W dniach 20–21 września 2017 r. w warszawskim Hotelu Sheraton odbyła się już VI edycja Smart City Forum organizowanego przez MMC Polska. Jak wspólnie stwierdzili prelegenci i słuchacze, najważniejszym wnioskiem z konferencji był fakt, że inteligentne miasto nie może się tworzyć i rozwijać bez udziału mieszkańców.
Uroczystego otwarcia dokonał Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, który w swojej wypowiedzi stwierdził, że tworząc inteligentne miasto należy brać pod uwagę potrzeby mieszkańców i zmieniać pod tym kątem projekty. Podkreślił istotę rozmowy wszystkich uczestników zainteresowanych transformacją miast i regionów.

Gościem Honorowym Smart City Forum został Renato de Castro, Smart City Expert, który przedstawił trzy główne obszary inteligentnego miasta takie, jak: mobilność (rozwiązania drogowe), zdrowie i edukację. Wg niego czynniki rozwoju Smart City to nowa gospodarka, wspólne tworzenie oraz odporność (w kontekście przetrwania zmian). Zauważył, że aby projekt miejski był sukcesem trzeba stawiać na ludzi, a jakość ich życia powinna być priorytetem. W swojej prezentacji odpowiedział też na pytanie: jak zrobić Smart City? Przede wszystkim trzeba o nim mówić do mieszkańców prosto, czyli w taki sposób, aby ten pomysł sprzedał się. Podejście do realizacji powinno być krokowe i długofalowe. Rozwiązania, które można zastosować są już dostępne, a firmy są chętne do współpracy z samorządami. Nie należy zastanawiać się nad budżetem, ale nas tym co się chce zaproponować. Istotne staje się wykorzystanie modelu PPP (Public, Private, Partnership), do którego konieczne jest dodanie czwartego P – People. Na koniec wystąpienia Renato de Castro podał kilka przykładów wdrożeń elementów inteligentnego miasta m.in. rowery miejskie w Lizbonie, drony w Barcelonie.

Tekst przygotowała redakcja „Inteligentne Miasta i Regiony” (www.inteligentnemiastairegiony.pl).