Konkurs | Smart City Forum

Konkurs

Ceremonia wręczenia nagród

13 marca 2018 r. godz. 19:00, The westin Hotel warsaw

 

Podczas Wielkiej Gali Smart City niezależna Kapituła Konkursowa, SMART-CITY-statuetka-2016-WIZUALIZACJA-v1 składająca się z uznanych autorytetów w branży, nagrodzi laureatów Konkursu Smart City.

Konkurs Smart City ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Zgłoś nominację do Konkursu Smart City
Wybierz kategorię i uzasadnij

Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 02.02.2018 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii wynosi 1 495 zł + 23% VAT

Człowiek Roku

Osobowość, wykazująca duże zaangażowanie we wprowadzanie innowacji w strukturę miasta oraz propagująca ważną rolę mieszkańca w jego tworzeniu

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówInteligentne rozwiązanie - Smart City Solution

Rozwiązanie z zakresu "smart city", które niezawodnie sprawdza się w przestrzeni miejskiej, zdecydowanie ułatwiając codzienne funkcjonowanie, a zarazem przyczyniające się do oszczędności czasu, energii czy środków oraz mające pozytywny wpływ na środowisko

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówSmart City do 100 tys. Mieszkańców

Polskie miasto do 100 tys. mieszkańców, które efektywnie wykorzystuje dostępne innowacje oraz skutecznie zarządza zasobami i strategią rozwoju miasta na rzecz poprawy życia obywateli w zakresie, transportu, infrastruktury, energetyki, gospodarki przestrzennej oraz środowiska

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówSmart City od 100 do 500 tys. Mieszkańców

Polskie miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców, które efektywnie wykorzystuje dostępne innowacje oraz skutecznie zarządza zasobami i strategią rozwoju miasta na rzecz poprawy życia obywateli w zakresie, transportu, infrastruktury, energetyki, gospodarki przestrzennej oraz środowiska

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówSmart City powyżej 500 tys. Mieszkańców

Polskie miasto powyżej 500 tys. mieszkańców, które efektywnie wykorzystuje dostępne innowacje oraz skutecznie zarządza zasobami i strategią rozwoju miasta na rzecz poprawy życia obywateli w zakresie, transportu, infrastruktury, energetyki, gospodarki przestrzennej oraz środowiska

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków
Człowiek RokuInteligentne rozwiązanie - Smart City SolutionSmart City do 100 tys. MieszkańcówSmart City od 100 do 500 tys. MieszkańcówSmart City powyżej 500 tys. Mieszkańców

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu Smart City
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 02.02.2018 r.
Potwierdzam zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Wyrażam zgodę na używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco