Ostatni blok „Efektywność energetyczna” w ramach V edycji Smart City Forum miał przyjemność poprowadzić Marek Wąsowski, Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Politechnika Wrocławska. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny, Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza, Jose Maria Argüelles de Bustillo, Deputy General Manager of Aldesa Polska, CEO of Aldesa Technological Solutions, Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group, dr Markus Reichel, Prezes Zarządu, DREBERIS Sp. z o.o., Andrzej Słodczyk, Dyrektor Działu Rozwoju ds. Energetyki, ATENDE. Poruszono w nim następujące kwestie: Efektywność energetyczna gminy. Wymiar ekonomiczny; Technologia energetyki obywatelskiej; Magazynowanie energii; Bezkonfliktowy Rozwój Energetyki Obywatelskiej. Dlaczego mieszkańcy protestują przeciwko OZE?.

Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny, powiedział, że Brzeziny w swoim działaniu stawiają na innowacje. Podejście to wiąże się ze stosowaniem innowacji prawnych, społecznych i związanych z projektami twardymi – Smart, mobilności elektrycznej. Te przewagi, które już wypracowali są bezcenne. Gdyby nie mieli tych projektów i finansowania, to na PR związany z promocją Brzezin musieliby wydać ok. 300–400 tys. zł. Burmistrz stwierdził, że okres zwrotu z inwestycji należy rozpatrywać w dwóch wariantach. Pierwszy to ESCO z potencjalnych oszczędności. Drugi to układ, w którym samorząd otrzymuje środki z regionalnego programu operacyjnego, a pozostałe 15–20 proc. plus VAT to jego własny koszt.

Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group, podkreślił kolejny raz, że jest zwolennikiem ISO 50001, które mówi o efektywności energetycznej. Zidentyfikował, że wprowadzenie każdej zmiany jest koniecznością. Aby wykazać się efektywnością, trzeba mierzyć postępy projektu i pokazywać je np. poprzez ich raportowanie do odbiorcy końcowego, który płaci, a także do pozostałych użytkowników projektu. Bardzo ważne jest zaangażowanie ludzi w procesy i dobre ich informowanie. Zaapelował do samorządowców, aby zaopatrywali się w systemy pomiarowe, które wykażą określone oszczędności, a z nich będzie można finansować kolejne inwestycje.

Jose Maria Argüelles de Bustillo, Deputy General Manager of Aldesa Polska, CEO of Aldesa Technological Solutions, stwierdził, że trzeba myśleć o kosztach operacyjnych – muszą być małe. Później dopiero wchodzi kwestia infrastruktury. Obecnie staramy się poprawić braki w miastach w płaszczyznach: sygnalizacja świetlna, inteligentne oświetlenie, budownictwo bardziej efektywne energetycznie. W kwestii magazynowania energii w krajach europejskich, Aldesa wraz z innymi instytucjami i spółkami opracowała program pilotażowy mający na celu wykorzystanie samochodów jako akumulatorów na potrzeby innych zastosowań. Jest to o tyle interesujące, że większość samochodów jest przez ponad 80 proc. czasu zaparkowanych. Deputy General Manager powiedział, że dzięki danym zebranym w ramach big data jesteśmy w stanie zrozumieć jak stosujemy te samochody i rozsądnie korzystać z infrastruktury, co pozwoli na obniżenie kosztów.

Andrzej Słodczyk, Dyrektor Działu Rozwoju ds. Energetyki, ATENDE, powiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań technicznych, aby już teraz magazynować energię. Mamy także i polskie przykłady, że to się już dzieje. Co prawda pod względem prawnym jeszcze dużo brakuje, a dodatkową barierę stanowi poziom cen komponentów. Oprócz tego, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na moc w wysokości 40 GW dla planowanego 1 miliona samochodów elektrycznych, magazyny są potrzebne, ale nie załatwią problemu braku energii elektrycznej. Mogą natomiast realizować wzmacnianie linii.

Wg Grzegorza Sapińskiego, Prezydenta Miasta Kalisza, wszyscy powinniśmy oszczędzać energię, aby jej nie zabrakło. W Kaliszu zrobiono grupę zakupową i w 2013 r. przeprowadzono pierwszy przetarg, podczas którego za energię zapłacono ok. 11 mln zł. W najnowszym przetargu uzyskano kolejną obniżkę ceny. Oszczędzone pieniądze można zainwestować jako wkład własny w kolejne projekty, np. związane z oświetleniem, fotowoltaiką czy oczyszczaniem ścieków.

Dr Markus Reichel, Prezes Zarządu, DREBERIS Sp. z o.o., stwierdził, że tematowi budowy OZE towarzyszą problemy i w ramach działalności firmy postanowili stworzyć poradnik dobrych praktyk przy rozwoju projektów OZE. Bardzo ważne jest przekazywanie mieszkańcom informacji, a także integracja i zaangażowanie społeczeństwa lokalnego w ramach projektu.

 

Tekst przygotowała redakcja „Inteligentne Miasta i Regiony”.