Laureaci 2024 | Smart City Forum

Laureaci 2024

⭐ Dostawca rozwiązań Smart City

🏆 InPost

InPost został Laureatem Konkursu Smart City Awards w kategorii Dostawca rozwiązań Smart City za Program InPost Green City, obejmujący 60 miast. Dzięki innowacyjnym inicjatywom w obszarze smart i green, takimi jak: rozbudowa sieci czujników jakości powietrza na maszynach Paczkomat®, maszyny Appkomat pobierające o 40% mniej energii, elektryfikacja floty pojazdów, zielone dachy oraz wsparcie inicjatyw lokalnych, InPost realizuje cele zrównoważonego rozwoju i inteligentnego miasta, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz środowiska.

⭐ Smart City Solution

🏆 Aplikacja Opole+ - Comarch

Aplikacja Opole+ zrealizowana przez Konsorcjum Comarch i Solid Solutions została doceniona w Konkursie Smart City Awards w kategorii Smart City Solution za integrowanie kluczowych usług miejskich w jednej platformie mobilnej i internetowej. Dzięki funkcjom takim jak elektroniczne płatności, rezerwacje usług oraz lokalne informacje, aplikacja wspiera efektywne korzystanie z usług miejskich i poprawę jakości życia mieszkańców

🏆 Smart Point - Dasoft Technologies

Statuetka przyznana za rewolucyjne podejście do stworzenia centrum informacyjno-obsługowego, które doskonale integruje się z przestrzenią publiczną kładąc przy tym nacisk na innowację, dostępność, oraz technologię, doskonale integrując się z krajobrazem i codziennym życiem mieszkańców oraz turystów. Oferuje szeroką gamę funkcji: od płatności, przez dostęp do informacji turystycznych, darmowy internet, system SOS, monitoring wizyjny, informacje o ruchu drogowym, jakości powietrza, aż po punkty ładowania urządzeń mobilnych. Zaangażowanie w rozwój i wdrażanie tak kompleksowego centrum usług znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia w przestrzeni publicznej, czyniąc Smart Point pionierskim rozwiązaniem łączącym ludzi i miejsca.

🏆 SAS Viya 4.0 - SAS

SAS Viya został Laureatem w Konkursie Smart City Awards w kategorii Smart City Solution, jako kompleksowa platforma analityczna, umożliwiająca szybką budowę systemów IoT oraz pełny cykl analityczny danych, co stanowi solidny fundament dla tworzenia Digital Twin City i efektywnego wykorzystania istniejących systemów miejskich.

⭐ Smart City do 30 tys. mieszkańców

🏆 Miasto Giżycko

Statuetka została przyznana za innowacyjne podejście do świadczenia e-usług i rozwiązań online, dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Miasto wprowadziło szereg platform, w tym responsywną stronę internetową - portal miasta www.gizycko.pl, która umożliwia dostęp do różnorodnych usług administracyjnych i społecznych. Dzięki inicjatywom takim jak system drogi, elektroniczne usługi publiczne w ramach projektu "Cyfrowe Mazury", Platforma Dialogu Społecznego, System Teleopieki, Eko Miasto, Usługi komunalne, System elektronicznej obsługi organizacji pozarządowych oraz Giżycka Karta Mieszkańca, Giżycko zapewnia mieszkańcom i turystom łatwy dostęp do informacji oraz usług, przyczyniając się do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju miasta

⭐ Smart City od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców

🏆 Miasto Kalisz

Kalisz został Laureatem Konkursu Smart City Awards w kategorii Smart City od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców dzięki wdrożeniu najnowocześniejszego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową w Europie Środkowo-Wschodniej. Miasto jako pierwsze w Polsce zdolne jest do indywidualnego i bezpośredniego sterowania tą infrastrukturą oraz integracji kolejnych urządzeń Smart City. Ta innowacyjna inicjatywa przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywności energetycznej, stanowiąc wzór dla innych miast w regionie.

⭐ Smart City od 100 tys. do 300 tys. mieszkańców

🏆 Miasto Rybnik

Rybnik został Laureatem w kategorii Smart City od 100 tys. do 300 tys. mieszkańców dzięki strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, polepszających życie miasta. Miasto posiada wdrożony Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP) oraz aplikację miejską halo!Rybnik, która integruje usługi miejskie i umożliwia aktywny udział mieszkańców w życiu miasta. Projekty takie jak skaning miasta 3D, system kamer z AI oraz modernizacja transportu publicznego poprzez wprowadzenie autobusów wodorowych stanowią przełomowe inicjatywy, które pozytywnie wpływają na jakość życia mieszkańców oraz środowisko, przyczyniając się do transformacji Rybnika w Rybnicki Okręg Wodorowy."

⭐ Smart City powyżej 300 tys. mieszkańców

🏆 Miasto Gdańsk

Gdańsk został uhonorowany w kategorii Smart City powyżej 300 tys. Mieszkańców w Konkursie Smart City Awards za innowacyjne podejście do rozwoju inteligentnych rozwiązań miejskich, widoczne przede wszystkim w Projekcie GeoGdańsk. Ten zaawansowany system, oparty na ustandaryzowanych danych przestrzennych, efektywnie integruje informacje z różnych wydziałów i jednostek w jedną bazę danych, wspierając procesy wewnętrzne oraz zapewniając kompleksową informację dla mieszkańców. Ponadto, nietypowa w samorządzie organizacja danych, gdzie każda informacja ma przypisanego odpowiedzialnego gospodarza, oraz zaangażowanie oddelegowanych pracowników merytorycznych w ramach projektu.

⭐ Człowiek Roku

🏆 Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa, został uhonorowany w Konkursie Smart City Awards w kategorii Człowiek Roku za inicjatywę stworzenia pierwszego w Polsce Centrum Operacji Bezpieczeństwa. Determinacja i efektywność Pana Prezydenta umożliwiły wdrożenie zaawansowanej technologii monitorowania i reagowania na zagrożenia cybernetyczne. Dzięki Jego staraniom Rzeszów staje się liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, będąc inspiracją dla innych miast.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej