Blok „Inteligentna infrastruktura oświetleniowa a mobilność miejska” otworzyła prezentacja Bogdana Rogali, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Handlowego Philips Lighting CEE, pt. „System sterowania oświetleniem jako kluczowy komponent Inteligentnego Miasta”. Oświetlenie to część infrastruktury, ale też i architektury miasta. Oświetlenie LED-owe ma potencjał oszczędzania energii i kosztów eksploatacji. Mamy ok. 4 mln punktów świetlnych w miastach i na ich utrzymanie samorządy wydają ok. 2 mld zł. Po modernizacji oświetlenia sodowego na LED-owe i wprowadzeniu systemów sterowania oświetleniem można uzyskać oszczędności do 70 proc., tak jak np. w Szczecinie. Prelegent zaproponował trzy kroki modernizacji oświetlenia: wprowadzenie opraw LED-owych, zbudowanie systemu zarządzania oświetleniem, zintegrowanie platformy Smart City.

Kolejną prezentację pt. „Alternatywne podejście do „mobilności miejskiej” z wykorzystaniem platformy Metropolis” wygłosił Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems. Metropolis zbudowana jest na trzech fundamentach: zintegrowanym interfejsie użytkownika, który zbiera i wymienia informacje ze wspólnych zasobów, zarządzaniu strategicznym, które zapewnia poprawę pracy i koordynacji jednostek miejskich, a także na społeczeństwie, które otrzymuje łatwy dostęp do informacji. Metropolis można wykorzystać jako aplikację usprawniającą funkcjonowanie miasta, np. w strefach parkowania (inteligentny parking), do dostosowywania oświetlenia do sytuacji drogowej i pogodowej, do detekcji zdarzeń drogowych i dynamicznej reakcji innych podsystemów na zmienne uwarunkowania. Aktualnie Asseco pracuje nad Smart Grid i inteligentną siecią zarządzania odpadami.

Po prezentacjach gospodarzy Monika Mizielińska-Chmielewska, Ekspert rynku nowych technologii, Media Trend, rozpoczęła panel dyskusyjny, w trakcie którego omówiono następujące kwestie: Oświetlenie, jako infrastrukturalny nośnik danych i technologii Smart City, Nowoczesne technologie w infrastrukturze transportowej, Detekcja zatorów i miejsc parkingowych – dlaczego jesteśmy najbardziej zakorkowani w Europie?, Czy mieszkańcy przedmieść skorzystają na transformacji mobilności w aglomeracjach? Sharing economy, czyli gospodarka współdzielenia – przyszłościowy trend w mobilności (car sharing, bike sharing) i nie tylko. Udział w panelu wzięli: Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina, Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopotu,

Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Halina Zaborowska-Boruch, Wiceprezydent Miasta Olsztyna, Paweł Czajkowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems, Mariusz Kądziołka, Prezes Zarządu, Enea Oświetlenie, Marek Kuzaka, Prezes Zarządu, AMS S.A., Artur Pollak, Prezesa Zarządu APA Group, Bogdan Rogala, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy Philips Lighting CEE, Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Polska S.A.

Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina, podkreślił, iż w Szczecinie w sferze inteligentnej infrastruktury oświetleniowej już wiele zostało zrobione. Projekt, który został zrealizowany, to ponad 5000 opraw, głównie w centrum miasta (20 proc. wszystkich funkcjonujących w mieście). Projekt został pozytywnie odebrany przez mieszkańców ze względu na poprawę jakości oświetlenia. Oprócz inteligentnego oświetlenia Szczecin zrealizował projekty w zakresie OZE. Posiada największą w Polsce farmę fotowoltaiczną przy stacji uzdatniania wody miejskich zakładów wodociągowych (moc 2 MW, 13 000 m2 powierzchni paneli). Dodatkowo na jednej z rur doprowadzających wodę do miasta budują turbinę, która będzie produkowała prąd, dzięki wykorzystaniu spadku poziomu odprowadzanej wody z miejsca poboru do miasta. Prezydent poinformował, że w Szczecinie zarządzanie komunikacją miejską odbywa się w sposób inteligentny poprzez wykorzystanie inteligentnych systemów komunikacji, dzięki którym mieszkańcy posiadają w czasie rzeczywistym informację o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Dodatkowo ratusz analizuje pracę komunikacji miejskiej i podejmuje reakcję na wszelkie zaburzenia pracy komunikacji, jak zmiana tras autobusów. Szczecin jest otwarty na rozwiązania Smart City, a wyzwaniem staje się integracja na dwóch poziomach – na poziomie mieszkańca, aby miał łatwość w dostępie do tych wszystkich funkcji, z których chce korzystać i na poziomie samorządowców, a w zasadzie wykorzystaniu tych wszystkich danych do zarządzania.

Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopotu, powiedział, że dynamika zmian pokazuje, iż bez względu na kadencję, Sopot będzie miał co robić w przyszłości. Ważny projekt w trakcie realizacji to wymiana oświetlenia ulicznego, które obejmie 30 proc. lamp w mieście (ok. 1300 sztuk). Pozyskano dofinansowanie w granicach 10 mln zł. Założenie zwrotu z projektu to okres 4–5 lat – to pierwszy projekt w historii miasta, który ma tak szybki okres zwrotu. Prelegent podkreślił, że miasto chce przejąć infrastrukturę od spółki Energa Oświetlenie i samo zarządzać majątkiem, gdyż rachunek ekonomiczny wskazuje niższe koszty.

Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, poinformował, że w perspektywie finansowej 2007–2013 zrealizowano Rzeszowski Inteligentny System Transportowy, z priorytetem dla autobusów (buspasy, zarządzanie sygnalizacją świetlną), z dynamiczną informacją pasażerską online oraz elektroniczną kartą miejską wraz z inwestycjami w infrastrukturze transportu miejskiego. W Rzeszowie wprowadzono wiaty przystankowe ogrzewane w zimie i chłodzone a w lecie – na chwilę obecną jest sześć takich wiat. W centrum miasta powstanie system zarządzania energią. Aktualnie realizowane działania dotyczą grupowego zakupu energii czy ciepła, co pozwoliło znacznie obniżyć wydatki miasta. Potwierdził, że priorytetem dla Rzeszowa jest integracja transportu miejskiego z wykorzystaniem elektronicznej karty miejskiej i budowanie zachęt do korzystania z transportu publicznego. W dalszej perspektywie jest rozwój transportu pojazdami elektrycznymi. W Rzeszowie powstaje też przedsięwzięcie ecotaxi, gdzie firmy taksówkowe przesiadają się na samochody elektryczne.

Halina Zaborowska-Boruch, Wiceprezydent Miasta Olsztyna, uznała, że inteligentne oświetlenie i inteligentny transport to podwaliny przyszłego inteligentnego miasta i każdy samorząd musi pójść w tym kierunku. Olsztyn wprowadził system zarządzania ruchem. Zrealizował też duży projekt, gdzie wykorzystano sterowanie nadążne i regulacje strumienia światła, dzięki czemu zachęcili mieszkańców do spędzania wieczorem czasu nad jeziorami. Olsztyn chce skupić uwagę na oświetleniu okazjonalnym, dekoracyjnym i iluminacjach co ma istotny wpływ na komfort życia mieszkańców. Pani prezydent zwróciła uwagę, iż w tym zakresie będą potrzebni kompetentni partnerzy, którzy podejmą to zadanie.

Mariusz Kądziołka, Prezes Zarządu, Enea Oświetlenie, poinformował, że spółka współpracuje z 347 samorządami, na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Współpraca układa się dobrze. Stwierdził, że światło to mobilność, gdyż tam gdzie mamy dobrze oświetloną przestrzeń miejską, tam nasi mieszkańcy są bardziej mobilni – dla przykładu oświetlone ścieżki parkowe sprawiają, że mieszkańcy częściej spacerują czy biegają. Podkreślił, iż inteligentne oświetlenie jest dla miast ważne, zwłaszcza tam, gdzie mamy miejsca, które chcemy bardziej wyeksponować, jak parki, skwery czy zabytki. Stwierdził również, że jeśli chodzi o oświetlenie to bardzo ważne jest bezpieczeństwo, gdyż każdy z nas jest mobilny. Istotnym elementem jest doświetlanie przejść dla pieszych.

Marek Kuzaka, Prezes Zarządu, AMS S.A., podkreślił, że wiaty instalowane przez AMS zużywają 1/10 energii, która była potrzebna wiatom 10 lat temu. W opinii prelegenta wiata dobrej jakości, estetyczna, dobrze oświetlona, posiadająca funkcjonalności cyfrowe może pełnić rolę centrum małej lokalnej społeczności, a nie tylko funkcje reklamowe. AMS posiada ponad 5000 wiat w 30 miastach w Polsce. Prelegent zwrócił uwagę, iż mobilność miejska i mobilność cyfrowa stają się coraz bardziej przeplatanymi zjawiskami, które coraz trudniej rozdzielić. Jeśli mobilność miejska i mobilność cyfrowa, ale też komunikacja z mieszkańcami, mają być skuteczne, to miasta muszą odchodzić od ery papieru i kleju, a przechodzić do ery elektroniki.

Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Polska S.A., stwierdził, że komunikacja jest częścią krwiobiegu miasta. Jak wszyscy pamiętamy, systemy rowerów miejskich na początku były bardzo proste. Dziś mamy do czynienia z systemami, które są niezwykle obudowane elektroniką, mierzalne i dostarczające ogromne ilości informacji. Teraz rowery mają elektrozamki, moduły płatnościowe. Popularnością cieszą się aplikacje, które pozwalają mieszkańcom mierzyć niewyprodukowane CO2 oraz liczbę spalonych kalorii podczas podróży, dzięki rejestracji przejechanych kilometrów. Prezes zachęcił do patrzenia na komunikację alternatywną jako na część integralną miasta, a nie w oderwaniu od całości.

Artur Pollak, Prezesa Zarządu APA Group, poinformował, że reprezentuje firmę technologiczną dostarczającą gotowe rozwiązania platformowe, które umożliwiają sterowanie różnego rodzaju mediami, procesami ludzkimi, społecznymi. Jednym z tych elementów jest właśnie światło. W swoich działaniach APA Group koncentruje się na technikach sterowania budynkami, dzielnicami poprzez platformę do zarządzania procesami miejskimi. Firma buduje także proste i zrozumiałe interefejsy komunikacji danych, ponieważ akceptacja społeczna wprowadzanych rozwiązań związana jest właśnie z jak największym urposzczeniem procesów. Podkreślił, że przy popularyzacji rozwiązań Smart City istotny jest element edukacyjny.

Paweł Czajkowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems, stwierdził, że koncepcja Smart City nie polega na wymianie technologii z różnych dziedzin, lecz jest to koncepcja polegająca na połączeniu technologii inteligentnych miast w jedną całość. Namawiał do tego, aby patrzeć na obraz inteligentnego miasta w całości, zwłaszcza od strony płynących danych, tak aby je można było w pełni wykorzystać. Postulował większą otwartość w udostępnianiu danych, jakie płyną z miasta – o udostępnienie ich małym firmom, start-upom, by wykorzystać ich pomysły i koncepcje do ulepszania procesów i komunikacji w mieście. Zwrócił uwagę, że dojście do pełnej idei Smart City to umiejscowienie obywatela w centrum budowanych systemów, które mają odpowiadać właśnie na jego potrzeby.

Bogdan Rogala, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy, Philips Lighting CEE, był zadowolony z tego, że tak dużo mówi się o oświetleniu. Prezes zwrócił uwagę na myślenie długofalowe i realizowanie inwestycji z myślą o ich potencjalnym wykorzystaniu w przyszłości, tak aby były otwarte na integrowanie z nimi nowych rozwiązań. Wg niego w środowisku znanych rozwiązań i tych, które nie są jeszcze znane, ważne jest podejście do partnerstwa, do współpracy z wiarygodnymi partnerami, którzy są kompetentni w swoich dziedzinach. Jako firma oświetleniowa Philips Lighting pracuje nad usprawnianiem technologii oświetleniowej, tak aby technologia LED była jeszcze bardziej energooszczędna. Drugim kluczowym kierunkiem jest w niedalekiej przyszłości wyposażenie opraw oświetleniowych w elektronikę, drivery umożliwiające bezpośredni dostęp do Internetu. Dodatkowo każdy punkt świetlny będzie mógł być indywidualnie sterowany.

Blok zamykały dwie prezentacje. Pierwsza Mateusza Litewskiego, Public Policy Manager, Central & Eastern Europe, Uber, pt. „Nowa miejska mobilność – jak więcej ludzi może korzystać z mniejszej liczby samochodów”. Wg prelegenta mieszkańcy są bardzo często zmuszani do korzystania z prywatnych samochodów, gdyż miasta nie są w stanie zagwarantować im innej formy transportu. Miasta nie muszą wyglądać jak wielki parking. Trzeba dać mieszkańcom tanią i niezawodną alternatywę. Przykładem może być współdzielenie przejazdów, które jest w stanie efektywnie obsłużyć całe miasta. Już dziś aplikacje do zamawiania przejazdów odpowiadają za 4 proc. wszystkich przejechanych kilometrów. W 2030 r. będzie to 25 proc.

Podczas drugiej prezentacji „Wdrożenie miejskiego IoT z korzystaniem z infrastruktury inteligentnego oświetlenia” Jarosław Czerniawski, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Huawei Enterprise, stwierdził, że oświetlenie uliczne jest najlepszym nośnikiem do wdrożenia rozwiązań Internetu Rzeczy w mieście.

 

Tekst przygotowała redakcja „Inteligentne Miasta i Regiony”.