Program | Smart City Forum

Program

Agenda VII edycji Smart City Forum

Dzień I – 13 marca 2018 r.

 

09:00 – 09:15 Uroczyste otwarcie Forum

09:15 – 10:00 Wystąpienie Gościa Honorowego – Firechat

10:00 – 11:30 BLOK TEMATYCZNY I

DEBATA PREZYDENCKA — Podsumowanie i plany na przyszłość

 • Filary strategii Smart City w danym mieście
 • Korzyści wynikających z wykorzystywania koncepcji Smart City w działaniach miast
 • Ewolucja istniejących ośrodków miejskich w kierunku Smart City
 • Koncepcja miasta ekologicznego

11:30 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:45 BLOK TEMATYCZNY II

Strategie miast inteligentnych

12:15 – 12:30 Keynote Speech

Koncepcja inteligentnych miast w dobie globalizacji i dynamicznej urbanizacji

12:30 – 13:45 Debata

 • Długofalowe plany rozwoju miast vs. rozwój w najbliższych latach
 • Wizja Smart City w przyszłości — czego możemy się spodziewać i jak do tego dążyć?
 • Miasto jako platforma (usług, komunikacji, danych, współdzielenia)
  • Mobilność (sharing economy) – społeczna współpraca i lepsze wykorzystanie zasobów
 • Partycypacja społeczna w budowaniu strategii miasta
 • Wykorzystanie badań i integracja danych w budowie strategii miasta
 • Technologia 5G

13:45 – 15:00 BLOK TEMATYCZNY III

Innowacyjne rozwiązania usprawniające komunikację

 • Innowacyjne narzędzia do komunikacji z mieszkańcami
  • Komunikacja online, e-urząd – narzędzia sprawnej administracji
 • W jaki sposób podnieść jakość życia mieszkańców bazując na innowacyjnych technologiach
 • Marketing miast
 • Jak skutecznie budować komunikat — analiza danych, agregacja treści i narzędzia reklamowe
 • Wymiana danych pomiędzy miastem i mieszkańcami (transparentność i wykorzystanie udostępnianych przez miasto danych do budowania własnych biznesów)

15:00 – 16:00 LUNCH

Dzień II – 14 marca 2018 r.

 

09:15 – 10:50 SESJA ROUND TABLES

To innowacyjna formuła konferencji. W odróżnieniu od klasycznej organizacji umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy dotyczący rozwoju inteligentnych miast. To idea, która wprowadza dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami.
Blok podzielony jest na dwie 45 min rundy. Uczestnicy wybierają w każdej rundzie jeden ze stołów tematycznych. Po upływie czasu następuje wymiana uczestników.

9:15 – 10:00 RUNDA I

10:00 – 10:05 Wymiana uczestników przy stołach

10:05 – 10:50 RUNDA II

Tematy do dyskusji:

 • STÓŁ 1. Optymalizacja oświetlenia miast inteligentnych
  • AMS
 • STÓŁ 2. Carsharing – aktualne doświadczenia i wnioski
 • STÓŁ 3. Integracji osiedli mieszkaniowych (w tym ich mieszkańców) z lokalną przestrzenią, infrastrukturą i usługami
  • Skanska
 • STÓŁ 4. Temat w trakcie ustalania
 • STÓŁ 5. Temat w trakcie ustalania

10:50 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 BLOK TEMATYCZNY IV

Inteligentna infrastruktura – mobilność w mieście przyszłości

 • Infrastruktura oświetleniowa inteligentnych miast
 • Systemy sterowania i zarządzania miastem
  • Inteligentne systemy nadzoru oraz sterowania ruchem drogowym
 • Innowacje w transporcie miejskim
  • Transport publiczny zarządzany w „chmurze”
 • Plany miast związane z wdrożeniami pojazdów elektrycznych
 • Elektromobilność i pojazdy autonomiczne
  • Infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych na terenie osiedli mieszkaniowych
 • Integracja systemów sharingowych z transportem publicznym
 • Czy obecne uregulowania prawne nie są przeszkodą w rozwoju mobilności w miastach
 • Zarządzanie miejscami parkingowymi w mieście inteligentnym

13:00 – 14:15 BLOK TEMATYCZNY V

Cashless – transakcje bezgotówkowe w inteligentnym mieście

 • Systemy płatności mobilnych — szybko i bezpiecznie
 • System płatności online dla sektora publicznego
 • Innowacyjne płatności w transporcie miejskim

14:15-15:15 BLOK TEMATYCZNY VI

Strategia jakości powietrza

 • Problem smogu
 • Efektywne gromadzenie danych dotyczących jakości powietrza w mieście
 • Edukacja energetyczna
 • Klastry energii
 • Koncepcja autonomicznie energetycznego miasta
  • Jak zasilać inteligentne miasto?

15:15 – 16:15 LUNCH

Aktualizacja: 02.01.2018

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco