Ankieta | Smart City Forum

Ankieta

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Adres e-mail


Czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/a doborem tematyki i prelegentów ostatnich edycji Forum?


Które elementy Pani/ Pana zdaniem powinny być rozbudowywane podczas kolejnej edycji?

Prezentowanie większej ilości praktycznych przykładów wdrożeń – prezentacje Best Practice SharingPytania z sali od Słuchaczy do PanelistówInne (jakie?)

Jaka tematyka Pana/Pani zdaniem dodatkowo powinna zostać poruszona podczas kolejnej edycji Forum?

Kontrola koncepcji urbanistycznych oraz kierunek rewitalizacji miastEnergooszczędny System Oświetlenia MiejskiegoModel współpracy miast z biznesemRozwiązania oparte o IoT i AIInteligentna mobilność/parkingiWspółpraca Miast i Start-Upów – budowa wzajemnych relacjiPropTech – kierunki rozwojuZarządzenie danymi miejskimi, bezpieczeństwo w miastachTrendy dotyczące płatności bezgotówkowychTransparentna wymiana informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i służbami miejskimiPlany miast związane z wdrożeniami pojazdów elektrycznych i autonomicznychInwestycje lokalne i źródła ich finansowaniaInne


Jakie są Państwa sugestie dotyczące kwestii merytorycznych nadchodzącej edycji Forum?


Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem lub współpracą podczas kolejnej edycji wydarzenia?

Tak jestem zainteresowany/a uczestnictwem proszę o kontaktTak, jestem zainteresowany/a współpracą, proszę o kontaktNie, nie jestem zainteresowany/aWyrażam zgodę na używanie przez MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmiotów z grupy kapitałowej MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. Zm.).

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.
Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej