Program IV edycji Smart City Forum

 

Dzień 1

 

08:30 – 9:00 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 09:15 Uroczyste otwarcie konferencji

Mariusz Gaca, Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum,
Wiceprezes Zarządu, Orange Polska


09:15 – 09:30 Wystąpienie Gości Honorowych
Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezydent m.st Warszawy


09:30 – 09:45 Wystąpienie Gości Honorowych
The convergence of big data, shared mobility, and vehicle automation – a paradigm shift for urban transport?
Tom Voege, ITS and Transport Expert, Policy Analyst, International Transport Forum – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)


09:45 – 10:50 Debata Inauguracyjna
Inteligentne miasto = zrównoważone miasto

Gospodarz bloku: Miasto Lublin

09:45 – 09:55 Prezentacja gospodarza debaty
Inteligentne miasto – sprawne przedsiębiorstwo
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

09:55 – 10:50 Debata Inauguracyjna

 • Zaspakajanie potrzeb mieszkańców, rozwiązywanie problemów społecznych, przyciąganie inwestorów
 • Budowanie „kapitału” miasta i regionu – podejście lokalne i samorządowe
 • Spójna strategia rozwoju
 • Efektywne zarządzanie miastem
  • integracja struktur miejskich
  • sprzężona komunikacja
  • zintegrowane usługi – uwzględnienie potrzeb różnych interesariuszy
  • centra usług wspólnych
 • Efektywne gospodarowanie zasobami m.in. efektywność energetyczna, zarządzanie zasobami wodnymi
 • Efektywne wykorzystanie technologii m.in. rozwiązania chmurowe, Big Data, Internet rzeczy, zintegrowane usługi elektroniczne, interoperacyjność, efektywnie współpracu-jące ze sobą systemy

Moderator:
Dr Monika Mizielińska-Chmielewska, Ekspert rynku nowych technologii, Właściciel firmy doradczej Media Trend

Prelegenci:
Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy
Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy
Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina
Norbert Biedrzycki, CEO, Atos Polska, VP CEE System Integration
Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu, Asseco Data Systems S.A.


10:50 – 12:30 Blok tematyczny:
SMART CITIZEN – obywatel spójnym ogniwem inteligentnego miasta

Gospodarze bloku: Miasto Warszawa

10:50 Prezentacja wprowadzająca
Smart city – przestrzeń interaktywnej komunikacji
Marek Kuzaka, Prezes Zarządu, AMS S.A.

11:00 Prezentacja wprowadzająca
Centralna rola infrastruktury teleinformatycznej w Smart City
Jarosław Czerniawski, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Huawei Enterprise

11:10 Prezentacja wprowadzająca
CityNext – ludzie tworzą miasta
Wojciech Życzyński, Dyrektor Sprzedaży do Sektora Publicznego, Microsoft w Polsce

11:20 Prezentacja wprowadzająca
Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej – video transport alert
Mariusz Chochołek, Prezes Zarządu, Integrated Solutions
Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza Łomianek

11:30 Panel dyskusyjny

 • Angażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji
 • Inteligentne metody komunikacji z mieszkańcami ICT
 • Relacja Mieszkaniec-Urząd
 • E-administracja – szeroki dostęp obywateli do elektronicznych usług administracji
 • Inteligentne otoczenie miejskie i jego wpływ na życie codzienne mieszkańców
 • Technologia w służbie ekologii – rozwiązania z zakresu waste management
 • Wpływ technologii teleinformatycznej na bezpieczeństwo mieszkańców

Moderator:
Bartosz Dominiak, Ekspert rynku, Bloger Warsaw Smart City

Prelegenci:
Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Witold Kołodziejski, Ministerstwo Cyfryzacji
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
Marcin Stopa, Sekretarz Miasta Rzeszowa
Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy
Mariusz Chochołek, Prezes Zarządu, Integrated Solutions
Paweł Prokop, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sektora Publicznego, Comarch S.A.


12:30 – 13:00 Przerwa kawowa


13:00 – 14:30 Blok tematyczny:
Otwarte dane

Gospodarze bloku: Miasto Wrocław, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

13:00 Prezentacja wprowadzająca
Piotr Żochowski, Business Development Manager, T-Mobile Polska

13:10 Prezentacja wprowadzająca
Metropolis by Asseco – Narzędzie do strategicznego zarządzania infrastrukturą miejską i udostępniania otwartych danych obywatelom.
Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej,
Asseco Data Systems S.A.

13:20 Panel dyskusyjny

 • Analiza zgromadzonych danych – klucz do efektywności systemu
  • dane w administracji publicznej
  • dane w zasobach firm usługowych
 • Miasto, jako Service Provider dla społeczeństwa
  • definiowanie katalogu usług dostępnych w postaci REST API
 • Infrastruktura Miasta, jako Code
 • Korzyści i bariery otwierania danych publicznych
 • Platformy otwartych danych jako narzędzia wewnętrznej współpracy
  • urzędów i instytucji miasta – przykłady wdrożeń
  • start-up’ów oraz biznesu
 • Przykłady wykorzystania otwartych danych do usprawniania systemu zarządzania miastem – przykład wrocławskiego GIS, MPK
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – wirtualizacja serwerów, ITS od strony bezpieczeństwa, centralny system bezpieczeństwa dla wrocławskich szkół, standardy ICT – CUI
 • System identyfikacji obywateli – zarządzanie miastem, a ochrona prywatności
 • Aplikacje miejskie

Moderator:
Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

Prelegenci:
Dariusz Jędryczek, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Tadeusz Osowski, Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Urząd m.st. Warszawy
Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce
Edward Mężyk, Prezes Zarządu, Datarino | Up2Data Sp. z o.o.
Artur Pająk, Dyrektor ds. rozwiązań IT, Huawei Enterprise


14:30 – 16:00 Blok tematyczny:
Płatności „w mieście i miastu”

Gospodarze bloku: Miasto Wrocław, Visa Europe, PayU S.A.

Zakres tematyczny bloku:
Nowoczesne płatności bezgotówkowe dziś i jutro: zbliżeniowe, mobilne, internetowe. Systemy biletów i platformy opłat „w mieście i miastu”. Dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość.

Moderator:
Jacek Uryniuk, Redaktor Naczelny, Cashless.pl

Uczestnicy bloku tematycznego:
Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice
Joanna Smolska, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością, Urząd m.st.Warszawy
Maciej Biniek, Członek Zarządu, Head of Public Policy PayU S.A.
Adrian Kurowski, Dyrektor Visa Europe w Polsce

Planowany przebieg sesji:

14:30 – 14:35 Wprowadzenie

14:35 – 15:05 Dyskusja, część 1: odpowiedzi na pytania moderatora w postaci krótkich prezentacji

15:05 – 15:45 Dyskusja, część 2: panel

15:45 – 15:55 Dyskusja, część 3: odpowiedzi na pytania z sali

15:55 – 16:00 Podsumowanie


16:00 Lunch


17:00 Zakończenie 1. dnia Konferencji

Dzień 2

 

08:30 – 09:00 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 09:15 Uroczyste Otwarcie II dnia Konferencji
Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii


09:15 – 09:25 Prezentacja wprowadzająca
Energooszczędny System Oświetlenia Miejskiego Zarządzany Inteligentnym Monitoringiem
Piotr Ostanek, Prezes Zarządu lesss, Grupa Spectra Lighting


09:25 – 10:30 Blok tematyczny:
Energetyka miejska
Gospodarze bloku: Miasto Łódź, Konsorcjum Smart Power Grids – Polska

09:25 Prezentacja wprowadzająca
Budowa centrum sterowania kosztami mediów dla spółek miejskich
Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group

09:35 Panel dyskusyjny

 • Spółki miejskie – inteligentne zarządzanie energią, budynkami, optymali-zacja kosztów
 • Energooszczędność – ekologia i ekonomia
 • Smart grid jako sposób na efektywność energetyczną
 • Osobiste zarządzanie energią przez mieszkańca
 • Inteligentne zarządzanie energią w ujęciu OSD
 • Zakładanie własnych przedsiębiorstw energetycznych przez samorządy
  • partnerstwo publiczno-prywatne, umowy ESCO – potencjał, szanse i zagrożenia

Moderator:
Marek Wąsowski, Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids – Polska, Politechnika Wrocławska

Prelegenci:
Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny
Marek Trznadel, Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Urząd Miasta Łodzi
Marek Duda, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ ESCO Polska
Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group
Rafał Soja, Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż


10:30 – 12:00 Blok tematyczny 2:
Mobilność miejska i system zarządzania transportem

Gospodarze bloku: Miasto Bydgoszcz, Sprint S.A.

10:30 Prezentacja gospodarza bloku
Bydgoski system ITS, co osiągnęliśmy (zyski czasowe i wymierne efekty ekonomiczne), dalsze plany
Tomasz Szymański, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Urząd Miasta Bydgoszczy

10:40 Prezentacja gospodarza bloku
Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju
Mariusz Kołkowski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS, Sprint S.A.

10:55 Panel dyskusyjny

 • System zarządzania ruchem
  • kierunki rozwoju – strategia na kolejne lata
  • wyzwania interoperacyjności dla Systemów Zarządzania
  • zależności pomiędzy podsystemem ITS a innymi podsystemami w zarzą-dzeniu ruchem
  • ITS a komunikacja M2M
  • możliwości techniczne ITS a prawo polskie
 • Efektywność wprowadzanej ekologistyki miejskiej
 • Bezpieczny system komunikacji miejskiej
 • Automatyzacja transportu – pojazdy bezzałogowe, elektromobilność
 • Optymalizacja modeli ride-sharingu i car-sharingu
 • Kiedy samochód stanie się smartfonem – wpływ IoT na rzeczywistość
 • Geolokalizacja i wykorzystanie w transporcie
 • Luki prawne w komunikacji miejskiej
 • Nowe możliwości w systemach transportowych
 • Smart Parking

Moderator:
Piotr Krukowski, Członek Zarządu, ITS Polska, Ekspert w obszarze ITS

Prelegenci:
Mirosław Kozłowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Marcin Jeż, Dyrektor ds. Rozwoju, BikeU (Grupa Egis)
Sławomir Koszołko, Dyrektor Strategii, T-Mobile Polska
Waldemar Matukiewicz, Wiceprezes Zarządu, Sprint S.A.
Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy
Robert Szot, Dyrektor Marketingu, PESA Bydgoszcz
Wiktor Woźniak, Dyrektor konsultingu Comarch Smart City

12:05 SMART PARKING W SMART CITY
Wojciech Dec, Business Solution Manager, Comarch S.A.


12:15 Przerwa kawowa


12:45 – 14:20 Blok tematyczny:
Wyzwania planowania i funkcjonowania aglomeracji miejskich

Gospodarze bloku: Miasto Poznań, W.P.I.P.

12:45 Prezentacja gospodarza bloku
Alain Van Gaever, Policy Officer, Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE),
European Commission

12:55 Prezentacja gospodarza bloku
Wyzwania planowania i funkcjonowania aglomeracji miejskich
Mariusz Wiśniewski, Wiceprezydent Miasta Poznania

13:05 Prezentacja gospodarza bloku
SMART Building – ewolucja przestrzeni miejskiej w kierunku inteligentnych miast
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

13:15 Panel dyskusyjny

 • Koncepcja SMART City jako wyznacznik podejmowania decyzji w planowaniu i funkcjonowaniu miast
 • Idea SMART City sposobem na rewitalizację i dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców
 • SMART City rozwiązaniem na odpływ mieszkańców:
  • Hałas, zanieczyszczenia i straty czasu – transport we współczesnych miastach
  • Stymulujące do aktywności i chroniące zdrowie obiekty edukacyjne i użyteczności publicznej

Moderator:
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

Prelegenci:
Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku
Mariusz Wiśniewski, Wiceprezydent Miasta Poznania
Dr inż. Dariusz Cieśla, Dyrektor Zarządzający na Polskę, Hexagon Safety & Infrastructure, Intergraph Polska
Tomasz Majda, Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Urbanistów Polskich


14:20 – 15:30 Blok tematyczny:
Edukacja

Gospodarze bloku: Miasto Gdynia

14:20 Prezentacja wprowadzająca
Jakub Buczyło, Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, Asseco Data Systems S.A.

14:30 Prezentacja wprowadzająca
Nowe media w edukacji
Oktawia Gorzeńska, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni

14:40 Panel dyskusyjny

 • Optymalizacja procesu edukacyjnego
  • zarządzanie oświatą w sposób zintegrowany: systemy – sprzęt – bezpieczeństwo
 • Współpraca oświaty z przedsiębiorstwami i administracją
 • Ujednolicenie oferty edukacyjnej i sposobu finansowania jednostek edukacyjnych przez samorządy
 • Dostarczanie cyfrowych zasobów edukacyjnych w tym chmury edukacyjne
 • Wdrożenie rozwiązań ICT na miarę nowoczesnej edukacji
 • Narzędzia zarządzania placówkami edukacyjnymi
  • mechanizm finansowania w ramach programów operacyjnych
  • optymalizacja inwestycji informatycznych w edukację, wykorzystanie TIK w nauczaniu

Moderator:
Oktawia Gorzeńska, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni

Prelegenci:
Anna Beata Kwiatkowska, Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Informatyzacji Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Wiceprezydent Miasta Słupska
Agnieszka Hyla, Manager Działu Szkoleń, Thomson Reuters
Dr Krzysztof Siewicz, Radca Prawny, Kancelaria BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer, Fundacja Nowoczesna Polska
Cecylia Szymańska, Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft w Polsce


15:30 Lunch


16:30 Zakończenie Konferencji

 

Aktualizacja Agendy: 15.09.2016