Kapituła Konkursu | Smart City Forum

Kapituła Konkursu

Kapituła Konkursu Smart City

Monika Mizielińska-Chmielewska
Przewodnicząca Kapituły, Ekspert rynku nowych technologii, Właściciel firmy Doradczej Media Trend
Witold Abramowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jan Czajkowski
Współprzewodniczący Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich
Tomasz Kulisiewicz
Ekspert, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
Bożena Lublińska-Kasprzak
Ekspert ds. przedsiębiorczości i innowacji
Anya Ogórkiewicz
Dyrektor Zarządzająca, Grupa Keryx
Marek Wąsowski
Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences
Igor Zesiuk
Prezes Zarządu, Knowledge Providers
Piotr Żuber
Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco