Blok „Przestrzeń miejska” otworzyła prezentacja Macieja Bluja, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia i Tomasza Koniecznego, Dyrektora Centrum Nowych Technologii, MPWiK we Wrocławiu. Maciej Bluj poinformował, że system informacji przestrzennej we Wrocławiu obejmuje ok. 300 warstw na mapach z wieloma informacjami, np. z danymi demograficznymi mieszkańców miasta. Inne warstwy to rejestry zabytków, klasyfikacja terenów zielonych, ilości zdarzeń drogowych. Miasto udostępnia część zebranych danych mieszkańcom. Tomasz Konieczny opowiedział o systemach informacji przestrzennej na przykładzie awarii wodociągowej i o wdrożonym oprogramowaniu do wykrywania przecieków.

Robert Boguszewski, Dyrektor Comarch PointsHub, Comarch S.A., opowiedział o projektach, jakie realizują w ramach przestrzeni miejskiej jako dostawca technologii, ale też operator. Pokazał czym jest przestrzeń miejska z punktu widzenia mieszkańca. To m.in. pieniądze, bezpieczeństwo, status i prestiż, nowoczesność. Podkreślił, że ważne jest to jak miasto chce zaoferować mieszkańcom nowy produkt.

Kolejne wystąpienie „Od Smart Building do Smart City” należało do Dariusza Stasika, Prezesa Zarządu, W.P.I.P. Prelegent zakreślił problemy miast, jakie będą miały do 2020 roku. To m.in.: wzrost populacji, bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, zakorkowanie miast, zanieczyszczenie powietrza – smog. Rozwiązaniem mogą tu być przede wszystkim: transport elektryczny, rowery miejskie, carpooling, Smart Parking, odnawialne źródła energii, magazyny energii, rozwiązania typu Smart Grid w budynkach (jak BMS), czy też specjalne stacje pochłaniania smogu. Zaprezentował czym jest Smart Building z perspektywy mieszkańca, miasta, środowiska, ekonomii firmy, a także pracodawcy.

Następnie odbyła się debata, którą poprowadziła Agata Dąmbska, Ekspert Forum Od-nowa. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska, Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia, Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi, Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P., Wojciech Życzyński, Public Sector SMS&P Lead, Microsoft w Polsce. Omówiono następujące zagadnienia: Gospodarowanie przestrzenią miejską, Gospodarka komunalna, Rozwiązania systemowe w budownictwie, Rola samorządu w tworzeniu przestrzeni dworcowej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT.

Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, stwierdził, że rola instytucji, jaką reprezentuje, to inspirator i partner dla samorządów. Ministerstwo realizuje także funkcję wspierającą i regulacyjną. Posiada bardzo ciekawe doświadczenia z projektu zrealizowanego ze Związkiem Miast Polskich w ramach obszarów funkcjonalnych.

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, uznał, że przestrzeń jest dobrem rzadkim, którego nie da się wyprodukować. Należy ją mądrze kształtować, gdyż istnieje w niej prawo trwania. Przestrzeń w Białymstoku kształtowana jest w oparciu o przepisy i plan zagospodarowania przestrzennego.

Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska, odpowiedział na pytanie: jak pogodzić oczekiwania mieszkańców z prowadzeniem mądrej polityki przestrzennej? Uznał, że trzeba pokazać, że przestrzeń publiczna, miejska jest przestrzenią wspólną, ponieważ w Polsce cały czas stanowi pole bitwy. Co ważne mieszkańcy nie rozumieją miasta w sensie finansowym, jak jest zarządzane i w związku z tym trzeba im to ułatwić.

Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi, przypomniał, że po wojnie Łódź wyludniła się, a miasto było zniszczone. Rewitalizacja jest jedyną szansą na przetrwanie. Władze muszą na nowo stworzyć centrum miasta. W Łodzi następują duże zmiany – przykładowo powstał w niej pierwszy w Polsce woonerf.

Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, podziękował mieszkańcom swojego miasta za to, że wpływają na jego wzrost. Przyczynia się to do tworzenia we Wrocławiu centr lokalnych. W takim miejscu oferowane są wszystkie produkty, jakie byłyby oferowane w centrum miasta. Zmniejsza to ruch wewnątrz Wrocławia.

W Toruniu jest bardzo duże centru, które przyjmuje w roku 2 mln turystów – powiedział Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia. Władze chcą, aby życie rozlało się poza centrum miasta. Starają się to sukcesywnie robić poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej. Liczą na udział mieszkańców w zagospodarowaniu przestrzeni. Zrealizowano Program „Moje Podwórko”, dzięki któremu podwórka na starówce miały szansę stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji.

Wojciech Życzyński, Public Sector SMS&P Lead, Microsoft w Polsce, stwierdził, że przestrzeń miejska przenosi się do świata cyfrowego. Duża liczba informacji może zaangażować mieszkańców. Może też wpłynąć na zebranie danych potrzebnych do analizowania przepływów ludzkich. Pozwoli to przykładowo na wyznaczenie najbardziej wyeksploatowanych miejsc, gdzie należałoby wymienić wiaty przystankowe. W tych wszystkich projektach należy jednak nie zapominać o bezpieczeństwie cyfrowym prywatności mieszkańców.

Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P., przypomniał, że ważne jest znalezienie finansowania na te wszystkie zmiany. Część z nich można zrobić po najniższych kosztach lub bezpłatnie, wprowadzając odpowiednie regulacje, bądź np. wyższe opłaty za pierwsza godzinę parkowania dla mieszkańców. Pomysły trzeba podpatrywać od innych miast

 

Tekst przygotowała redakcja „Inteligentne Miasta i Regiony”.