Laureaci 2021 | Smart City Forum

Laureaci 2021

Laureaci konkursu Smart City Awards

Smart City do 30 tys. Mieszkańców – Miasto Duszniki-Zdrój

Duszniki-Zdrój wyróżnia nie tylko piękne położenie i właściwości uzdrowiskowe. To także przemyślane strategie inwestycyjne i konsekwencja we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań miejskich. To tu powstała pierwsza w Polsce miejska wypożyczalnia górskich rowerów elektrycznych Smart Bike od Orange oraz Smart Light, czyli inteligentny system zarządzania oświetleniem. W duchu ekologii i bycia Smart Duszniki-Zdrój edukują mieszkańców w zakresie proekologicznych zachowań realizując autorskie projekty ekologiczne takie jak Zielone Samorządy. A w tym momencie miasto przygotowuje się do kolejnej zielonej inwestycji – zakupu sześciu autobusów elektrycznych i wybudowania pod nie całej infrastruktury do ich ładowania.

Nagrodę odebrał Piotr Lewandowski, Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój. Statuetkę wręczył Maciej Bluj, Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum.

Smart City do 100 tys. Mieszkańców – Miasto Kołobrzeg

Nagroda została przyznana Miastu Kołobrzeg – za wdrażanie idei miasta Inteligentnego w ramach projektu „Kołobrzeg. Human, Part and Space”. W ramach projektu m.in.: opracowano Strategię Smart City Miasta Kołobrzeg; zbudowano System Informacji Przestrzennej Miasta Kołobrzeg wraz z modelem 3D, a w nim narzędzia do nowocześniej partycypacji społecznej; zorganizowano Hackaton i stworzono platformę Otwartych Danych, zainwentaryzowano reklamy znajdujące się w pobliżu dróg za pomocą nowoczesnego fotoskaningu 3D; przeprowadzono szkolenia i wizyty studyjne dla urzędników z wykorzystania narzędzi GIS i SIPu; opracowano podręcznik dobrych praktyk na podstawie doświadczeń projektowych.za nadawanie tonu polskiej produkcji chemii budowlanej, za proekologiczne innowacyjne rozwiązania na najwyższym światowym poziomie, za promocję wykonawców oraz postawę wspierającą i inspirującą do dalszego rozwoju wobec swoich partnerów.

Statuetkę na ręce Ewy Pełechata, Ewa Pełechata, Wiceprezydentka Miasta Kołobrzeg przekazał Błażej Janik, Dyrektor ds. kontraktów strategicznych w Limitless Technologies.

Smart City od 100 do 300 tys. Mieszkańców – Miasto Rzeszów

Nagroda przyznana za skuteczne realizowanie strategii w zakresie Smart City. Rzeszów wypracował swoją pozycję wśród pionierów i liderów inteligentnych oraz przyjaznych miast, skutecznie realizując nowoczesne projekty, a wśród nich m.in: wdrożenie innowacyjnego systemu monitoringu zajętości i nawigowania na wolne miejsca parkingowe. Skuteczna realizacja największego tego typu projektu w Polsce zapewniła bieżące monitorowanie zajętości każdego pojedynczego miejsca parkingowego w strefie objętej wdrożeniem oraz przy zastosowaniu nowoczesnej aplikacji mobilnej „E-Parking”, dała kierowcom możliwość wybrania, z aktualizowanej na bieżąco mapy, celu podróży i nawigowania do dostępnych tam aktualnie miejsc parkingowych. Narzędzie to skutecznie zmniejsza ruch samochodów związany z poszukiwaniem miejsc postoju, eliminując istotne źródło zanieczyszczeń, korków oraz oszczędzając czas mieszkańców. Aplikacja umożliwia wygodne wnoszenie opłat bez konieczności poszukiwania parkomatów. Dzięki funkcjonalności „zgłoszenia obywatelskie” jest szybkim kanałem kontaktu mieszkańców z Służbami Miejskim. kontrola przestrzegania prawa w zakresie ochrony powietrza – pomiar zanieczyszczeń powietrza z kominów z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Realizując to przedsięwzięcie Miasto Rzeszów pozyskało możliwość skutecznej kontroli w celu zapobiegania działaniom polegającym na spalaniu odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Użycie takiego sprzętu pozwala stać na straży bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców, które może zostać zagrożone w następstwie zanieczyszczenia powietrza, pozwala na wstępne rozeznanie potencjalnego wykroczenia. Jest narzędziem, które zapewnia przeprowadzenie kontroli większej ilości instalacji jednocześnie, bez niepotrzebnego niepokojenia użytkowników instalacji oraz zakłócania miru domowego. systemy gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. W celu realizacji wytycznych Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Rzeszowa, dotyczących rozwoju systemu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście, realizowane są przedsięwzięcia wspierające systemy gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych, czyli małą retencję. Efektem tych działań jest pozostawienie wód opadowych w ich naturalnej zlewni, co przyczynia się do utrzymania naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych, poprawy lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenia wykorzystywania wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. Retencjonowanie wód opadowych przez mieszkańców przyczynia się do ograniczenia zmian klimatu na terenie miasta Rzeszowa a także do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej. Rzeszowska sieć wodociągowa została podzielona na 64 sektory, w których rozlokowane będzie 121 punktów pomiarowych wyposażonych w aparaturę do pomiaru: przepływu i ciśnienia oraz przekazu telemetrycznego. Dodatkowo dla celów monitoringu powstanie łącznie 101 punktów pomiarowych obejmujących hydrofornie, sieć kanalizacyjną (monitorowanie wypełnienia ciągów magistralnych), punkty sprzedaży wody i odbioru ścieków z gmin ościennych. Wymienione punkty pomiarowe zostaną objęte systemem monitoringu nadzorowanym w trybie on-line. Hydrofornie i pompownie będą mieć możliwość sterowania zdalnego. Dodatkowo przewiduje się ciągły pomiar jakości wody na zbiornikach retencyjnych. System ma obniżyć straty wody w sieci na dwa sposoby; przez zmniejszenie ciśnienia w godzinach nocnych (minimalne nocne przepływy) oraz szybką informację o awaryjnym wycieku wody z sieci wodociągowej. system zarządzania energią OZE – zielona energia zapewnia samowystarczalność energetyczną MPWiK. Przy zwiększonej produkcji instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody energia elektryczna zużywana jest m.in. do zwiększenia wydajności pomp tłocznych w celu zmagazynowania energii w postaci słupa wody w zbiornikach retencyjnych – do wykorzystania w godzinach nocnych w celu zaopatrzenia Miasta w wodę. Na terenie Oczyszczalni Ścieków funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW oraz układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1,05 MW, których praca poprzez funkcjonujący System, z wykorzystaniem zbiorników biogazu jest optymalizowana, celem zminimalizowania poboru energii z zewnątrz w ciągu całej doby.Uzyskiwana w ten sposób energia zielona zapewnia samowystarczalność energetyczną MPWiK na poziomie 41%, pokrywa w 100% zapotrzebowania Oczyszczalni na energię cieplną i przekłada się na ograniczenie emisji CO2 o 1 470 ton rocznie.

Statuetkę odebrał Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa; wręczył ją Piotr Strzelec, Dyrektor Działu Sprzedaży, Pion Smart City, Asseco Data Systems.

Smart City powyżej 300 tys. Mieszkańców – Miasto Gdańsk

Gdańsk to lider w Polsce w zakresie autonomizacji transportu publicznego. Dwukrotnie przeprowadził pilotaże pojazdów autonomicznych. W pierwszym projekcie na wyłączonym pasie drogi publicznej, w drugim na zamkniętym terenie z niezorganizowanym ruchem pieszym i samochodowym, zapewniając transport ostatniej mili na nieoczywistej przestrzeni, wspierając osoby z ograniczeniami ruchowymi i osoby starsze. Ponadto miasto upowszechnia wiedzę nt. prawnych i organizacyjnych aspektów autonomicznej mobilności i działa na rzecz przyspieszenia autonomizacji transportu. W planach jest pilotaż zautomatyzowanych dostaw towarów oraz badanie potencjału miejskiej mobilności powietrznej. Trwają prace nad wznowieniem systemu rowerów publicznych wspomaganych elektrycznie.

Nagrodę z rąk Wojciecha Palczyńskiego, Dyrektora Zarządzającego Trapeze Poland przyjęła Magdalena Szymańska, Koordynatorka ds. elektromobilności, mobilności autonomicznej i UTO, Urząd Miejski w Gdańsku.

Smart City Solution – T-Mobile Polska, Analiza ruchu Big Data w służbie samorządów

We współczesnym świecie wykorzystywanie danych w procesach decyzyjnych ma kluczowe znaczenie. T-Mobile łączy nowoczesną technologię z komercyjnym wykorzystaniem danych, dając samorządom możliwość podejmowania decyzji urbanizacyjnych w oparciu o realne dane operatora. Z takiej możliwości skorzystało Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, które wspólnie z T-Mobile przeprowadziło analizę ruchu turystycznego, tranzytowego oraz mieszkańców, dzięki czemu poznano faktyczne zróżnicowanie przestrzenne rozkładu oraz przepływów ludności. Pozyskane informacje uzupełniły dane meldunkowe pochodzące z GUS.

Statuetkę odebrała Magdalena Grzebieniak, Top Account Manager, T-Mobile Polska; wręczył ją Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu.

Smart City Solution – Emitel, System zdalnego odczytywania wodomierzy dla MPWiK Wrocław

Nagroda została przyznana za jeden z największych miejskich projektów Internetu Rzeczy w Polsce, realizowany przez Emitel we Wrocławiu, który zasięgiem obejmie całe miasto. Dzięki niemu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskuje dane dotyczące zużycia wody bez konieczności wysyłania w teren pracowników i angażowania klientów. Pozwala to efektywnie zarządzać przepływem wody, co przekłada się na realne oszczędności. Statuetkę z rąk Krzysztofa Matyjaszczyka, Prezydenta Częstochowy odebrał Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu, Emitel S.A.

Smart City Solution – Huby Mobilności

“Huby Mobilności” to nowatorski koncept, który wpisuje w przestrzeń miast i przybliża ich mieszkańcom nową formę przemieszczania się – transport współdzielony będący efektywną i ekologiczną formą mobilności indywidualnej. „Huby Mobilności” to rozproszone po całym mieście specjalne parkingi, które w jednym miejscu gromadzą różne usługi współdzielonej mobilności – np. rower miejski, hulajnogi elektryczne, auta car sharing – oferując tym samym alternatywę dla posiadania i używania własnego samochodu w mieście.

Nagrodę na ręce Adama Jędrzejewskiego, Prezesa Zarządu, Huby Mobilności przekazał Przemysław Wojtkiewicz. Country Lead BD&SAM PL, Citrix.

Dostawca rozwiązań Smart City – Orange Polska

Orange Polska to znacznie więcej niż telefony komórkowe i internet, z którymi tradycyjnie kojarzymy tę firmę. Już blisko 100 miejscowości razem z Orange zmienia się w prawdziwe smart city. Systemy do zarządzania wodą i ciepłem, inteligentne oświetlenie, rowery miejskie, ładowarki do elektryków, kosze, które same dają znać, gdy się zapełniają – to tylko kilka przykładów ekosystemu smart city od Orange. Rozwiązania te przekładają się na znaczne oszczędności w budżetach miejskich, komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz nieocenione korzyści dla środowiska naturalnego. W ten sposób Orange wspiera samorządy na każdym etapie drogi w kierunku smart, by wspólnie tworzyć miasta, w których po prostu żyje się lepiej.

Sergiusz Kmiecik, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia wręczył nagrodę, którą odebrała Małgorzata Ciechomska, Dyrektorka Smart City i IoT w Orange Polska.

Dostawca rozwiązań Smart City – InPost

Grupa InPost od lat podejmuje kluczowe działania w wielu ważnych obszarach społeczno-środowiskowych. Od roku z sukcesami realizuje Program InPost Green City, do którego przystąpiło już 35 miast. Dzięki tej współpracy wspieramy, inicjujemy i realizujemy konkretne działania ekologiczne oraz rozwijamy nowoczesną logistykę miejską w oparciu o ekologiczne Paczkomaty oraz elektryczne samochody kurierskie. Korzystanie z Paczkomatów przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz do ograniczenia hałasu związanego z transportem. Kurier, który dostarcza wiele paczek do jednego miejsca, generuje znacznie niższy ślad węglowy na paczkę niż ten, który wykonuje wiele pojedynczych dostaw do domu klienta. Opracowany przez InPost kalkulator śladu węglowego pokazuje, że gdyby tradycyjne dostawy do domu zastąpić dostawami do Paczkomatu, emisja CO2 mogłaby zostać zmniejszona nawet o 75%. Ślad węglowy związany z dostawami do Paczkomatów jest jeszcze niższy, jeśli paczka jest odbierana w drodze do pracy/szkoły lub podczas zakupów. Ze względu na dużą dostępność Paczkomatów, promujemy docieranie do nich pieszo lub rowerem. Dzięki temu nasze rozwiązania proponowane w ramach Programu InPost Green City wspierają samorządy lokalne w dążeniu do idei 15-minutowych miast, tak aby mieszkaniec mógł na piechotę dotrzeć do najpotrzebniejszych miejsc w swoim mieście. Zainstalowaliśmy już ponad 300 czujników powietrza na Paczkomatach, rozstawiliśmy pierwsze Paczkomaty z rozchodnikiem, przystąpiliśmy do Zielonego Funduszu Warszawy w ramach którego realizujemy budowę parku kieszonkowego oraz nasadzenia roślinności. Obsadzamy bluszczem tylne ściany naszych Paczkomatów, wspieramy rozwój Stref Czystego Powietrza i prowadzimy wiele innych działań, które wspierają środowisko. Wierzymy, że nasze działania oraz strategia ESG, ukazują nas jako firmę dostarczającą rozwiązania z zakresu Smart City oraz dbającą o ekologię.

Statuetkę odebrała Marta Zalewska, Dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City. Wyróżnienie wręczyła Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy.

Człowiek Roku – Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa

Wyróżnienie zostało przyznane za udowodnienie, że można zostać być autentycznym promotorem idei miasta inteligentnego, a następnie zostać bezpartyjnym prezydentem miasta wojewódzkiego z odważnym, innowacyjnym, progresywnym i porywającym świeżością programem wyborczym. A jeszcze później udowodnić, że ten program można wprowadzać w życie, będąc prawdziwym liderem swojego miasta. To wszystko zrobił Konrad Fijołek. Wyróżnienie przekazał Tomasz Książek, Prezes Zarządu, Signify.

Nagroda Specjalna – Miasto Przemyśl

Trwająca w Ukrainie wojna powoduje, że tysiące ludzi szukają schronienia w Polsce. Jednym z najważniejszych miejsc i przystanków, gdzie szukają pomocy po przekroczeniu granicy jest Przemyśl. W ciągu ostatnich miesięcy przez Przemyśl przejechało około miliona uchodźców z Ukrainy. Większość z nich wyruszyła w dalszą drogę do innych miast w Polsce i za granicą, niewielka część jednak pozostała w Przemyślu. Zaangażowanie Przemyśla, jego władz i mieszkańców była szlachetna, wymaga wyróżnienia i stawiania za wzór w tych trudnych czasach.

Nagrodę odebrał Wojciech Bakun, Prezydent Przemyśla. Wręczył ją Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia i Honorowy Przewodniczący Rady Programowej Smart City.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej