Nominacje 2018 | Smart City Forum

Nominacje 2018

Nominacje do Konkursu Smart City Awards poprzedniej edycji:

CZŁOWIEK ROKU:
# Imię i Nazwisko // Stanowisko/ Firma Nominacja:
1 Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice „Doświadczony samorządowiec, inżynier i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk technicznych, najdłużej urzędujący Prezydent miasta w Polsce"
2 Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie "Za znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców w mieście”
3 Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna "Za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań które w znaczący sposób polepszyły jakość życia mieszkańców podczas trwania jednej kadencji"
4 Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia „Innowator, otwierający drogę dla projektów i technologii przyszłości smart city”
Inteligentne rozwiązanie - Smart City Solution
# Nazwa firmy Rozwiązanie
1 Asseco Data Systems S.A Za Inteligentne Węzły Przesiadkowe –rozwiązanie w ramach platformy usług miejskich Metropolis”
2 Asseco Data Systems S.A "Za realizację inteligentnego systemu monitoringu przystanków"
3 LUG Light Factory Sp. z o.o. "Za kompleksowe rozwiązania oświetleniowe w mieście"
4 SEEDiA.City "Za projektowanie i dostarczanie zautomatyzowanej infrastruktury ekologicznej dla inteligentnych miast”
5 Warexpo sp. z o.o. “Za wprowadzenie nowego nośnika digital out-of-home – Junior w mieście”
6 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ "Za innowacyjne wdrożenie modelu 3D Miasta Poznania”
Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców
# Nazwa miasta Nominacja:
1 Miasto Łódź "Za wprowadzenie cyfrowych narzędzi usprawniających zakup biletów w transporcie miejskim"
2 Miasto Łódź "Za wdrożenia poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców”
3 Miasto Poznań "Za pierwsze w skali Polski kompleksowe wdrożenie modelu 3D Miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji"
4 Miasto Warszawa "Za rozwój nowych technologii miasta w kierunku smart z zachowaniem dobra mieszkańców"
5 Miasto Wrocław "Za rozwiązania smart city z wykorzystaniem Internetu Rzeczy we współpracy z firmami TAURON i Ericsson"
Smart City od 100 do 500 tys. Mieszkańców
# Nazwa miasta Nominacja:
1 Miasto Gdynia "Za realizację działań w obszarze konsultacji społecznych, rozwiązań transportowych oraz otwierania danych”
2 Miasto Olsztyn "Za propagowanie idei smart city, nowych technologii w służbie poprawy jakości życia mieszkańców i turystów”
3 Miasto Rzeszów "Za inteligentny system monitoringu przystanków”
4 Miasto Rzeszów „Za wprowadzenie innowacyjnych budynków w mieście w tym dodatniego energetycznie Dworca Lokalnego”
5 Miasto Rzeszów "Za realizację idei Smart City w dążeniu do polepszenia jakości życia mieszkańców"
6 Miasto Szczecin "Za tworzenie ekologicznej, bezpiecznej oraz przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów”
7 Miasto Zielona Góra „Za wcielenie w życie w przestrzeni miejskiej idei placemakingu w tym m.in. modernizacji oświetlenia miejskiego w oparciu o inteligentne oświetlenie LED”
Smart City do 100 tys. Mieszkańców
# Nazwa miasta Nominacja:
1 Miasto Kazimierz Dolny „Za szeroko zakrojoną i kompleksową modernizację miasta w kierunku smart city”
2 Miasto Podkowa Leśna "Za realizacje inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców"
3 Miasto Świdnica "Za wykorzystanie dostępnych innowacji na rzecz rozwoju infrastruktury, poprawy jakości powietrza oraz poprawy życia mieszkańców w zakresie inteligentnego zarządzania transportem miejskim”
4 Gmina Miejska Świdnik "Za wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w walce z zanieczyszczeniami”

*Zgłoszenia zamieszczone są wg. kolejności alfabetycznej
*Kilkukrotne zgłoszenia tych samych podmiotów wynikają z wyróżnienia ich za różne dokonania które spłynęły do nas z rynku
*Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Wielkiej Gali Smart City Forum 27 marca br.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej