Gospodarzami bloku tematycznego I – Inteligentne zarządzanie zasobami infrastruktury, były firmy W.P.I.P, APA Group oraz ASSECO. Tę część otworzyły dwie prezentacje wprowadzające: Pawła Sokołowskiego, Dyrektora Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems S.A. oraz Artura Pollaka, Prezesa Zarządu APA Group.

Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w Asseco Data Systems S.A. skupił się na inteligentnym zarządzaniu zasobami infrastruktury. Opowiedział czym jest nowoczesny węzeł przesiadkowy powołując się na kryteria ich oceny zdefiniowane przez prof. Orłowskiego. Obecnie dworce i węzły przesiadkowe są idealnymi miejscami dna sprawdzenie, jak inteligentne jest miasto. Łączą w sobie inteligentne budownictwo, systemy bezpieczeństwa, elementy ITS, centrum zarządzania lokalnego, organizatorów transportu i ludzi. Asseco Data Systems realizuje projekt przesiadkowego Dworca Lokalnego w Rzeszowie, na który będą się składały: nowoczesny budynek z panelami fotowoltaicznymi, BMS i systemami zarządzania energią, wiaty peronów z daszkami fotowoltaicznymi i kolorowymi tablicami informacji pasażerskiej, punkty obsługi klientów, biletomaty, infokioski, punkty bezpłatnego wi-fi, monitoring CCTV z analizą obrazu i ANPR, system kontroli przepływu pojazdów z automatycznym modułem czasu zatrzymania pojazdów i naliczania opłat dla przewoźników, parking Kiss&Ride. Paweł Sokołowski w swojej prezentacji przedstawił również Moduł Smart Grid w platformie Metropolis, który pozwala na pracę w chmurze i zarządzanie energią wyprodukowaną w OZE w budynkach publicznych. Rozwiązanie może być stosowane również do ogrzewania, wentylacji, ładowania samochodów elektrycznych.

Prezes Artur Pollak z APA Group opowiedział o „Systemowym pomiarze pulsu miasta”. Przyznał, że po rozmowach kuluarowych na poprzedniej edycji Smart City Forum uznali, że warto mieć w ofercie narzędzia do systemowego i systematycznego badania pomiaru zużycia energii. W dzisiejszych czasach samo społeczeństwo mierzy bardzo dużo procesów, aby wiedzieć jak je polepszyć i moc się zmierzyć ze znajomymi. Powstało więc pytanie: dlaczego miasta mają nie mierzyć i współzawodniczyć między sobą? Wszyscy w końcu stykają się z przymusem opłaty za zużyte media, ale jak mają sprawdzić czy faktury są dobrze wyliczone? Wciąż jesteśmy w sferze analogowej pomiarów, a z uzyskanych informacji nic nie płynie, więc nie można zoptymalizować procesów. APA Grup stworzyło System Pomiaru Pulsu Miasta – platformę, do której podłączone są budynki. W ramach systemu badany jest ich profil energetyczny i wykonywana jest analiza online. Wszystko jest zarządzane z jednego centrum.

Po prezentacjach gospodarzy Monika Mizielińska-Chmielewska, Ekspert rynku nowych technologii, Media Trend, rozpoczęła panel dyskusyjny, w trakcie którego omówiono następujące kwestie: inteligentne budynki w polskich miastach, zintegrowany system zarządzania budynkami, produkcja „zielonej” energii elektrycznej dla cyfrowej infrastruktury miejskiej, modernizacja oświetlenia w miastach, przyszłość inteligentnych parkingów miejskich. W panelu udział wzięli: Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha, Marek Duda, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, CEZ ESCO Polska, Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P, Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group, Paweł Czajkowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems S.A., Łukasz Dziągwa, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Otwierając panel dyskusyjny, Monika Mizielińska-Chmielewska stwierdziła, że aktualnie weszliśmy w poziom Smart City 3.0 i przeszliśmy do fazy, kiedy to mieszkańcy decydują o tym co będzie się działo w ich otoczeniu. Problemem jest też zintegrowanie ogromnej liczby technologii, aby była ona potrzebna i funkcjonalna. Poprosiła prelegentów, aby opowiedzieli słuchaczom obecnym na sali, jakie projekty Smart City aktualnie realizują i jakie mają pomysły na przyszłość.

Rafał Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha, poinformował, że w mieście wprowadzany jest program zarządzania oświetleniem miejskim w ramach m.in. programu SOWA. Wymieniono 85 proc. punktów oświetleniowych (ok. 7 tys.) na LED oraz infrastrukturę technologiczną umożliwiającą stosowanie nowych technologii (słupy, kable, szafy rozdzielcze). Nowe punkty oświetleniowe są monitorowane. Określane jest jednostkowe zużycie energii oraz dostęp pod kątem technicznym. Aktualnie instalowanych jest 100 punktów oświetlenia nadążnego, a także kończone są prace nad doświetlaniem kurtynami świetlnymi przejść dla pieszych. Miasto prognozuje, że dzięki modernizacji spadnie zużycie energii (o ok. 2600 MWh, czyli o 40 proc.) i emisja CO2. Już zaobserwowano natomiast zmniejszenie liczby zagrożeń o charakterze niebezpiecznym. Prezydent Szełemej zauważył, że pojęcie Smart City cały czas ewoluuje, a kryje się pod nim zachowanie równowagi, które jest niezbędne do zyskania aprobaty mieszkańców (gdyż muszą być gotowi do przyjęcia nowych rozwiązań). Na koniec swojej wypowiedzi podkreślił, że może i Wałbrzych nie ma jeszcze rowerów miejskich, ale posiada najczystsze powietrze z miast 100 tys.

Marek Duda, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, CEZ ESCO Polska, poinformował obecnych na sali, że jego firma odbyła wiele spotkań z przedstawicielami samorządów i miast, aby pokazać ścieżkę dojścia do Smart City. Przypomniał, że technologia ma być dla ludzi, gdyż inteligentne miasto ma poprawiać komfort życia. CEZ ESCO Polska pokazuje swoim partnerom wiele scenariuszy, jak stworzyć miasto inteligentne, w którym chcą żyć mieszkańcy. W całym procesie ważny jest długofalowy plan. Do tej pory większość miast rozwijała się dzięki funduszom unijnym. Projekty były realizowane szybko, bez przemyślenia, więc ze sobą nie współpracują. Miasta zastanawiają się co z tym zrobić, gdyż nie daje to ścieżki rozwoju. Działając poprawnie, wizję i plan wdrażać po kolei, ponieważ w mieście nie od razu da się zrobić rewolucję. Ważne jest stosowanie otwartych systemów, które będzie można następnie rozwijać. Wg Marka Dudy projekty powinno finansować się z oszczędności, jakie wynikną z ich wdrożenia. Istotne jest skorzystanie z PPPP, a także zapraszanie do dialogu firm przez miasta.

Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P, pochwalił się, że dotychczasowy projekt Smart Building Center pod Poznaniem, o którym była mowa również na poprzedniej edycji Smart City Forum, jest rozwijany pod kątem kolejnego certyfikatu. Wg jego osoby budynki powinny być zidentyfikowane z potrzebami jego użytkowników. W kontekście idei inteligentnego miasta w Polsce wspomniał, że wiele rozpoczętych projektów wymaga dokończenia. Aby to zrobić trzeba pytać mieszkańców czego im brakuje, co jest im potrzebne. Ważny jest dialog społeczny, którego sposób prowadzenia należy dokładnie przemyśleć. Samorząd powinien przekonać ludzi do tego, aby byli „Smart”.

Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group, powiedział, że przedsiębiorstwo, które reprezentuje chce się opiekować mieszkańcami miasta. Myślą co i jak zrobić, aby żyło się im lepiej, w końcu technologia ma być w służbie człowieka. APA Group zbudowało pierwsze w Polsce inteligentne osiedle. Na Śląsku powstał też budynek referencyjny m.in. z rekuperacją, fotowoltaiką. Od roku prowadzą także ciekawy projekt, do którego zaproszono firmy partnerskie, w ceku zanegowania sensu termomodernizacji, jaka do tej pory była prowadzona (obkładanie budynków styropianem). W związku z tym w jednej ze szkół w Warszawie opomiarowano trzy klasy: klasyczną ze starymi oknami, tradycyjnym oświetleniem i ogrzewaniem, a także nowoczesne z badaniem przepływu CO2, rekuperacją, efektywnym energetycznie oświetleniem. Wyniki z doświadczenia mają pokazać jak zaoszczędzić, jak poprawić jakość kształcenia dzięki technologii, jak zachęcić dzieci do chodzenia do szkoły. Prezes Pollak apelował do zgromadzonych, aby w swojej pracy wykorzystywali audytorów i dbali o godziwe wynagrodzenie adekwatne do nakładu pracy.

Łukasz Dziągwa, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, podkreślił, że Rzeszów cały czas rośnie i zdobywa nowych mieszkańców. Chce inwestować i rozwijać projekty, które wybiorą sami mieszkańcy. Miasto rozmawia ze swoimi obywatelami w celu zdiagnozowania problemów i zapobiegania im. W 2015 r. oddano zintegrowany system zarządzania transportem w mieście. Aktualnie wymieniane są wiaty przystankowe na takie, które chłodzą latem a grzeją zimą. Pomysł ten się sprawdził. Jak się okazuje nie był on też wcale taki drogi, ponieważ jest wspierany panelami fotowoltaicznymi na dachach wiat i oświetleniem LED. W Rzeszowie na słupach instalowane są kamery, aby stworzyć strefy bezpieczeństwa. Mieszkańcy czują się dowartościowani pod kątem transportu – miasto dba o jakość powietrza i wygodę podroży (w tym osób starszych i niepełnosprawnych). Z roku na rok notowany jest wzrost przejazdów komunikacją miejską, a co się z tym wiąże – wzrost sprzedaży biletów.

Paweł Czajkowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems S.A. stwierdził, że rola Asseco widoczna jest w dwóch wymiarach. Pierwszy to bycie integratorem, a drugi – software housem, czyli przedsiębiorstwem zajmującym się tworzeniem oprogramowania. Potrafią pisać systemy, które są w stanie przetworzyć bardzo dużą liczbę informacji. Starają się być dla miast partnerem, który pokaże możliwości, jakie daje sprzężenie rozwiązań technologicznych. Czajkowski podkreślił również istotę prowadzenia projektów Smart City w krokach, a dokładnie przewidzenia kolejnych krojów w całej koncepcji miasta. Firma kontynuuje prace nad platformą software, która będzie w stanie skupić dane z systemów Smart i od obywateli. Pozyskane informacje mają być zebrane, zagregowane i przetworzone w wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem miastem.

Tekst przygotowała redakcja „Inteligentne Miasta i Regiony” (www.inteligentnemiastairegiony.pl).