Program VI edycji Smart City Forum

 

Dzień I – 20 września

 

09:00 – 09:15 Uroczyste otwarcie Forum

09:15 – 09:45 Wystąpienie Gościa Honorowego / Firechat

 • Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz wdrożenia idei smart city
 • Kontrola koncepcji urbanistycznych oraz kierunek rewitalizacji miast

09:45 – 11:30 BLOK TEMATYCZNY I

Inteligentne zarządzanie zasobami infrastruktury
GOSPODARZE BLOKU: W.P.I.P., APA Group, ASSECO

 • Inteligentne budynki w polskich miastach
 • Zintegrowany systemy zarządzania budynkami
 • Produkcja „zielonej” energii elektrycznej dla cyfrowej infrastruktury miejskiej
 • Modernizacja oświetlenia w miastach
 • Przyszłość inteligentnych parkingów miejskich

11:30 – 12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00-13:15 BLOK TEMATYCZNY II

Sharing Economy – współdzielenie zasobów infrastruktury miejskiej
GOSPODARZE BLOKU: UBER, Miasto Poznań

 • Car sharing oraz ride sharing jako współdzielona mobilność
 • Efektywna polityka parkingowa
  – w jaki sposób zachęcić mieszkańców miast do pozostawienia auta w garażu i podróży komunikacją miejską?
 • Czy car sharing w Polskich miastach uwolni przestrzeń parkingową?
 • Akomodacja przestrzeni miejskiej jako umiejętność dostosowania istniejącego układu do panujących warunków
 • Efektywne praktyki współdzielenie zasobów infrastruktury miejskiej w Polsce i Europie
 • Rower miejski – rozwiązania, przykłady w miastach

13:15-14:30 BLOK TEMATYCZNY III

Wygodne i bezpieczne płatności za usługi miejskie
GOSPODARZE BLOKU: VISA, BLUE MEDIA, Miasto Wrocław

13:15-13:40 Speed presentations

13:40-14:30 Panel dyskusyjny

 • Inteligentne rozwiązania do płatności za komunikację miejską i parkowanie, w tym Internet Rzeczy
 • Platformy on-line oraz rozwiązania samoobsługowe do płatności za usługi urzędowe
 • Bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych za usługi miejskie
 • Optymalizacja opłat za usługi miejskie sprzyjająca rozwojowi mobilności mieszkańców

14:30 – 16:00 BLOK TEMATYCZNY IV

Bezpieczeństwo publiczne – założenia i perspektywy
GOSPODARZE BLOKU: QUMAK, IBM, Miasto Wałbrzych, Miasto Bydgoszcz, Miasto Płock

 • Zintegrowane systemy monitoringu oraz automatyzacja i analiza pochodzących z nich danych
 • Inteligentne systemy monitoringu (istotne podniesienie bezpieczeństwa w miastach oraz redukcja kosztów)
 • Wsparcie zespołów zarządzania kryzysowego w oparciu o rozwój big data i potencjał operatorów komórkowych
 • Kierunki integracji wybranych narzędzi wspierających zespoły zarządzania kryzysowego

16:00-17:00 LUNCH

Dzień II – 21 września

 

09:00 – 11:00 BLOK TEMATYCZNY V

5G – zastosowanie z perspektywy miast
GOSPODARZE BLOKU:
ORANGE, GRUPA LESSS, Miasto Wrocław

9:00- 9:15 Prezentacja wprowadzająca

9:15-11:00  Panel dyskusyjny

 • Jakie są plany działania dotyczące technologii 5G
 • Jakie korzyści przyniesie sieć 5G w miastach?
 • Jak będzie wyglądało funkcjonowanie nowej sieci i czym jest „network slicing”?
 • Jakie korzyści może wnieść IoT do budowy sieci w projektach Smart City?

11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30 – 13:15 BLOK TEMATYCZNY VI

Elektromobilność – szanse i wyzwania
GOSPODARZE BLOKU:
PGNiG Obrót Detaliczny, ATENDE, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław

 • Nić porozumienia pomiędzy producentami pojazdów elektrycznych a przedstawicielami władz państwowych
 • Plany miast związane z wdrożeniami pojazdów elektrycznych
 • Niskoemisyjne pojazdy wyposażone w urządzenia telemetryczne i lokalizacyjne
 • Inteligentne systemy nadzoru oraz sterowania ruchem drogowym
 • Elektromobilność a system energetyczny – wspólne podejście do zrównoważonego rozwoju
 • Innowacyjne rozwiązania wodorowe w komunikacji publicznej a gazomobilność
 • Niskoemisyjny transport komunalny w strategii polskich miast

13:15-15:00 BLOK TEMATYCZNY VII

Inteligentna sieć energetyczna (Klastry energetyczne)
GOSPODARZE BLOKU: ATENDE, KONSORCJUM SMART POWER GRIDS POLSKA, Miasto Brzeziny

 • Modele biznesowe „nowego” smart grids – korzyści finansowe i niefinansowe
 • Infrastruktura techniczna „nowego” smart grids – źródła, odbiory, magazyny, sieci i systemy
 • Dlaczego „stare” smart grids jest uważane za nieopłacalne?
 • Przykłady inicjatyw

15:00-16:00 LUNCH

 

Aktualizacja Agendy: 17.07.2017