Gospodarzami bloku tematycznego III – Wygodne i bezpieczne płatności za usługi miejskie byli: Visa, BLUE MEDIA, Miasto Wrocław. Tę część otworzyły trzy prezentacje: Macieja Bluja, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia, Krzysztofa Ambroziaka, Business Development Managera, Blue Media, Macieja Mironiuka, Senior Managera, Acceptance Development, Visa.

Jak poinformował Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, miasto jest na etapie rozwijania systemu opłatomatów, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców. Kolejnym projektem miasta ma być nowy system opłat parkingowych (w tym np.: możliwość płatności zbliżeniowych, płatność za kary w parkometrze, identyfikacja opłaty przy użyciu kodu QR, zakup abonamentu w e-sklepie). Aplikacją do parkometrów będzie można zapłacić też za bilet na komunikację miejską.

Krzysztof Ambroziak, Business Development Manager, Blue Media, opowiedział słuchaczom o ewolucji płatności w Polsce na przykładach faktur i doładowań w ramach telefonii komórkowej. Pokazał jak dokonywane są płatności w polskich urzędach. Przede wszystkim stosowana jest gotówka. Kolejnymi etapami będą: udostępnienie płatności online, a także umieszczenie ich bezpośrednio w bankowości online.

Maciej Mironiuk, Senior Manager, Acceptance Development, Visa odwołał się do poruszanego już w poprzednim bloku tematu ekonomii współdzielenia. W tle wszystkich usług z zakresu Sharing Economy są właśnie płatności bezgotówkowe. Można wręcz nawet stwierdzić, że bez nich ekonomia współdzielenia nie mogłaby być realizowana. Biorąc pod uwagę następujące statystyki: Polacy mają 37,7 mln kart płatnościowych z czego 78 proc. to zbliżeniowe, 65 proc. dokonywanych płatności to transakcje zbliżeniowe, można z dumą stwierdzić, że Polska jest liderem płatności zbliżeniowych. Pozwala to na wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań w obszarze Smart City. Co ważne karta płatnicza może mieć dziś formę nie tylko „plastiku”, ale też aplikacji na telefon, bransoletki na rękę czy pierścionka.

Po prezentacjach gospodarzy Robert Łaniewski, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, rozpoczął panel dyskusyjny, w trakcie którego omówiono następujące kwestie: inteligentne rozwiązania do płatności za komunikację miejską i parkowanie, w tym Internet Rzeczy, platformy online oraz rozwiązania samoobsługowe do płatności za usługi urzędowe, bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych za usługi miejskie, optymalizacja opłat za usługi miejskie sprzyjająca rozwojowi mobilności mieszkańców. W panelu wzięli udział: Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, Joanna Smolska, Zastępca Dyrektora, Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, Urząd M. St. Warszawy, Krzysztof Ambroziak, Business Development Manager, Blue Media S.A., Maciej Mironiuk, Senior Manager, Acceptance Development, Visa, Bartosz Mazur, Doradca Prezydenta Miasta ds. Transportu Zintegrowanego, Urząd M. Rybnika, Jakub Grzechnik, Dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej, PKO BP SA, Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, MCX PRO.

Dyskusję rozpoczął Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, który stwierdził, że narzędzia wdrażane w mieście mają ułatwić życie mieszkańcom. Ważna jest więc wygoda w stosowaniu płatności (bezgotówkowe, zbliżeniowe, online, przypominające o terminach). Powinny być one usprawnieniem codziennych czynności takich, jak: kupno biletu, opłata za parking czy podatków. Wrocław dokonuje wyboru usług, za które można płacić w inny sposób niż gotówką, patrząc na ich popularność wśród klientów. Wiceprezydent zaapelował, aby pomimo wszystko nie rezygnować z gotówki, gdyż wciąż są grupy, które nie chcą korzystać z płatności bezgotówkowej (np. osoby starsze). Miasto stara się zachęcić takich mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń poprzez edukację.
Jak informuje Joanna Smolska, Zastępca Dyrektora, Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, Urząd M. St. Warszawy, w stolicy urzędnicy starają się, aby wszystkie nowe kanały płatności były najpierw przez nich przetestowane, a następnie wdrożone. Obliczono, że forma bezgotówkowa zmniejszy koszty obsługi dla urzędu. Miasto ma ponad 200 tys. punktów POS. Pierwsze terminale powstały w 2008 r. Smolska stwierdziła, że w kręgu zainteresowania są także inne metody płatności, jak opłatomaty (około 25 takich urządzeń ma być postawionych w najbliższych miesiącach). Testowane są też WebPOS od Krajowej Izby Rozliczeniowej. Aktualnie Warszawa współpracuje z firmą Blue Media i na dniach zostanie uruchomiony produkcyjny system płatności internetowych. W przyszłości planowane jest ograniczenie w urzędach okienek kasowych. Będzie to ewolucja za sprawą samych mieszkańców.

Krzysztof Ambroziak, Business Development Manager, Blue Media S.A., podkreślił, że jego przedmówcy zauważyli ważny aspekt kosztu obsługi płatności gotówkowych. Pod tym kątem przeniesienie opłat z kasy do formy bezgotówkowej jest bardzo istotne, gdyż daje oszczędności. Jednak bez współpracy pomiędzy dostawcą technologii a samorządem tego typu projekty się nie udadzą. Płatności elektroniczne są jednym z elementów skutecznej e-administracji. Mieszkańcy twierdzą, że jest to dobre działanie ze strony miasta, ale nie zwalnia z przybycia do urzędu. Trzeba więc opracować metody komplementarne – usługi uruchamiane w Internecie, które ułatwią przyjmowanie płatności przez miasto.

Maciej Mironiuk, Senior Manager, Acceptance Development, Visa, stwierdził, że jego firma zachęca i popularyzuje wśród samorządów traktowanie płatności bezgotówkowych i gotówkowych na tym samym poziomie. Klient ma mieć wybór sposobu płatności, który jest dla niego najbardziej wygodny. Visa uruchamia w warszawie inkubator innowacji w celu opracowania nowych rozwiązań potrzebnych na rynku.

Bartosz Mazur, Doradca Prezydenta Miasta ds. Transportu Zintegrowanego, Urząd M. Rybnika, poinformował natomiast, że w Rybniku prawie wszystkie autobusy wyposażone są w terminale, które umożliwiają płatności bezgotówkowe za przejazd. Aktualnie są one przy drzwiach kierowcy, lecz z rozwojem systemu trzeba będzie je przenieść dalej. W autobusie będzie więc jedno miejsce, gdzie będzie można znaleźć taki terminal. Mazur również przyznał, że nie jest możliwym całkowite wyeliminowanie gotówki, jako formy płatności w urzędach.

Jakub Grzechnik, Dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej, PKO BP SA, pokreślił, że wszystkie płatności zbliżeniowe i internetowe są możliwe dzięki temu, że polskie banki umożliwiły takie funkcje – wydały karty, przygotowały konta online. W Polsce działa Blik przygotowany przez instytucje bankowe. System płatności sprawdza się dobrze w biletomatach. Obecnie klienci chcą praktycznie wszystko załatwiać elektronicznie, a do życia nie potrzebują więcej niż mają w telefonie. Aby korzystać z formy online muszą się uwierzytelniać. Podpis elektroniczny nie zyskał popularności, ale można zastąpić go loginem i hasłem do bankowości elektronicznej. Grzechnik wskazał, że ciekawą kwestią jest aktualnie zapewnienie źródła pieniądza. Można to zrobić poprzez danie przez banki swojego zaufania klientom.

Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, MCX PRO zauważył natomiast, że karta powinna być traktowana jak karta lojalnościowa, która pozwoli np. na wynagradzanie za przejazd komunikacją miejską. Wypowiedzi poprzedników związane z wdrażaniem nowych technologii płatności, Kacprzyk podsumował stwierdzeniem, że nie wszystkie realizacje da się załatwić z dnia na dzień, ale można je powoli wprowadzać.

Tekst przygotowała redakcja „Inteligentne Miasta i Regiony” (www.inteligentnemiastairegiony.pl).