Ramy Programowe

Dzień 1

 

08:30 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 09:15 Uroczyste otwarcie konferencji

Mariusz Gaca, Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum,
Wiceprezes Zarządu, Orange Polska


09:15 – 09:30 Wystąpienie Gości Honorowych
Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezydent m.st Warszawy*
Przedstawiciel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)


09:30 – 10:15 Debata Prezydentów
Inteligentne miasto = zrównoważone miasto

Gospodarz bloku: Miasto Lublin

 • Zaspakajanie potrzeb mieszkańców, rozwiązywanie problemów społecznych, przycią-ganie inwestorów
 • Budowanie „kapitału” miasta i regionu – podejście lokalne i samorządowe
 • Spójna strategia rozwoju
 • Efektywne zarządzanie miastem
  • integracja struktur miejskich
  • sprzężona komunikacja
  • zintegrowane usługi – uwzględnienie potrzeb różnych interesariuszy
  • centra usług wspólnych
 • Efektywne gospodarowanie zasobami m.in. efektywność energetyczna, zarządzanie zasobami wodnymi
 • Efektywne wykorzystanie technologii m.in. rozwiązania chmurowe, Big Data, Internet rzeczy, zintegrowane usługi elektroniczne, interoperacyjność, efektywnie współpracu-jące ze sobą systemy

Moderator:
Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Związku Miast Polskich*

Prelegenci:
Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy
Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa*
Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy
Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi*
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina


10:15 – 12:00 Blok tematyczny:
SMART CITIZEN – obywatel spójnym ogniwem inteligentnego miasta

Gospodarze bloku: Miasto Warszawa

10:15 Prezentacja wprowadzająca
Miasto Warszawa

10:30 Prezentacja wprowadzająca
Jarosław Czerniawski, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Huawei Enterprise
“Centralna rola infrastruktury teleinformatycznej w Smart City”

10:45 Panel dyskusyjny

 • Angażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji
 • Inteligentne metody komunikacji z mieszkańcami ICT
 • Relacja Mieszkaniec-Urząd
 • E-administracja – szeroki dostęp obywateli do elektronicznych usług administracji

Moderator:
Bartosz Dominiak, Ekspert rynku, Bloger Warsaw Smart City*

Prelegenci:
Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Norbert Biedrzycki, CEO, Atos Polska, VP CEE System Integration
Mariusz Chochołek, Prezes Zarządu, Integrated Solutions
Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia*
Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa
Paweł Prokop, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sektora Publicznego, Comarch S.A.
Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy


12:00 – 12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 14:00 Blok tematyczny:
Otwarte dane

Gospodarze bloku: Miasto Wrocław, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

12:30 Prezentacja wprowadzająca
Piotr Żochowski, Business Development Manager, T-Mobile Polska

12:45 Prezentacja wprowadzająca

13:00 Panel dyskusyjny

 • Zaawansowane umiejętności analizy zgromadzonych danych – klucz do efektywności systemu
  • dane w administracji publicznej
  • dane w zasobach firm usługowych
 • Miasto, jako Service Provider dla społeczeństwa
  • definiowanie katalogu usług dostępnych w postaci REST API
 • Infrastruktura Miasta, jako Code
 • Korzyści i bariery otwierania danych publicznych
 • Platformy otwartych danych jako narzędzia wewnętrznej współpracy
  • urzędów i instytucji miasta – przykłady wdrożeń
  • start-up’ów oraz biznesu
 • Przykłady wykorzystania otwartych danych do usprawniania systemu zarządzania miastem – przykład wrocławskiego GIS, MPK
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – wirtualizacja serwerów, ITS od strony bezpieczeństwa, centralny system bezpieczeństwa dla wrocławskich szkół, standardy ICT – CUI
 • System identyfikacji obywateli – zarządzanie miastem, a ochrona prywatności
 • Aplikacje miejskie

Moderator:
Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem*

Prelegenci:
Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
Edward Mężyk, Prezes Zarządu, Datarino
Artur Pająk, Dyrektor ds. rozwiązań IT, Huawei Enterprise
Artur Waliszewski, Regional Business Director, Google Polska
Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy


14:00 – 15:30 Blok tematyczny:
Płatności „w mieście i miastu”

Gospodarze bloku: Miasto Wrocław, Visa Europe, PayU Polska

Zakres tematyczny bloku:
Nowoczesne płatności bezgotówkowe dziś i jutro: zbliżeniowe, mobilne, internetowe. Systemy biletów i platformy opłat „w mieście i miastu”. Dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość.

Uczestnicy bloku tematycznego:
Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Maciej Biniek, Członek Zarządu, Head of Public Policy PayU S.A.
Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice*
Adrian Kurowski, Dyrektor Visa Europe w Polsce
Joanna Smolska, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością, Urząd m.st.Warszawy
Przedstawiciel First Data*

Planowany przebieg sesji:

14:00 – 14:05 Wprowadzenie

14:05 – 14:35 Dyskusja, część 1: odpowiedzi na pytania moderatora w postaci krótkich prezentacji

14:35 – 15:15 Dyskusja, część 2: panel

15:15 – 15:25 Dyskusja, część 3: odpowiedzi na pytania z sali

15:25 – 15:30 Podsumowanie


15:30 Lunch


16:30 Zakończenie 1. dnia Konferencji

Dzień 2

 

08:30 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 09:10 Uroczyste Otwarcie II dnia Konferencji
Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii


09:10 – 10:30 Blok tematyczny:
Energetyka miejska
Gospodarze bloku: Miasto Łódź, Konsorcjum Smart Power Grids – Polska

09:10 Prezentacja wprowadzająca
Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group

09:20 Prezentacja wprowadzająca

09:30 Panel dyskusyjny

 • Spółki miejskie – inteligentne zarządzanie energią, budynkami, optymali-zacja kosztów
 • Energooszczędność – ekologia i ekonomia
 • Smart grid jako sposób na efektywność energetyczną
 • Osobiste zarządzanie energią przez mieszkańca
 • Inteligentne zarządzanie energią w ujęciu OSD
 • Zakładanie własnych przedsiębiorstw energetycznych przez samorządy
  • partnerstowo-publiczno prywatne, umowy ESCO – potencjał, szanse i zagrożenia

Moderator:
Marek Wąsowski, Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids – Polska, Politechnika Wrocławska

Prelegenci:
Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju*
Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny
Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group
Rafał Soja, Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż
Marek Trznadel, Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Urząd Miasta Łodzi
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia*


10:30 – 12:00 Blok tematyczny:
Mobilność miejska i system zarządzania transportem

Gospodarze bloku: Miasto Bydgoszcz, Sprint

10:30 Otwarcie bloku tematycznego
Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa*

10:40 Prezentacja wprowadzająca
Miasto Bydgoszcz
Bydgoski system ITS, co osiągnęliśmy (zyski czasowe i wymierne efekty ekonomiczne), dalsze plany

10:50 Prezentacja wprowadzająca
Sprint S.A.
Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju

11:05 Panel dyskusyjny

 • System zarządzania ruchem
  • kierunki rozwoju – strategia na kolejne lata
  • wyzwania interoperacyjności dla Systemów Zarządzania
  • zależności pomiędzy podsystemem ITS a innymi podsystemami w zarzą-dzeniu ruchem
  • ITS a komunikacja M2M
  • możliwości techniczne ITS a prawo polskie
 • Efektywność wprowadzanej ekologistyki miejskiej
 • Bezpieczny system komunikacji miejskiej
 • Automatyzacja transportu – pojazdy bezzałogowe, elektromobilność
 • Optymalizacja modeli ride-sharingu i car-sharingu
 • Kiedy samochód stanie się smartfonem – wpływ IoT na rzeczywistość
 • Geolokalizacja i wykorzystanie w transporcie
 • Luki prawne w komunikacji miejskiej
 • Nowe możliwości w systemach transportowych
 • Smart Parking

Moderator:
Piotr Krukowski, Członek Zarządu, ITS Polska, Ekspert w obszarze ITS

Prelegenci:
Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy
Sławomir Koszołko, Dyrektor Strategii, T-Mobile Polska
Waldemar Matukiewicz, Wiceprezes Zarządu, Sprint S.A.
Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Wiktor Woźniak, Dyrektor konsultingu Comarch Smart City
Tomasz Zaboklicki, Prezes Zarządu, PESA Bydgoszcz
Przedstawiciel BikeU*

12:05 Prezentacja podsumowująca
Wojciech Dec, Business Solution Manager, Comarch S.A.


12:15 Przerwa kawowa


12:45 – 14:15 Blok tematyczny:
Wyzwania planowania i funkcjonowania aglomeracji miejskich

Gospodarze bloku: Miasto Poznań, W.P.I.P.

12:45 Prezentacja wprowadzająca
przedstawiciel Komisji Europejskiej*

12:55 Prezentacja wprowadzająca
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

13:05 Prezentacja wprowadzająca
Mariusz Wiśniewski, Wiceprezydent Miasta Poznania

13:15 Panel dyskusyjny

 • Koncepcja SMART City jako wyznacznik podejmowania decyzji w planowaniu i funkcjonowaniu miast
 • Idea SMART City sposobem na rewitalizację i dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców
 • SMART City rozwiązaniem na odpływ mieszkańców:
  • Hałas, zanieczyszczenia i straty czasu – transport we współczesnych miastach
  • Stymulujące do aktywności i chroniące zdrowie obiekty edukacyjne i użyteczności publicznej

Moderator:
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

Prelegenci:
Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Dariusz Cieśla, Dyrektor Zarządzający na Polskę, Hexagon Safety & Infrastructure*
Dr hab. Piotr lorens, Prezes Zarządu, Towarzystwo Urbanistów Polskich*
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku
Mariusz Wiśniewski, Wiceprezydent Miasta Poznania
przedstawiciel Komisji Europejskiej*


14:15 – 15:30 Blok tematyczny:
Edukacja

Gospodarze bloku: Miasto Gdynia

14:15 Prezentacja wprowadzająca
Miasto Gdynia

14:25 Prezentacja wprowadzająca

14:35 Panel dyskusyjny

 • Optymalizacja procesu edukacyjnego
  • zarządzanie oświatą w sposób zintegrowany: systemy – sprzęt – bezpieczeństwo
 • Współpraca oświaty z przedsiębiorstwami i administracją
 • Ujednolicenie oferty edukacyjnej i sposobu finansowania jednostek edukacyjnych przez samorządy
 • Dostarczanie cyfrowych zasobów edukacyjnych w tym chmury edukacyjne
  • edukacja dla osób głuchych
 • Wdrożenie rozwiązań ICT na miarę nowoczesnej edukacji
 • Narzędzia zarządzania placówkami edukacyjnymi
  • mechanizm finansowania w ramach programów operacyjnych
  • optymalizacja inwestycji informatycznych w edukację, wykorzystanie TIK w nauczaniu

Prelegenci:
Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Wiceprezydent Miasta Słupska
Cecylia Szymańska, Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft w Polsce
Anna Beata Kwiatkowska, Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Informatyzacji Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej*
Przedstawiciel Thomson Reuters*


15:30 Lunch


16:30 Zakończenie Konferencji

*w trakcie potwierdzenia
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Agendzie

Aktualizacja Agendy: 28.07.2016