Festiwal miast | Smart City Forum

Festiwal miast

Czy Twoje miasto jest SMART?


Festiwal Miast to sesja pitchy na głównej scenie Forum oraz wirtualnych stoisk miast w strefie Expo na SCF
Sesja pitchy została zainspirowana branżą startupową. Ten format to krótkie filmy lub video-prezentacje od 3 do 5min., które prezentują w pigułce smart rozwiązania w Twoim mieście. Klipy będą emitowane podczas konferencji pierwszego i drugiego dnia na specjalnej sesji.

Pokaż nam smart rozwiązania w Twoim mieście!


Zgłoszenia przesyłamy formą mailową na adres: festiwalmiast@smartcityforum.pl →

Klip/Video-prezentacje można nadsyłać do 5 maja.

Informacje techniczne

Filmy:
Format plików*:
– mp4 (ok 15-20 mbps wystarczy),
– mov (kodek HAP, Photojpeg)
Rozdzielczość – najlepiej 1920×1080, 1280×720
Czas nagrania 3-5 min.
*) Nagranie może być przygotowane na Zoom lub innej platformie do meetingowej, może to być
gotowy film reklamowy promujący miasto, nagrane wystąpienie Prezydenta lub speech osoby
odpowiedzialnej za wdrożenia smart city w Państwa mieście.

EXPO:
Logotyp miasta
Odpowiedni link www do strony miasta
Materiały dodatkowe do publikacji w Expo

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń

Kontakt


Martyna Białoszewska

Junior Project Manager
Flagship Events Department

tel: +48 578 000 829
e-mail: festiwalmiast@smartcityforum.pl

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej