Program VI edycji Smart City Forum

 

Dzień I – 20 września

 

09:00 – 09:15 Uroczyste otwarcie Forum

Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia

09:15 – 09:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

Renato de Castro, Smart City Expert

09:45 – 11:30 BLOK TEMATYCZNY I

Inteligentne zarządzanie zasobami infrastruktury
GOSPODARZE BLOKU: W.P.I.P., APA Group, ASSECO

09:45 – 10:00 Prezentacja

Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems S.A.

10:00 – 10:15 Prezentacja

Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group

10:00 – 11:30 Debata

 • Inteligentne budynki w polskich miastach
 • Zintegrowane systemy zarządzania budynkami
 • Produkcja „zielonej” energii elektrycznej dla cyfrowej infrastruktury miejskiej
 • Modernizacja oświetlenia w miastach
 • Przyszłość inteligentnych parkingów miejskich

Moderator:
Monika Mizielińska-Chmielewska, Ekspert rynku nowych technologii, Media Trend

Prelegenci:
Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha
Marek Duda, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, CEZ ESCO Polska
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P
Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group
Paweł Czajkowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems S.A.
Łukasz Dziągwa, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie
Przedstawiciel Miasta Rzeszowa*

11:30 – 11:50 PRZERWA NETWORKINGOWA

11:50-13:15 BLOK TEMATYCZNY II

Sharing Economy – współdzielenie zasobów infrastruktury miejskiej
GOSPODARZE BLOKU: UBER, Miasto Poznań

11:50 – 12:05 Prezentacja

Dominik Weder, Specjalista ds. systemów ITS., Sprint S.A.

12:05 – 12:20 Prezentacja

Zintegrowana Platforma Zarządzania Majatkiem Komunalnym
Paweł Szmajda, Product Manager Platformy Comarch ERGO

12:20 – 13:15 Debata

 • Car sharing oraz ride sharing jako współdzielona mobilność
 • Efektywna polityka parkingowa a przyszłość inteligentnych parkingów miejskich
 • Akomodacja przestrzeni miejskiej jako umiejętność dostosowania istniejącego układu do panujących warunków
 • Efektywne praktyki współdzielenie zasobów infrastruktury miejskiej w Polsce i Europie
 • Rower miejski – rozwiązania, przykłady w miastach

Moderator:
Monika Mizielińska-Chmielewska, Ekspert rynku nowych technologii, Media Trend

Prelegenci:
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza
Kacper Winiarczyk, General Manager, UBER
Robert Chmielewski, Co-Founder, ShareSpace.pl
Piotr Kowalczyk, CEO, SPARKING
Witold Müllauer, Dyrektor ds. Rozwoju, City Parking Group
Paweł Szmajda, Product Manager Platformy Comarch ERGO

13:15-14:30 BLOK TEMATYCZNY III

Wygodne i bezpieczne płatności za usługi miejskie
GOSPODARZE BLOKU: Visa, BLUE MEDIA, Miasto Wrocław

13:15-13:40 Speed presentations

Inteligentne miasta, inteligentne płatności
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
Krzysztof Ambroziak, Business Development Manager, Blue Media
Maciej Mironiuk, Senior Manager, Acceptance Development, Visa

13:40-14:30 Panel dyskusyjny

 • Inteligentne rozwiązania do płatności za komunikację miejską i parkowanie, w tym Internet Rzeczy
 • Platformy on-line oraz rozwiązania samoobsługowe do płatności za usługi urzędowe
 • Bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych za usługi miejskie
 • Optymalizacja opłat za usługi miejskie sprzyjająca rozwojowi mobilności mieszkańców

Moderator:
Robert Łaniewski, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Prelegenci:
Maciej Bluj, Wiceprezydent M. Wrocławia
Joanna Smolska, Zastępca Dyrektora, Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, Urząd M. St. Warszawy
Krzysztof Ambroziak, Business Development Manager, Blue Media S.A
Maciej Mironiuk, Senior Manager, Acceptance Development, Visa
Bartosz Mazur, Doradca Prezydenta Miasta ds. Transportu Zintegrowanego, Urząd M. Rybnika
Jakub Grzechnik, Dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej, PKO BP SA
Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, MCX PRO

14:30 – 16:00 BLOK TEMATYCZNY IV

Bezpieczeństwo publiczne – założenia i perspektywy
GOSPODARZE BLOKU: QUMAK, IBM, Miasto Wałbrzych, Miasto Bydgoszcz, Miasto Płock

14:30 – 14:45 Prezentacja

Skuteczne powiadamianie w sytuacjach kryzysowych
Piotr Żochowski, Business Development Manager, T-Mobile

14:45 – 15:00 Prezentacja

Bezpieczne miasto, a wykorzystanie kamer sieciowych
Karol Dominiczak, Key Account Manager, Axis Communications, Poland
Jakub Kozak, Sales Manager, Poland, Ukraine and Baltics, Axis Communications, Poland

15:00 – 16:00 Panel dyskusyjny

 • Zintegrowane systemy monitoringu oraz automatyzacja i analiza pochodzących z nich danych
 • Inteligentne systemy monitoringu (istotne podniesienie bezpieczeństwa w miastach oraz redukcja kosztów)
 • Wsparcie zespołów zarządzania kryzysowego w oparciu o rozwój big data i potencjał operatorów komórkowych
 • Kierunki integracji wybranych narzędzi wspierających zespoły zarządzania kryzysowego

Moderator:
Bartosz Dominiak, Ekspert rynku – Bloger, Smart City Blog

Prelegenci:
Adam Dudziak, Dyrektor Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy
Monika Hałupczak, Doradca Prezydenta, Urząd miasta Płocka
Ryszard Błażnik, Doradca Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. bezpieczeństwa miasta, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego
Piotr Żochowski, Business Development Manager, T-Mobile Polska
Tomasz Turczynowicz, Prezes Zarządu, Star ITS,
Andrzej Kruczyński, Wiceprezes, Ekspert ds. bezpieczeństwa, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Bartłomiej Michałowski, Dyrektor Segmentu Instytucji Publicznych, Orange Polska

16:00 – 17:00 LUNCH

Dzień II – 21 września

 

09:00 – 11:00 BLOK TEMATYCZNY V

5G – zastosowanie z perspektywy miast
GOSPODARZE BLOKU:
ORANGE, lesss Sp. z o.o., Miasto Wrocław

9:00 – 9:15 Prezentacja wprowadzająca

Smart Cities a wdrożenie 5G
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska

9:15 – 9:30 Prezentacja

Bringing 5G into Reality
Jakub Borkowski, Senior Business Expansion Manager, Huawei Technologies Co., Ltd.

9:30 – 9:45 Prezentacja

Energooszczędny System Oświetlania Zarządzany Inteligentnym Monitoringiem
Piotr Ostanek, Biznes Partner, CEO lesss

9:45 – 11:00  Panel dyskusyjny

 • Jakie są plany działania dotyczące technologii 5G
 • Jakie korzyści przyniesie sieć 5G w miastach?
 • Jak będzie wyglądało funkcjonowanie nowej sieci i czym jest „network slicing”?
 • Jakie korzyści może wnieść IoT do budowy sieci w projektach Smart City?

Moderator:
Marcin Piasecki, Redaktor, Rzeczpospolita

Prelegenci:
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju, UM Lublina
Piotr Ostanek, Biznes Partner, Prezes Zarządu lesss
Piotr Jaworski, Dyrektor Wykonawczy ds. Sieci i Technologii, Orange Polska
Krzysztof Dyl, Zastępca Prezesa, Urząd Komunikacji Elektronicznej

11:00 – 11:30 PRZERWA NETWORKINGOWA

11:30 – 13:15 BLOK TEMATYCZNY VI

Elektromobilność – szanse i wyzwania
GOSPODARZE BLOKU:
PGNiG Obrót Detaliczny, ATENDE, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław

 • Nić porozumienia pomiędzy producentami pojazdów elektrycznych a przedstawicielami władz państwowych
 • Plany miast związane z wdrożeniami pojazdów elektrycznych
 • Niskoemisyjne pojazdy wyposażone w urządzenia telemetryczne i lokalizacyjne
 • Inteligentne systemy nadzoru oraz sterowania ruchem drogowym
 • Elektromobilność a system energetyczny – wspólne podejście do zrównoważonego rozwoju
 • Innowacyjne rozwiązania wodorowe w komunikacji publicznej a gazomobilność
 • Niskoemisyjny transport komunalny w strategii polskich miast

Moderator:
dr Krzysztof Buczkowski, Ekonomista, Socjolog, multimodalny.pl

Prelegenci:
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
Piotr Ostrowski, Specjalista ds. elektromobilności , Atende S.A.
Katarzyna Gruszka, Naczelnik Wydziału Strategii, Urząd Miasta Gdyni
Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
Michał Zimmer, Kierownik Sektora Elektroniki, Polski Komitet Normalizacyjny
Ivan Potier, Economic Counsellor, French Embassy in Poland , Ambasada Republiki Francuskiej

13:15-15:00 BLOK TEMATYCZNY VII

Inteligentna sieć energetyczna (Klastry energii)
GOSPODARZE BLOKU: ATENDE, KONSORCJUM SMART POWER GRIDS POLSKA, Miasto Brzeziny

13:15 – 13:35 Prezentacja wprowadzająca

Andrzej Słodczyk, Dyrektor Działu Rozwoju ds. Energetyki, Atende S.A.
Marek Wąsowski, Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Politechnika Wrocławska
Marek Sikora, Doradca Burmistrza, Miasto Brzeziny

13:35 – 15:00 Panel dyskusyjny

 • Modele biznesowe „nowego” smart grids – korzyści finansowe i niefinansowe
 • Infrastruktura techniczna „nowego” smart grids – źródła, odbiory, magazyny, sieci i systemy
 • Dlaczego „stare” smart grids jest uważane za nieopłacalne?
 • Jak inkubować klastry energetyczne w Polsce ?
 • Przykłady inicjatyw

Moderator:
Marek Wąsowski, Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Politechnika Wrocławska

Prelegenci:
Krzysztof Kochanowski, Prezes, Polska Izba Magazynowania Energii
Marek Kolasiński, Prezes, Centrum Rozwoju Komunalnego
Andrzej Słodczyk, Dyrektor Działu Rozwoju ds. Energetyki, Atende S.A.
Aleksandra Mirowicz, EU Climate Policy Adviser to Member States
Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Marek Sikora, Doradca Burmistrza, Miasto Brzeziny

15:00 LUNCH

 

Aktualizacja Agendy: 21.09.2017