Prelegenci | Smart City Forum

Prelegenci

Aktualizacja 13.03.2020

Prelegenci XI edycji Smart City Forum

Maria Andrzejewska

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warsaw

Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Miasta Gdynia

Jerzy Bauer

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Maciej Bluj

Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018

Piotr Borawski

Wiceprezydent Gdańska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Prezydentka Miasta Słupska

Bartosz Dominiak

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Smart City Expert & Blogger

Oleg Drobot

Wiceburmistrz ds. Cyfryzacji, Miasto Charków

avatar
Leszek Drogosz

Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites", Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy

avatar
Maciej Mironiuk

Senior Manager, Transit Implementation CEE & Core Products, Visa

avatar
Alvin Gajadhur

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Mirosław Hagemejer

Dyrektor Wydziału Planowania, Urząd Miasta Lublin

Paweł Jaworski

Urbanista, Autor projektu „Żywa ulica”

Adam Jędrzejewski

Founder & CEO, Stowarzyszenie Mobilne Miasto

Wojciech Jeszka

Wiceprezes Zarządu, HyperView

Robert Kobylański

Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny PIME

Edyta Kocyk

Prezes Zarządu, Sidly

Tomasz Kopiec

Prezes Fundacji System Aktywizacji Seniora

Marcin Korolec

Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

Mikołaj Kostka

Wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego

Eliza Kruczkowska

Innovation Development Department Director, Polski Fundusz Rozwoju

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Miasta Legnicy

Piotr Kuczera

Prezydent Miasta Rybnika

Adam Lewandowski

Burmistrz Śremu

Włodzimierz Łoziński

Prezes Zarządu, Vooom

Waldemar Matukiewicz

Wiceprezes Zarządu, Sprint S.A.

Bartosz Mazur

Główny Specjalista, Wydział Komunikacji, Urząd Miasta Rybnik

Jakub Konrad Mazur

Wiceprezydent Miasta Wrocławia

avatar
Artur Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

avatar
Piotr Mieczkowski

Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland

Monika Mizielińska-Chmielewska

Sekretarz Rady Programowej, Ekspert rynku Innowacji i Smart City, Media Trend

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

Witold Nowak

Wiceprezydent Miasta Konin

Tadeusz Osowski

Dyrektora Biura Cyfryzacji, Urząd Miasta st. Warszawy

Łukasz Pawlik

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Artur Pielech

Prezes Zarządu, FBSerwis

avatar
Magdalena Pietrusik-Adamska

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Poznania

Filip Piotrowski

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste

Rafał Porada

Kierownik Biura Informatycznego, Koordynator działań z zakresu Smart City, Urząd Miasta Przemyśla

avatar
Paweł Przywózki

Professional Country Manager, Husqvarna

Elżbieta Radwan

Burmistrz Wołomina

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Członkini Zarządu, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Mariusz Skiba

Wiceprezydent Miasta Katowice

Marcin Skwierawski

Wiceprezydent Miasta Sopotu

Paweł Sokołowski

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Obszarze Smart City, Asseco Data Systems

Cecylia Szymańska

Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft Polska

Artur Szymczyk

Wiceprezydent Miasta Lublin

avatar
dr Liu Thai-Ker

Morrow Architects & Planners Pte. Singapore

Juhi Verma

Future of Mobility Policy Advisor, Centre for Connected & Autonomous Vehicles

Kamil Wieder

Naczelnik Wydziału Wsparcia JST, Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Przemysław Wójcicki

Sales Director, SelfMaker

Tomasz Wojciechowski

Koordynator, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Krzysztof Wolny

Burmistrz Międzychodu

avatar
Jacek Woźnikowski

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Współpracy, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Peter Ylen

Principal Scientist and Team leader of Smart City Impact Assessment team at VTT in Espoo, Finland

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina

Izabela Żylińska

Redaktor Naczelna, smart-grids.pl

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej