Laureaci Konkursu Smart City 2019 | Smart City Forum

Laureaci Konkursu Smart City 2019

Laureaci Konkursu Smart City za rok 2019

Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution – Solaris Bus & Coach S.A.

Nagroda przyznana została za innowacyjne rozwiązania w zakresie e-mobility w kierunku bezemisyjnego transportu

Smart City do 100 tys. Mieszkańców – Gmina Miasto Śrem

Nagroda przyznana została za skuteczną realizację koncepcji smart city jako gminy nowoczesnej, bezpiecznej co za tym idzie przyjaznej dla mieszkańców

Smart City od 100 do 500 tys. Mieszkańców – Miasto Lublin

Nagroda przyznana za zwiększanie dostępności oraz transparentności narzędzi cyfrowych co jest wyrazem realizowania rzeczywistej strategii rozwoju miasta zgodnie z paradygmatem Human Smart Cities

Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców – Miasto Poznań

Nagroda przyznana została za opracowanie kompleksowego modelu smart city i zaangażowanie w tworzenie ekologicznej, bezpiecznej, przyjaznej oraz nowoczesnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów

Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Za wdrożenie największego w Polsce systemu płatności EMV w transporcie publicznym z zastosowaniem taryfy odległościowej w oparciu o uniwersalny autokomputer z MS Windows IoT w mieście Tychy oraz za wdrożenie otwartego systemu zgodnego z filozofią smart City 4.0 współpracującego z innowacyjną platformą dla transportu publicznego w ramach Śląskiej Karty Miejskiej

Human Smart City – nagroda dla Trójmiasta

Nagroda dla Trójmiasta za przykład współpracy i harmonijny rozwój całego obszaru metropolitalnego, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. Współpraca samorządów to klucz do sukcesu metropolii.

Human Smart City – Zakopane

Nagroda wędruje do Zakopanego za wieloletnie działania rozwijające przedsiębiorczość mieszkańców. Sukces regionu turystycznego pojawią się tylko wtedy, kiedy władze samorządowe potrafią efektywnie zaktywizować swoich obywateli i pomagać im się rozwijać.
Dodatkowo, pokreślenia wymaga fakt, że teraz w dobie pandemii COVID-19 Burmistrz Miasta Zakopane wdrożył plan pomocy podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które ze względu na rozprzestrzeniania się COVID ograniczyły bądź zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej.

Człowiek Roku – Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha

Nagroda dla Prezydenta za poprawę jakości życia, w każdej dziedzinie, aktywizując przy tym mieszkańców do współuczestniczenia w urządzaniu miasta Wałbrzych

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej