Akredytacja | Smart City Forum

Akredytacja

Zapraszamy przedstawicieli mediów do zgłaszania akredytacji dziennikarskiej w VIII Smart City Forum za pomocą dostępnego formularza.

Zgłoszenia można przesyłać do 19 września 2018 r.
Każda akredytacja będzie potwierdzona drogą mailową.

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Redakcja (wymagane)

Dział (wymagane)

Typ akredytacji (wymagane)

Akceptuje Regulamin

 • Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:
  • poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • posiadania ważnej legitymacji dziennikarskiej.
 • Pierwszeństwo w przyznaniu akredytacji mają osoby, które opublikują materiały promujące Konferencję przed dniem 5 września 2018 r.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła potwierdzenie akredytacji drogą mailową.
 • Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w dniu Konferencji w punkcie rejestracji przeznaczonym dla mediów przed wejściem na salę konferencyjną.
 • Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji oraz ważnej legitymacji prasowej.
 • Organizator zapewnia dziennikarzom identyfikatory z informacją „PRESS”. Identyfikator powinien być umieszczony w widocznym miejscu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na używanie przez MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmiotów z grupy kapitałowej MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. Zm.).

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej