Blok W jakim kierunku zmierza polskie „Smart City” otworzyła prezentacja Marianne Röling, General Manager of Small and Midmarket Solutions and Partners for Central and Eastern Europe, Microsoft pt. „Smart City in Europe – evolution of smart city solutions”. Prelegentka podkreśliła w niej, że w zrównoważonych miastach musi dać się żyć. Mieszkańcy chcą mieć pewność, że są bezpieczni. W przypadku policji istotne jest zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Pomaga w tym Internet Rzeczy, który można wykorzystać też w opiece zdrowotnej czy edukacji. W realizacji projektów Smart City istotne jest opracowanie mapy drogowej wdrożeń w mieście oraz współpraca różnych departamentów. Bardzo ważną kwestię stanowi wymiana informacji między działami.

Kolejna prezentacja – „Smart komunikacja w projektach” – została wygłoszona przez Sebastiana Kawałko, Doradcę Prezydenta Lublina. Władze miasta zastanawiały się, w jakim kierunku powinien zmierzać Lublin, realizując ideę Smart City. Przeprowadzono analizę miasta w kwestii potencjału Smart City. W jej wyniku wyznaczono siedem głównych obszarów: Program Smart Lublin, Efektywny Urząd, Otwarte Dane Urzędu, Smart Lublin Strategia i Architektura IT, Formuła pracy zespołu zadaniowego, Przegląd Dokumentów Strategicznych UML, Wykorzystanie Modelu Komponentowego CBM. Priorytetem jest skupienie się na Programie Smart Lublin. W urzędzie pilotażowo wdrożono system KanBo do zarządzania zadaniami i projektami. Objęto nim Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Wydział Kultury i Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. KanBo ma za zadanie: udostępnić wszystkie projekty w systemie, regularne raportowanie statusów, wizualizację harmonogramów i zależności na wykresie gantta, wizualizację projektów na geoportalu oraz ułatwić współpracę z partnerami.

Po obu prezentacjach gospodarzy bloku rozpoczął się panel dyskusyjny, w którym omówiono następujące kwestie: W jakim miejscu jesteśmy i jak plasujemy się wśród innych państw europejskich?, Perspektywy zmian, Krajowa Polityka Miejska 2023, Jak łączyć wszystkie aspekty rozwoju inteligentnych miast w działaniach?, Projekty wewnętrzne w urzędach, Smart Citizen – czy administracja liczy się ze zdaniem mieszkańców?. Moderatorem debaty był Bartosz Dominiak, Ekspert ds. Smart City, bloger Warsaw Smart City. Paneliści: Maciej Bluj, Wiceprezydent Wrocławia, Maria Wasiak, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, Marcin Wojdat, Sekretarz m. st Warszawy, Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, Paweł Prokop, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sektora Publicznego, Comarch S.A., Magda Taczanowska, Dyrektor Sektora Publicznego, Microsoft w Polsce oraz Wang Weijing, Smart City and Government Sales Director, Huawei Enterprise.

Jako pierwsza wypowiadała się Magda Taczanowska z Microsoft. Stwierdziła, że polskie miasta są na etapie ewolucyjnego rozwoju. Ważne jest, aby ewolucyjnie wykorzystywać technologie, jakie są dostępne, a nie robić rewolucję. Podała jako przykład projekt wodociągowy z Wrocławia. Microsoft jako partner Future Processing przygotował system do zapobiegania stratom wody, dzięki czemu miasto zaoszczędziło dużo pieniędzy.

Paweł Prokop z Comarch pozytywnie ocenił zmiany, jakie aktualnie zachodzą w Polsce i wskazał, że sytuujemy się powyżej średniej światowej pomimo, że nadrabiamy pewne kwestie, jakie już zadziały się w innych państwach. Te zmiany napędzają młodzi ludzie. Potencjalni nowi pracownicy przyciągają inwestorów, a oni przychodzą dziś tam, gdzie są ludzie. Rozwiązania, z którymi pracują w polskich miastach, są też implementowane w zagranicznych. Zdobyte w innych krajach doświadczenia pozwalają na obniżenie kosztów prowadzenia projektów.

Wang Weijing z Huawei Enterprise powiedział, że obecnie wszyscy patrzą na Chiny. Przedsiębiorstwo, jakie reprezentuje prelegent, wprowadza od lat nowoczesne rozwiązania dla swoich klientów. W ramach Smart City ważne są kompetencje cyfrowe, świadomość mieszkańców i ich „Smart Life”, czyli to jak ludzie mają żyć. Wang Weijing zauważył, że Polsce w porównaniu do Chin bardzo mało osób korzysta ze smartfonów, co przekłada się na poziom korzystania z usług cyfrowych. Może to być spowodowane przykładowo brakiem połączenia z Internetem. Pomimo tego wg prelegenta teraz jest najlepsze okienko czasowe dla polskich Smart City.

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, w swojej wypowiedzi odniósł się do Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Uznał, że dokument ten jest potrzebny i trafnie formułuje cele. Ogólnie ocenił go pozytywnie. Podkreślił, że nie ma on bezpośredniego przełożenia na programy, które realizuje się w Lublinie.

Maria Wasiak, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, patrzy na Krajową Politykę Miejską 2023 z dwóch stron – jako twórcy i jako przedstawiciela samorządu. Dokument rozumiany jako dorobek dorobek samorządowy zakładał rozmaitość rozwiązań, dawał obraz kierunku, w jakim należałoby zmierzać. Ideą jego było patrzenie na politykę przez pryzmat relacji społecznych i zaufania społecznego, a nie tylko samej technologii. Wg prelegentki ważne jest, aby nie narzucać wszystkim mieszkańcom miast korzystania z technologii.

Maciej Bluj, Wiceprezdyent Wrocławia, policzył, że słowo „Smart” w Krajowej Polityce Miejskiej 2023 pojawia się cztery razy na stronie 16. Stwierdził, że dokument dobrze się czyta i że są tam wypisane kwestie istotne. Pomimo tego, w jego opinii jest to jedynie zbiór życzeń. Zakomunikował, że jeśli nie ma wspólnej polityki przestrzennej, to myślenie o mieście kompaktowym skazane jest na porażkę. Dodał, że brakuje narzędzi, aby skutecznie realizować Krajową Politykę Miejską 2023.

Marcin Wojdat, Sekretarz m. st Warszawy, powiedział, że Krajowa Polityka Miejska 2023 jest stworzona dla 70 proc. mieszkańców Polski i że powinna być realizowana, ponieważ mówi o bardzo ważnych kwestiach dla użytkowników miast. Podkreślił, że ważna jest konsekwencja ciągłości zmian, a nie ich wprowadzanie jedynie podczas jednej kadencji. W tej kwestii Magda Taczanowska z Microsoft przyznała rację przedstawicielowi Warszawy i uznała konsekwencję realizacji projektów za klucz do sukcesu w ewolucji do Smart City. Wg niej włodarze muszą mieć klarowną wizję miast. Zachęcała również do współpracy z firmami technologicznymi, gdyż korzystanie z ich doświadczeń może okazać się strzałem w dziesiątkę.

O istocie długofalowości i ciągłości procesów mówił również Paweł Prokop z Comarch. W jego opinii miasta dają sobie radę z bieżącymi działaniami. Działania długoterminowe muszą być przekazywane do dalszej realizacji i nie powinny być zmieniane wraz z początkiem kadencji nowych władz miasta, gdyż nie wpływa to pozytywnie na ciągłość projektów i rozwój w kierunku Smart.

Prezydent Krzysztof Żuk zdaje sobie sprawę z istoty efektywnego zarządzania zasobami i racjonalnego pokrywania jego kosztów. W Lublinie uruchamianych jest coraz więcej projektów, których realizacja ma podnieść poziom miasta. Szczególnie istotnym obszarem jest edukacja. Miasto Lublin ma wielu partnerów technologicznych, z którymi przygotowywanych jest wiele ciekawych tematów.

Marcin Wojdat, Sekretarz m. st Warszawy, pokreślił, że na mieszkańca, użytkownika miasta zaczyna się patrzyć jak na użytkownika m.in. informacji, które dostaje od miasta, komunikacji miejskiej, szkoły, basenu, biblioteki i wielu innych usług miejskich.

Wg Marii Wasiak, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, niezwykle ważną kwestią staje się skupienie środków technologicznych na walce o czystość środowiska w miastach.

Wang Weijing z Huawei Enterprise ponownie przypomniał, że istotną z punktu widzenia miasta jest współpraca nie tylko z dużymi, globalnymi firmami technologicznymi, ale także z przedsiębiorstwami obecnymi na rynkach lokalnych.

Blok zakończyła prezentacja Piotra Ostanka, Prezes Zarządu lesss, Grupa Spectra Lighting na temat Energooszczędnego Systemu Oświetlenia Miejskiego Zarządzanego Inteligentnym Monitoringiem. System może być wykorzystany m.in. na placach zabaw, przystankach autobusowych, osiedlach mieszkaniowych, czy w parkach. Oszczędności wynoszą do 85 proc. energii względem tradycyjnych rozwiązań sodowych.

 

Tekst przygotowała redakcja „Inteligentne Miasta i Regiony”.