.
Dodatkowo rozwiązaniem wspierających działania na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach jest autorski projekt „zielonych dachów”, które jako pierwsza w Polsce firma kurierska montuje na wybranych maszyn Paczkomat® czynny biologicznie rozchodnik, dzięki czemu niwelowana jest temperatura maszyny i najbliższego otoczenia, wspierana jest mała retencja oraz rozwijana przestrzeń chroniąca owady.

Platforma Proptech (Kiona)

Kiona jest wiodącą skandynawską firmą działającą w modelu SaaS z wizją wywarcia istotnego wpływu na walkę ze zmianami klimatu, oferując najmądrzejszą i najbardziej opłacalną platformę proptech na rynku. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom w zakresie integracji i łączności Kiona pomaga klientom osiągnąć ich cele ekonomiczne i zrównoważony rozwój poprzez cyfryzację nowych i starych budynków oraz ich systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji czy chłodnictwa przemysłowego.
Firma Kiona, oferuję platformę, która integruje wszystkie systemy zarówno stare, jak i nowe. Nasze oprogramowanie i usługi do technicznego zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym naciskiem na optymalizację energii z Sztuczną Inteligencją, zarządzania chłodnictwem oraz monitorowania środowiska i energii.
Jako eksperci ds. integracji łączymy systemy i ludzi.
Nasza platforma może zintegrować wszystkie systemy techniczne niezależnie od ich marki, dostawcy i wieku, dzięki czemu można uniknąć kosztownych wymian i wyprzedzić realizację celów zrównoważonego rozwoju.
Nasze produkty i usługi kierowane są do samorządów, spółdzielni mieszkaniowych i administracji publicznej. Wdrażamy systemu smart do optymalizacje energii cieplnej, systemy BSM oraz systemu EMS. W Polsce działamy od 2010 roku. Obsługujemy kilka tysięcy budynków.
więcej na: www.kiona.com/pl

Traffic by Be-Mobile (Neptis/Yanosik)

Wdrożenie systemu raportowania ruchu drogowego Yanosik Traffic by Be-Mobile w mieście Wrocław.
Miasto otrzymało zharmonizowany strumień informacji drogowych w czasie rzeczywistym, jak i historycznym, zawierający dane o ruchu.
Miasto ma stały i aktualny dostęp do zebranych i zanonimizowanych śladów GPS pochodzących od użytkowników aplikacji i urządzeń mobilnych. Rozwiązanie dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem cyfrowych map i zaawansowanych funkcjonalności analitycznych.
Platforma gromadzi, filtruje oraz agreguje szeroki zakres źródeł danych:
• Floating Car Data (ślady GPS z pojazdów),
• dane z czujników, kamer ANPR (infrastruktura miasta),
• dane pochodzące ze społeczności i dane publiczne.
Dostępne moduły w ramach wdrożenia:
1. Flow Check – dane historyczne
◦ Analizowanie Tras – dostarczanie informacji o średnim czasie podróży na zdefiniowanych przez miasto odcinkach tras.
◦ Analizowanie Segmentów – przedstawienie przejazdów samochód w zdefiniowanych przez miasto obszarach.
◦ Analiza Historyczna – prezentacja na mapie miejsc z informacją o płynności ruchu.
◦ Analiza Skąd – Dokąd – prezentacja przepływu samochodów z wizualizacją na mapie oraz macierzy.
2. Flow Control – monitorowanie rzeczywistego czasu przejazdów na zdefiniowanych przez miasto odcinkach.
Korzyści:
• Zarządzanie i analizowanie ruchu drogowego na podstawie aktualnych i wiarygodnych danych.
• Intuicyjny i prosty w obsłudze, ale zaawansowany technologicznie system z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej.
• Brak dodatkowych kosztów po stronie miasta z tytułu utrzymania infrastruktury systemu.
• Szeroki zakres funkcjonalny prezentowanych raportów.
• Prezentacja danych na wykresach słupkowych, liniowych i czasowo-przestrzennych TX.
• Możliwość definiowania lub zaimportowania rejonów/obszarów wskazanych przez miasto.
• Możliwość definiowana przez miasto zakresów czasowych oczekiwanych danych.
• Możliwość eksportu danych do plików *csv, *dbf, *prj, *shp, *shx.

Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków (GMV INNOVATING SOLUTIONS )

Celem projektu „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków” było usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w czasie rzeczywistym.
Firma GMV znacznie podniosła jakość usług przewozowych Torunia przez wdrożenie zaawansowanych, wykorzystujących algorytmy optymalizacji matematycznej narzędzi planowania usług transportowych (GMV Planner), zintegrowanych z narzędziami zarządczymi (GMV SAE), umożliwiającymi gromadzenie i analizę danych historycznych o przejazdach autobusów i tramwajów. Opierając się na rzeczywistych danych pochodzących z geolokalizatorów GNSS (GMV M20) zainstalowanych w pojazdach i na bieżąco monitorowanych przez dyspozytora, użytkownicy mogą w pełni zarządzać flotą i modyfikować rozkłady jazdy według potrzeb. Moduł zarządzania umożliwia dyspozytorowi jednoczesne śledzenie położenia pojazdów oraz ich opóźnienia względem rozkładu jazdy. Na dedykowanym monitorze kierowca może sam śledzić status i jakość realizowanego przez siebie kursu i odpowiednio go regulować. Możliwa jest też komunikacja tekstowa między kierowcą a dyspozytorem. Sporządzanie grafików w oparciu o rzeczywiste dane z przejazdów pojazdów umożliwia tworzenie oferty przewozowej z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji drogowej w mieście. Moduł GMV SAE na bieżąco szacuje czas przyjazdu na każdy z toruńskich przystanków, przekazując informacje do 73 nowych, wielokolorowych przystankowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). W ramach projektu, uruchomiono aplikację mobilną na iOS i Android, która wskazuje aktualny czas przyjazdu pojazdu nawet dla lokalizacji nieposiadających tablicy na przystanku.
Wszystkie wdrożone przez GMV zmiany, pozwoliły pasażerom na dostęp do aktualnej i dynamicznej informacji w czasie rzeczywistym. Nowe tablice SIP, na których komunikaty wyświetlają się w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim.

KOMPLEKSOWY SYSTEM: Smart Light, Smart Astro i audyt energetyczny (Orange)

Oszczędność energii z Orange: Smart Light, Smart Astro i audyt energetyczny.
Rosnące ceny energii zmuszają miasta do wprowadzania różnych metod oszczędzania. Orange przygotował KOMPLEKSOWY SYSTEM rozwiązań Smart City , które pomagają miastom w redukcji zużycia energii elektrycznej. W jego skład wchodzą:
• SMART LIGHT – system do zarządzania oświetleniem w mieście
• SMART ASTRO – uproszczone zarządzanie oświetleniem zgodnie z rytmem dobowym
• AUDYT ENERGETYCZNY.
SMART LIGHT to rozwiązanie dla miast, które pomaga obniżać rachunki za energię elektryczną i jednocześnie podnosi bezpieczeństwo mieszkańców. Wdrożenie pełnego systemu (modernizacja lamp + sterowanie inteligentne) zmniejsza zużycie energii elektrycznej nawet o 70% w porównaniu do tradycyjnych, sodowych lub rtęciowych latarni.
Dzięki Smart Light można można w prosty sposób sterować oświetleniem ulic, parków, osiedli mieszkaniowych i innych przestrzeni miejskich. Dziki niemu lampy świecą tylko wtedy, gdy jest ciemno, z określonym natężeniem, zależnym np. od warunków atmosferycznych lub lokalizacji, lub od natężenia ruchu. Ponadto Smart Light zapewnia możliwość zdalnego sterowania pojedynczymi lampami, jak i grupami lamp, a także pozwala na wprowadzanie tzw. scenariuszy świecenia. Niezależnie od wprowadzonych scenariuszy zawsze mamy możliwość „ręcznego” uruchomienia opraw na danym obszarze np. w przypadku imprez plenerowych.
Dzięki sterownikowi można zarządzać autonomicznie każdą z lamp albo ich grupami według zdefiniowanych scenariuszy świecenia. Oznacza to, że lampy świecą w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować się do okoliczności. Na przykład w parkach jest jaśniej, gdy alejki są uczęszczane, ale gdy liczba spacerowiczów się zmniejsza – lampy są przygaszane. Można też doświetlić np. okolice szkół, przedszkoli lub przejść dla pieszych, a ograniczyć natężenie światła w innych lokalizacjach, np. terenach zielonych, by nie zaburzać rytmu dobowego zwierząt i roślin.
SMART ASTRO to z kolei uproszczony system do sterowania lampami, który może być zainstalowany już w ramach zmodernizowanego oświetlenia. Opiera się o precyzyjny zegar astronomiczny i dostosowuje czas świecenia lamp do rytmu dobowego (wschodów i zachodów słońca). Odpowiednie, inteligentne sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlania w skali roku, to oszczędności 200 godzin świecenia na lampie. Poza tym, lampy można przygaszać – zmniejszać ich moc w godzinach o zmniejszonym ruchu, co znowu pozwala na „urwanie” poboru mocy przez kolejne ponad 1000-1500 godzin.
Orange pomaga też miastom w audycie energetycznymi i monitoringu przepływów energii, a więc kluczowych elementów świadomego podejścia do zarządzania energią.

SYSTEM 4PARK (Sprint)

SYSTEM 4PARK – MONITORING ZAJĘTOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH
Skuteczną metodą na rozładowanie natężenia ruchu w ścisłym centrum miasta oraz
poprawę bezpieczeństwa pieszych i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza jest
inteligentny parking. Firma Sprint sukcesywnie wdraża systemy parkingowe w
przestrzeniach miejskich. W 2022 roku wdrożyliśmy systemy parkingowe m.in w Toruniu oraz
Opolu, obecnie trwa implementacja systemu w Katowicach.
CZYM JEST SYSTEM 4PARK? – NA PRZYKŁADZIE WDROŻENIA W TORUNIU
Główną funkcją systemu 4Park jest bieżące informowanie kierowców o dostępności miejsc
parkingowych, kierowanie do nich oraz wsparcie zarządzania strefą płatnego parkowania na drogach
publicznych.

ParkSpaceEco (LOSA)

ParkSpaceEco, to rozwiązanie odmieniające obraz miast, które dotychczas kojarzyły się z korkami, brakiem miejsc parkingowych i frustracją mieszkańców oraz kierowców. Z perspektywy kierowców, funkcjonalność oferująca możliwość wybrania miejsca parkowania już przed wyruszeniem w podróż daje możliwość zaplanowania trasy, pozwalając tym samym na oszczędność czasu, stresu i pieniędzy. Dzięki autorskim algorytmom AI opracowanym przez firmę LOSA, kierowcy otrzymują informacje o szansie na znalezienie miejsca parkingowego z dokładnością nawet do 95% na 24 godziny do przodu. Fakt ten sprawia, iż podróżowanie staje się bezstresowe i przyjemne.
Z punktu widzenia miast, ParkSpaceEco to cenny instrument umożliwiający kształtowanie zachowań kierowców w strefach płatnego parkowania. Dzięki dostarczaniu informacji o możliwości parkowania w konkretnych miejscach, rozwiązanie to daje kierowcom szansę na podjęcie decyzji o zmianie środka transportu na publiczny w przypadku braku miejsc.
Warto podkreślić, że ParkSpaceEco to rozwiązanie, na które stać każde miasto, niezależnie od jego wielkości, czy poziomu zamożności. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i danych publicznych, koszty wdrożenia i utrzymania są kilkukrotnie niższe w porównaniu z innymi rozwiązaniami opartymi na czujnikach IoT. Dodatkowo, elastyczność i skalowalność ParkSpaceEco pozwalają na dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego miasta. To sprawia, że ParkSpaceEco jest w pełni dostępne dla każdego, co pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów związanych z brakiem miejsc parkingowych oraz zwiększenie zrównoważonej mobilności w miastach.
Pilotaże rozwiązania rozpoczęły już się we Wrocławiu, Bochni i Limanowej.
W niedługim czasie pilotaż obejmie także Kraków, zaś celem firmy LOSA jest objęcie zasięgiem ParkSpaceEco wszystkich miast tak, aby ułatwić podróżowanie i umożliwić miastom wykonanie dużego kroku w kierunku zrównoważonego rozwoju.
ParkSpace.Eco to miasto dobrze zaparkowane!

SMART CITY KIELCE – WDROŻENIE SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE – QLIK SENSE (BPX)

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu projekt SMART CITY KIELCE – WDROŻENIE SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE – QLIK SENSE, który pozwolił na zaprojektowanie inteligentnych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby miasta i jego mieszkańców. Nasz projekt zakładał współtworzenie Inteligentnego Miasta razem z mieszkańcami oraz wykorzystywanie danych do dobrego projektowania miasta i podejmowania skutecznych decyzji opartych na danych.
Dzięki narzędziu Qlik Sense stworzyliśmy platformę dla mieszkańców, interaktywne dashboardy, wizualizacje i mapy, które umożliwiają łatwą, intuicyjną i efektywną analizę danych. Z pomocą innowacyjnej technologii dane mogą być agregowane z wielu źródeł.
Nasze rozwiązanie pomoże miastu i jego mieszkańcom podejmować lepsze decyzje oparte na danych. Dzięki temu uda się zbudować inteligentne miasto, które będzie odpowiednio dostosowane do potrzeb mieszkańców i ich stylu życia. Jest to znakomita okazja dla miasta, aby wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii.
Zapraszamy Kielce i wszystkich jego mieszkańców do skorzystania z naszej platformy i przekonania się o jej skuteczności. SMART CITY KIELCE – to przyszłość już dziś!

Aplikacja mobilna PEKA (Atos)

Aplikacja mobilna PEKA (dostarczona przez Atos) została udostępniona mieszkańcom Poznania w styczniu 2023. Jest zwieńczeniem głębokiej przebudowy systemu PEKA (działającego w mieście od 2013 roku), która obejmowała udostepnienie większości usług dostępnych w systemie w formie on-line (częściowa zmiana systemu z karto-centrycznego na konto-centryczny) oraz zbudowanie nowego portalu. Aplikacja umożliwia m.in. rejestrację nowego pasażera w systemie oraz zakup biletów. Klient PEKA może zarejestrować i dołączyć do swojego konta również konta swoich bliskich i obsługiwać je logując się na swoje konto. Aplikacja została zintegrowana z systemami zewnętrznymi: obsług danych klientów i logowanie wspierane są przez TERYT oraz Węzeł Krajowy, integracja z Międzyuczelnianym centrum Legitymacji Studenckich pozwala na weryfikację uprawnień do zniżek studenckich. System – a co za tym idzie aplikacja – został zintegrowany z miejskim systemem ID Poznań, dzięki czemu osoby opłacające podatki w Poznaniu mogą bez odwiedzania punktów obsługi klienta potwierdzać swoje uprawnienia do obowiązujących w mieście specjalnych, metropolitalnych ulg komunikacyjnych. System współpracuje również z systemami Kolei Wielkopolskich i PolRegio w ramach wspólnego biletu BTK (Bus – Tramwaj – Kolej). Tym samym aplikacja mobilna PEKA stanowi unikalne na polskim rynku aplikacji miejskich połączenie usług i danych pochodzących z wielu systemów odpowiedzialnych z pozornie dalekie i niepowiązane ze sobą światy biznesowe i administracyjne.

Aplikacja jest owocem współpracy Urzędu Miasta Poznania (szata graficzna, integracja z systemami miejskimi), Zarządu Transportu Publicznego w Poznaniu (warstwa merytoryczna, procesy biznesowe) oraz firmy Atos Polska (realizacja, wdrożenie).

Aplikacja wybudowana została przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Zastosowanie frameworku MAUI pozwala na ujednolicenie i wspólne budowanie aplikacji mobilnej oraz portalu, co znacząco obniża koszty wdrożenia i usprawnia procesy programistyczno-administracyjne. Aplikacja dostępna jest dla telefonów z systemem android (od wersji 8.1) oraz iOS (od wersji 12.4).

Obecnie aplikacja PEKA udostępniona jest w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej.

W najbliższej przyszłości planowanie jest rozszerzenie interfejsów kolejowych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa wielkopolskiego oraz dalsze integracje z systemami miejskim i centralnymi.

Zdalny odczyt wodomierzy Apator i Itron (MPWiK w Rzeszowie)

Zastosowanie nowoczesnych technologii zdalnego odczytu wodomierzy niemal całkowicie wyeliminowało stosowaną przez lata praktykę odczytywania wodomierzy związanego z wizytami pracowników MPWiK w domach i firmach odbiorców.
Obecnie 99,5 procenta wszystkich odbiorców obsługiwanych jest metodą zdalnego, radiowego odczytu. System obejmuje 29 297 odbiorców na terenie Rzeszowa i pobliskiej Boguchwały. Zdecydowana większość urządzeń stosowanych w MPWiK Rzeszów służących do zdalnego odczytu to produkty firm Apator i Itron.
Systemy firmy Apator obsługiwane są przez pracowników, którzy samochodami wjeżdżają na teren osiedli i zdalnie odczytują wskazania wodomierzy.
Wskazania wodomierzy obsługiwane przez urządzenia firmy Itron odczytywane są z siedziby MPWiK gdzie dociera sygnał z wodomierzy firmy gdzie dane dostarczane są dzięki technologii GSM.
Na wypadek zagubienia czy kradzieży urządzeń odczytujących systemy są zabezpieczone przed utratą danych i nieuprawnioną ingerencją kluczami bezpieczeństwa oraz kodami dostępu przed nieuprawnioną ingerencją.
Systemy stosowane przez MPWiK Rzeszów są na bieżąco aktualizowane, zdalnie, bez ingerencji, na bieżąco wprowadzane są wszelkie nowinki techniczne.
Zbiornik na wodę osiedle Pobitno Rzeszów
Zbiornik na wodę zdatną do picia na osiedlu Pobitno ma pojemność 15 tysięcy metrów sześciennych. To nowoczesne bezobsługowe urządzenie. Rolę pracowników przejmuje tu automatyka, kamery, czujniki i monitory. Obiekt jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną w postaci kaskadowej fasady wentylowane, składające się ze 160 modułów fotowoltaicznych, 3 falowników i tras kablowych. Moduły fotowoltaiczne wykonane są w technologii szkło-szkło, wykorzystujące krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne.
System monitoringu sieci
System składa się z trzech segmentów: monitoring pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; aktywna mapa numeryczna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; model hydrauliczny sieci wodociągowej kalibrowany bezpośrednimi pomiarami z monitoringu sieci: ciśnienie i przepływ.
Na całej sieci wodociągowej rozlokowano 119 punktów pomiarowych objętych systemem monitoringu nadzorowanym w trybie on-line. Hydrofornie, pompownie mają możliwość sterowania zdalnego tj. zmianę wartości ciśnienia – automatyczne obniżenie ciśnienia w godzinach nocnych oraz zatrzymanie pracy pomp z poziomu aplikacji w systemie wizualizacji głównej stacji dyspozytorskiej.
System ma obniżyć straty wody w sieci na dwa sposoby; przez zmniejszenie ciśnienia w godzinach nocnych oraz szybką informację o awaryjnym wycieku wody z sieci wodociągowej.
Na sieci kanalizacyjnej wykonano 46 punktów pomiarowych. Monitorowane są punkty odbioru ścieków z sąsiednich gmin.
W ramach wprowadzenia systemu nadzoru i monitoringu stworzono oprogramowanie SCADA nadzorujące i wizualizujące dane z punktów pomiarowych oraz pozwalające na sterowanie elementami automatycznej kontroli nad siecią wodociągową.
Punktem wspierającym i uzupełniającym systemy nadzoru, monitoringu i modelowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej jest system informacji przestrzennej GIS (Geographic Information System), zawierający wszelkie niezbędne informacje o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

System Zdalnego Monitoringu i Sterowania Węzłemi Cieplnymi (INVENTIA)

SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU I STEROWANIA WĘZŁAMI CIEPLNYMI
Zaprojektowany do współpracy z rozwiązaniami BES, odpowiadającymi za efektywność cieplną systemów ogrzewania pobierających energię cieplną z ciepłowni lub kotłowni gazowych.
Celem zastosowania rozwiązania BES jest ograniczenie zapotrzebowania budynku na ciepło poprzez optymalizację jego zużycia przy zachowaniu komfortu cieplnego dla budynków wielorodzinnych czy też użyteczności publicznej, jak: szpitale, szkoły, hotele, pralnie. Rozwiązanie bazuje na analizie wielu parametrów z czujników IoT, np. pomiar temperatury zewnętrznej na klatkach czy w lokalach.
Rozwiązanie umożliwia precyzyjne określenie optymalnego momentu uruchomienia urządzeń grzewczych, a także kontrolę zużycia energii. System grzewczy działa efektywniej, a oszczędności w zużyciu energii cieplnej wynikające z automatyzacji węzłów cieplnych systemem BES sięgają 12% rocznie, co przekłada się na 36 tys. ton CO2 i 18 tys. ton węgla.
Korzyści:
1. możliwość wystąpienia o Biały Certyfikat
2. ochrona środowiska (mniejsza emisja gazów cieplarnianych)
3. precyzyjne, autonomiczne sterowanie węzłem cieplnym z poziomu przeglądarki w oparciu o ustalone role w organizacji, gwarantujące optymalne zużycie energii cieplnej
4. autonomiczne działanie szafy sterowniczej BES nawet w przypadku braku usługi transmisji danych komórkowych
5. natychmiastowa reakcja w przypadku awarii – powiadomienia SMS/ e-mail
6. zbieranie, przechowywanie i prezentowanie danych pomiarowych zabezpieczonych hasłem
7. podniesienie bezpieczeństwa fizycznego i niezawodności węzła cieplnego przez zastosowanie czujników np. zalania, dostępu (otwarcia drzwi/okien) czy unikalnych identyfikatorów RFID na każdym węźle do rozliczania pracy służb eksploatacyjnych
8. „strażnik mocy” – estymacja zużycia energii w jednostce czasu, alarmowanie przy ryzyku przekroczenia lub podejmowanie działań zmniejszających zużycie gazu, by minimalizować ryzyko poniesienia opłat taryfowych za przekroczenie zakontraktowanej mocy.

Interact City (Signify)

Firma Signify Polska we współpracy z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST zrealizowała największą od kilkudziesięciu lat inwestycję w infrastrukturę oświetleniową w Kutnie. Modernizacja oświetlenia ulicznego polegała na wymianie przestarzałych sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Łącznie zainstalowano ponad 4 000 opraw zlokalizowanych przy ulicach i w parkach. Przetarg ogłoszony pod koniec 2021r, projekt zrealizowano 2022 i początek 2023 r.
Do realizacji projektu wykorzystano oprawy LED marki Philips: oprawy oświetlenia ulicznego – Unistreet Gen2, oprawy ozdobne – Villa LED Gen2, oprawy parkowe Towntune. Wszystkie punkty świetlne zostały podłączone do systemu zarządzania oświetleniem Interact City. Funkcjonalność systemu Interact umożliwia zdalne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową, pozwala dokładnie monitorować wykorzystanie miejskiego oświetlenia, a automatyczne wykrywanie usterek informuje o awariach, co pozwala szybko podjąć działania naprawcze. Interact City to unikalny na skalę krajową system zarządzania, który pomaga usprawniać usługi, zwiększać bezpieczeństwo, upiększać przestrzeń publiczną. Interact pozwala na kontrolę nad całym oświetleniem miejskim. Od dróg i ulic po chodniki, przejścia dla pieszych, parki i place – wszystko może być monitorowane za pomocą jednego panelu nawigacyjnego! Co ważne, Interact City dzięki otwartemu interfejsowi API jest kompatybilny z już istniejącą infrastrukturą oświetleniową, co pozwala na łatwą integrację z panelem sterowania i innymi aplikacjami, takimi jak np. monitorowanie hałasu i jakości powietrza, wykrywanie incydentów.
Łączna moc zainstalowanych opraw po modernizacji wyniosła 138kW przed modernizacją – 588kW. Nowe LED-owe oprawy znacząco poprawiły bezpieczeństwo na drogach, a zużycie energii elektrycznej jest ponad 4 krotnie niższe, co przy rosnących kosztach energii jest niezmiernie ważne dla miejskiego budżetu. Do tego dochodzą jeszcze czynniki ekologiczne, bo dzięki zmniejszeniu zużycia energii, miasto przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2. Jak widać w dobie lawinowo rosnących cen energii modernizacja oświetlenia nie powinna sprowadzać się jedynie do wymiany źródeł światła. Najlepiej podejść do procesu kompleksowo, sięgając po systemowe rozwiązania.

Urbaniqe

Urbaniqe to innowacyjna aplikacja mobilna, która przoduje w rewolucjonizowaniu praktyk zarządzania flotą i pomaga organizacjom w znacznym zmniejszeniu śladu węglowego.
W urbaniqe stawiamy na dekarbonizację i wywieranie pozytywnego wpływu na planetę. Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które nie tylko umożliwia lepsze zarządzanie flotą, ale także podejmuje znaczące kroki w kierunku zmniejszenia śladu węglowego. Wykorzystując potęgę sztucznej inteligencji, zapewniamy naszym klientom kompleksowy, 360-stopniowy widok operacji floty, umożliwiając większą przejrzystość i kontrolę nad pojazdami.
Dzięki naszej najnowocześniejszej aplikacji będziesz w stanie zidentyfikować niepotrzebne zużycie samochodów, zoptymalizować wydajność swojej floty i ostatecznie zmniejszyć zużycie paliwa o imponującą średnią 15%. Jest to znacząca redukcja emisji dwutlenku węgla, co stanowi realną różnicę dla środowiska.
Unikalne funkcje urbaniqe dają użytkownikom możliwość bezpośredniej kompensacji emisji dwutlenku węgla. Wiemy, że zmniejszenie śladu węglowego to dopiero początek. Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi dostawcami usług offsetowych, aby ułatwić Ci przeniesienie Twojego zaangażowania na wyższy poziom.
Wykorzystując urbaniqe do zarządzania swoją flotą, robisz ważny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości. Ale kiedy zdecydujesz się na offsetowanie emisji za pośrednictwem naszej platformy, podejmujesz proaktywny wysiłek, aby złagodzić swój wpływ na środowisko. Dzięki 15% oszczędnościom na paliwie generowanym przez naszą platformę, możesz podjąć ważne kroki w kierunku dekarbonizacji i wspierać innowacyjne projekty, które mają realny wpływ na naszą planetę.
Dzięki urbaniqe możesz przenieść swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju na wyższy poziom, jednocześnie optymalizując swoje praktyki zarządzania flotą. To sytuacja korzystna dla Ciebie i środowiska.

KATEGORIA Dostawca rozwiązań Smart City

InPost

Jako InPost włączamy się w realizację celów zrównoważonego rozwoju i rozwijamy usługi w oparciu o zaakceptowane przez SBTi cele dekarbonizacyjne. By dalej redukować negatywne dla środowiska skutki, optymalizujemy działania w każdym z etapów pracy. Klienci mogą korzystać z maszyn Paczkomat®, oferujących kolejne ekologiczne rozwiązania.

Jako InPost włączamy się w realizację celów zrównoważonego rozwoju i rozwijamy usługi w oparciu o zaakceptowane przez SBTi cele dekarbonizacyjne. By dalej redukować negatywne dla środowiska skutki, optymalizujemy działania w każdym z etapów pracy. Klienci mogą korzystać z maszyn Paczkomat®, oferujących kolejne ekologiczne rozwiązania. Mimo, że samo korzystanie z naszych urządzeń jest najbardziej ekologiczną formą dostaw, ciągle rozwijamy ich możliwości.
Do standardowych rozwiązań dołączyliśmy w ostatnim roku:
• urządzenia Appkomat, dzięki zmniejszeniu liczby komponentów (np. rezygnacja z ekranu) pobierają o 40% mniej energii elektrycznej od standardowej maszyny i zmniejszają zanieczyszczenie światłem,
• Zasilanie maszyny z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej, dzięki której Appkomat jest autonomiczny i posiada regulację oświetlenia zmniejszając zanieczyszczenia światłem, zaś maszyna standardowa wyposażona w zestaw hybrydowy pozwala na oszczędność energii elektrycznej o 50% – 80% w skali roku w zależności od lokalizacji.
Dodatkowo:
• rozbudowaliśmy do 1 030 szt. sieć czujników powietrza na maszynach Paczkomat®, z których dane są dostępne dla klientów oraz miast partnerskich Programu InPost Green City, dzięki czemu możliwe są: zwiększanie świadomości klientów oraz edukacja oparta o dane,
• stale zwiększamy udział elektrycznych samochodów dostawczych w naszej flocie, dzięki czemu na ulicach polskich miast porusza się więcej aut przyjaznych środowisku, do końca 2023 roku samochody elektryczne stanowić będą 12,5% całości floty, co przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń oraz wspiera działania w ramach prac nad Strefami Czystego Transportu,
• zakończyliśmy, jako pierwsza w Polsce firma kurierska, pilotaż autorskiego projektu „zielonych dachów” i zazieleniamy pierwsze 120 urządzeń Paczkomat® czynnym biologicznie rozchodnikiem, dzięki czemu niwelowana jest temperatura maszyny i najbliższego otoczenia, wspierana jest mała retencja oraz rozwijana przestrzeń dla owadów.

T-Mobile

T-Mobile Polska to jedna z największych firm technologicznych w Polsce, która zapewnia pełny zakres usług telekomunikacyjnych i ICT, w tym szeroki wachlarz usług IoT oraz rozwiązań Smart City.

T-Mobile Polska to jedna z największych firm technologicznych w Polsce, która zapewnia pełny zakres usług telekomunikacyjnych i ICT, w tym szeroki wachlarz usług IoT oraz rozwiązań Smart City. Jako dostawca jedynej w Polsce komercyjnej sieci Narrowband-IoT o zasięgu ogólnopolskim, działającej w oparciu o licencjonowane pasmo radiowe LTE 800 MHz, T-Mobile zbudował silną pozycję w zakresie Smart Metering – opomiarowania i monitorowania sieci ciepłowniczych oraz wodociągowych miast.

Smart Metering to zdecydowanie więcej niż tylko odczyt liczników, to zaawansowane sterowanie węzłem grzewczym i monitoring pozwalający na wykrywanie awarii i niedociągnięć w pracy poszczególnych urządzeń oraz optymalizację działania sieci przesyłowej. Rozwiązania T-Mobile dają wiedzę o stanie sieci ciepłowniczej i wodociągowej, możliwość zdalnego sterowania, szybkiego wykrywania awarii lub ich zapobiegania, ale przede wszystkim możliwość oszczędzenia zużycia energii cieplnej i zużycia wody – zachowując dbałość o finanse publiczne, ale także o monitorowanie śladu węglowego i zmniejszenie emisji CO2.

T- Mobile zapewnia najwyższej jakości obsługę dzięki supernowoczesnej serwerowni T-Mobile i otwartej platformie telemetrycznej. Wdrożenia operatora przynoszą wymierne korzyści nie tylko dostawcom mediów, ale również administracji publicznej i odbiorców końcowych. Przekonały się o tym takie Polskie miasta jak: Kraków, Warszawa, Poznań, Łódź, Zakopane, Sanok, Koszalin, Tarnowskie Góry, Wałbrzych, Kołobrzeg i Kutno, w których technologia NB-IoT z powodzeniem wspiera przesyłanie danych oraz zdalne zarządzanie dziesiątkami tysięcy urządzeń odczytowych.

Więcej o rozwiązaniach: https://biznes.t-mobile.pl/pl/produkty-i-uslugi/iot-smart-city-i-big-data/internet-rzeczy-iot

Opisy wdrożeń: https://biznes.t-mobile.pl/pl/case-study/geotermia-podhalanska ;
https://biznes.t-mobile.pl/pl/case-study/przedsiebiorstwo-wodociagow-i-kanalizacji-w-kutnie

GoPay

GoPay Sp. z o.o. od 2014 roku dostarcza rozwiązania dla miast, począwszy od organizatorów transportu zbiorowego.

GoPay Sp. z o.o. od 2014 roku dostarcza rozwiązania dla miast, począwszy od organizatorów transportu zbiorowego.
W 2014 roku wdrożyliśmy i spopularyzowaliśmy Internetowy System Sprzedaży Biletów www.gopay24.pl który cieszy się popularnością do dnia dzisiejszego.
W 2015 roku wdrożyliśmy na rynek multimiastową aplikację mobilną GoPay do sprzedaży biletów dla komunikacji miejskiej, która jest rozwijana do dnia dzisiejszego. Od 2017 przekonywaliśmy miasta do rozwiązań mobilnej karty mieszkańca, tego typu usługi zostały wdrożone w Szczecinie, Koszalinie, Gnieźnie głownie skupiały się na obsłudze transportu zbiorowego.
W 2023 rozpoczęliśmy rebranding naszych usług na rynku w marcu pojawiła się aplikacja MAM Gniezno https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gopay24.mkm.gniezno https://apps.apple.com/pl/app/mam-gniezno/id6443653557?l=pl która docelowo zastąpi aktualną Mobilną Aplikację Miejską Gniezno (bilety komunikacji miejskiej, wiadomości, informacja o miejscach, wywóz śmieci, jakość powietrza, aktualności.) Drugą aplikacją jest mPKM Jaworzno – dedykowana aplikacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gopay24.mkm.jaworzno ; https://apps.apple.com/pl/app/mpkm-jaworzno/id6445813764?l=pl . Istotną kwestią , na którą należy zwrócić uwagę jest fakt, iż model aplikacji „white label” wdrażany od 2023 roku jest przygotowany w taki sposób, abyśmy byli w stanie dostarczyć gotową aplikację do klienta w miesiąc od podpisania umowy. Koszt takiej aplikacji to niewielki procent kwoty, którą należałoby zapłacić w standardowym zamówieniu. Do końca roku 2023 planujemy zakończyć wymianę wszystkich naszych „starych” aplikacji na nowy model i rozpocząć dodawanie kolejnych funkcjonalności. Mamy nadzieję, że aplikacje dedykowane dostarczane miastom oraz podległym jednostkom przyczyniać się będą do popularyzacji płatności mobilnych, jednocześnie dadzą możliwość na wygodną komunikację oraz wymianę informacji z korzystającymi z usług.

Roovee

ROOVEE S.A. polski producent i operator systemów rowerów miejskich.

ROOVEE S.A. polski producent i operator systemów rowerów miejskich. W 2021/2022 zarządzał systemami w ok 30 miastach w Polsce, posiada autorski system zarządzania flotą rowerów różnego typu, realizuje wdrożenia o własny projekt rowerów. Posiada w ofercie rowery standardowe z panelem solarnym i technologią NFC jak i elektryczne w tym również Cargo. Rozwiązania Roovee wykorzystują technologię telekomunikacyjną Orange IoT, a same projekty realizowane są w konsorcjum z Orange Polska S.A.

Farada Group

Inteligenta logistyka miejska jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju miast i koncepcji Smart City. Farada Group jest producentem i integratorem rozwiązań z zakresu bezzałogowych statków powietrznych, realizującym – poprzez spółkę LabAir operacje transportowe w obszarze logistyki medycznej.

Inteligenta logistyka miejska jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju miast i koncepcji Smart City. Farada Group jest producentem i integratorem rozwiązań z zakresu bezzałogowych statków powietrznych, realizującym – poprzez spółkę LabAir operacje transportowe w obszarze logistyki medycznej. Medycyna odczuwa skutki miejskiej kongestii, w efekcie których dochodzi do nieefektywności i opóźnień w łańcuchach dostaw produktów medycznych, w tym leków, krwi i innych preparatów ratujących życie. Efektywna logistyka medyczna wpływa na szybkość diagnozy i skuteczność leczenia. Od lutego 2022r. LabAir realizuje regularne, codzienne operacje transportowe przewożąc próbki do diagnostyki laboratoryjnej pomiędzy szpitalami a laboratoriami. Mosty dronowe połączymy m.in. szpitale w Sochaczewie, Pułtusku, Ostrołęce z laboratorium w Warszawie. Operacje transportowe wykonywane były również pomiędzy budynkami szpitala w Jastrzębiu Zdroju, a także pomiędzy 115 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Helu a Gdańskiem. To ostatnie połączenie pozwoliło na skrócenie czasu przewozu z 2,5-3h transportem kołowym do 20 min dronem. W okresie od lutego 2022r., gdy firma otrzymała pierwsze zezwolenie na loty poza zasięgiem wzroku, do kwietnia 2023r. drony wykonały łącznie ponad 1900 operacji o łącznym dystansie ponad 113 000 km. Loty wykonywane są w trybie automatycznym pod nadzorem doświadczonych pilotów pracujących w centrum kontroli lotów (jedno centrum niezależenie od miejsca operacji).
Działalność Farada Group i LabAir pozwala na zapewnienie efektywnego, niezawodnego i bardziej ekologicznego transportu wpisując się w ideę smart city.

Orange

Orange Polska, firma tradycyjnie kojarzona z usługami telekomunikacyjnymi, wspiera ponad 110 miejscowości w przemianie w Smart City: od audytu, przez wybór optymalnej technologii i sprzętu, po zapewnienie komunikacji, anlityki i platformy online.

Orange Polska, firma tradycyjnie kojarzona z usługami telekomunikacyjnymi, wspiera ponad 110 miejscowości w przemianie w Smart City: od audytu, przez wybór optymalnej technologii i sprzętu, po zapewnienie komunikacji, anlityki i platformy online. Aby kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby miast, stworzyliśmy też autorską Platformę Zarządzania Miastem, która umożliwia łatwe zarządzanie infrastrukturą miejską, także rozporoszoną (integruje systemy różnych producentów w jednym miejscu). Jej właściwości zapewniają nieograniczoną rozbudowę i można do niej podłączać także już funkcjonujące systemy innych dostawców. W ten sposób tworzymy pełen ekosystem Smart City. W jego skład wchodzi wiele różnych rozwiązań, które już dziś zmieniają oblicza miast w całej Polsce.
Oprócz rozwiązań od A do Z, dostarczamy też wiedzę w zakresie najnowszych rozwiązań Smart City. Z nami pierwsza edycja Akademii Lidera Smart City, do której zaprosiliśmy 60 samorządowców z 50 miast, które są na etapie tworzenia swojej strategii smart city, lub wprowadzają testowe rozwiązania. Podczas 60 godzin wykładów i warsztatów, 12 ekspertów i praktyków dzieliło się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem. Pokazywaliśmy, jak wybierać najlepsze rozwiązania dla konkretnej miejscowości, jak je wprowadzać i skąd brać na nie fundusze. Samorządowcy zdobyli nowe kompetencje, by wspólnie tworzyć miasta, w których żyje się lepiej. Akademia Lidera Smart City. Akademia Lidera Smart City została nagrodzona prestiżową nagrodą Liderzy ESG.
Przykładowe, autorskie rozwiązania Smart City od Orange.
Smart Water (40 miast): automatyczny, całkowicie zdalny odczyt wodomierzy(bez udziału inkasenta). Dane dzięki kartom LTE-M w urządzeniach, docierają do zarządcy niemal w czasie rzeczywistym, nawet z trudno dostępnych miejsc, np. piwnic czy zamkniętych pomieszczeń. Elementem systemu są inteligentne nakładki, montowane na wodomierzach, które na bieżąco, automatycznie przesyłają dane na temat przepływu wody, co jest podstawą skutecznego bilansowania stref. Dzięki temu przedsiębiorstwa wod-kan błyskawicznie otrzymują informację np. o awariach, wyciekach, skokowym wzroście zużycia wody. System pozwala też na błyskawiczne wykrywanie awarii, wycieków itp. co pomaga zmniejszyć straty wody nawet o 30% w porównaniu do tradycyjnych systemów wodociągowych. Działa m.in. w Kłecku, Witkowie, Szczecinie, Krośnie Odrzańskim, Podkowie Leśnej czy Lubomierzu.
Smart Bike (32 miast): rowery miejskie IV generacji (m.in. klasyczne, elektryczne, tandemy, cargo) nie potrzebują stacji dokujących, zostawia się je w strefie oznaczonej w aplikacji na smartfonie. Za jednym kliknięciem dostępna jest lokalizacja roweru, liczba i czas wypożyczeń, Analiza tych danych w oparciu o zaawansowane algorytmy pozwoli zrozumieć, jak użytkownicy używają rowerów i lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. Dane mogą też pomóc w planowaniu inwestycji miejskich, na przykład lokalizacji nowych ścieżek rowerowych. Rowery od Orange jeżdżą między innymi w Szczecinie, Kielcach, Dusznikach-Zdroju, Stalowej Woli czy Oleśnicy.
Smart Light (18 miast): inteligentny system oświetlenia zewnętrznego. Dzięki Smart Light można w prosty sposób sterować oświetleniem ulic, parków, osiedli mieszkaniowych i innych przestrzeni. System umożliwia sterowanie zarówno pojedynczymi lampami jak i grupami lamp, zgodnie z określonym scenariuszem. „Mózgiem” systemu jest sterownik instalowany na obudowie oprawy oświetleniowej. Dane z kontrolera z każdej lampy w systemie spływają do systemu odpowiedzialnego za ich zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie.
Orange pomaga w kompleksowej modernizacji oświetlenia, aby poprawić bezpieczeństwo i znacząco obniżyć zużycie energii, nawet o 70% (w porównaniu do tradycyjnych – sodowych lub rtęciowych – systemów oświetlenia). Smart Light uruchomiliśmy już m.in. w Bolesławcu, Rozogach, Lwówku Śląskim, Sierpcu, Lubomierzu, Dusznikach Zdroju i Skarżysku Kamiennej.
Inne rozwiązania smart od Orange
Smart Energy: fotowoltaika z inteligentnym sterownikiem
Smart Sensors: czujniki jakości powietrza, hałasu
Smart Heat: zarządzanie siecią ciepłowniczą
Smart Charger: ładowanie pojazdów elektrycznych
Smart Bin: kosze informują o zapełnieniu, system skraca trasy śmieciarek
Smart Bench: inteligentne ławki

BPX

BPX S.A. (Business Partners eXcellence) to wiodąca firma konsultingowa z ponad 17-letnim doświadczeniem, pomagająca przedsiębiorstwom w doskonaleniu procesów zarządzania.

BPX S.A. (Business Partners eXcellence) to wiodąca firma konsultingowa z ponad 17-letnim doświadczeniem, pomagająca przedsiębiorstwom w doskonaleniu procesów zarządzania. Dzięki światowej klasy rozwiązaniom ERP oraz Business Intelligence, BPX S.A. pomaga w cyfrowej transformacji biznesu, dostarczając kompleksowe usługi konsultingowe i IT na każdym etapie projektu. Nasza firma posiada klientów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz wielu krajach na całym świecie, a jej zasięg ciągle się rozszerza.

Z dumą przedstawiamy projekt SMART CITY KIELCE – WDROŻENIE SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE – QLIK SENSE. Nasze rozwiązanie pozwoliło na stworzenie inteligentnych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby miasta i jego mieszkańców. W ramach projektu współtworzyliśmy Inteligentne Miasto z mieszkańcami, wykorzystując dane do projektowania miasta i podejmowania skutecznych decyzji opartych na danych.

Dzięki narzędziu Qlik Sense stworzyliśmy interaktywne dashboardy, wizualizacje i mapy, które umożliwiają łatwą, intuicyjną i efektywną analizę danych. Nasze rozwiązanie pozwala na agregowanie danych z wielu źródeł. Dzięki temu miasto i jego mieszkańcy będą mogli podejmować lepsze decyzje oparte na danych, co pozwoli na budowę inteligentnego miasta, odpowiednio dostosowanego do potrzeb mieszkańców i ich stylu życia.

SMART CITY KIELCE to przyszłość już dziś! Zapraszamy mieszkańców Kielc do skorzystania z naszej platformy i przekonania się o jej skuteczności. To znakomita okazja dla miasta, aby wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii i w pełni czerpać z ich korzyści. Z BPX S.A. zyskają Państwo partnera, który zapewni Państwu najlepsze rozwiązania, a także wsparcie na każdym etapie projektu.

Fortum

W Fortum już od wielu lat stawiamy na cyfryzację procesu dostawy ciepła na każdym jego etapie: od produkcji począwszy, przez przesył aż po urządzenia odbiorcze w budynku.

W Fortum już od wielu lat stawiamy na cyfryzację procesu dostawy ciepła na każdym jego etapie: od produkcji począwszy, przez przesył aż po urządzenia odbiorcze w budynku.

Stworzyliśmy wiele aplikacji, które na bieżąco analizują dane, a systemy cyfrowe podejmują decyzje w sposób automatyczny. Obok danych pokazujących stan faktyczny, wykorzystujemy również informacje o przyszłości czyli na przykład prognozę pogody. Plany produkcji ciepła w elektrociepłowniach opierają się m.in. na prognozie pogody, jednak w Fortum poszliśmy o krok dalej, ponieważ oferujemy usługę, która na podstawie prognozy pogody oraz innych parametrów, dynamicznie modyfikuje ustawienia sterowania węzłem cieplnym w taki sposób, żeby nie dochodziło do przegrzewana budynku i marnowania energii.
W Fortum powstała aplikacja Fortum Monitoring oparta o technologię dwustronnej komunikacji – moduł GSM, do którego podpięte są urządzenia węzła cieplnego, przesyła parametry i dane do naszego Centrum Monitoringu. Dwustronna komunikacja między węzłem i Centrum pozwala dokonywać natychmiastowej oceny i umożliwia zdalne wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawieniach. Centrum Monitoringu jest powiązane z aplikacją o nazwie Fortum Monitoring, dzięki której zarządcy budynków mogą mieć stały dostęp online do informacji zgromadzonych w repozytorium danych i sami mogą ocenić jakość i stan dostaw ciepła w swoim budynku.

W ramach usługi Fortum Optimum oferujemy stałą kontrolę nad komfortem cieplnym w budynku, dzięki wprowadzeniu nowoczesnego sposobu regulacji ogrzewania. Zamiast standardowej automatyki pogodowej bazującej wyłącznie na aktualnej temperaturze zewnętrznej, wykorzystujemy do sterowania węzłem szereg innych parametrów, jak np. prognozowane nasłonecznienie, czy prędkość i kierunek wiatru, ale również takie informacje jak stan docieplenia elewacji budynku, czy kształt i jego wysokość. Dzięki temu uzyskujemy sterowanie pozwalające na utrzymanie stabilnego komfortu cieplnego użytkowników budynku przy zachowaniu optymalnego zużycia ciepła. Uwzględniając wpływ zmieniającej się pogody, możemy zmniejszyć zużycie ciepła nawet o 20%.

INVENTIA

INVENTIA DOSTAWCĄ INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW IOT SMART CITY
Inventia jest producentem urządzeń telemetrycznych i lokalizacyjnych opartych na technologiach mobilnych LTE, LTE Cat. M1, NB-IoT, LTE450, służących np. do monitorowania pojazdów na usługach miejskich czy zdalnego sterowania węzłami cieplnymi – system BES.

INVENTIA DOSTAWCĄ INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW IOT SMART CITY
Inventia jest producentem urządzeń telemetrycznych i lokalizacyjnych opartych na technologiach mobilnych LTE, LTE Cat. M1, NB-IoT, LTE450, służących np. do monitorowania pojazdów na usługach miejskich czy zdalnego sterowania węzłami cieplnymi – system BES. Jest także producentem systemu monitoringu zapełnienia kontenerów na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady komunalne, używaną odzież itp. Sercem systemu jest bateryjny moduł telemetryczny MT-550, przeznaczony do montażu zarówno w obiektach naziemnych, jak i podziemnych. Wbudowany moduł komunikacyjny pozwala na zdalną komunikację i konsumuje niewiele energii. Dzięki kompaktowej obudowie, niewielkim wymiarom, zintegrowanym czujnikom i wbudowanej antenie GSM urządzenie może być użyte w szerokim spektrum zastosowań, bez konieczności zapewnienia zewnętrznego źródła zasilania czy instalacji dodatkowych akcesoriów.
Monitoring aktualnego stanu zapełnienia pojemników możliwy jest dzięki zastosowaniu wielopunktowych czujników optycznych. Kontrolowana jest także temperatura wewnątrz kontenera, a przekroczenie zadanego progu alarmuje obsługujące służby o możliwości pożaru. Zainstalowane w urządzeniu czujniki powiadamiają o aktach wandalizmu i statusie wrzutni. Zarówno dane jak i status pojemnika mogą być wizualizowane w systemie SCADA, jak np. autorskim rozwiązaniu DataPortal, który wizualizuje status kontenera na animowanych grafikach lub tabelach danych. Status pojemnika raportowany jest zgodnie z harmonogramem lub zdarzeniowo (otwarcie wrzutni, przekroczenie progu zapełnienia).
Korzyści:
– zdalny monitoring kontenerów i optymalizacja logistyki obsługi
– prezentacja bieżących stanów za pomocą animowanych grafik
– wyeliminowanie sytuacji przepełnienia kontenera
– monitoring temperatury i prób wandalizmu
– optymalizacja tras dla służb obsługi
– oszczędności dzięki zmniejszonemu zużyciu paliwa – mniejsza ilość zanieczyszczeń trafia do atmosfery.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej